Huurcompensatie en/of steun voor organisaties (vanwege coronacrisis)

Home > Inwoners > Huurcompensatie en/of steun voor organisaties (vanwege coronacrisis)

Huurcompensatie en/of steun voor organisaties (vanwege coronacrisis)

 • Wat is het?

  Heeft u een bedrijf in Zoetermeer en bent u huurder van de gemeente? Dan kunt u huurcompensatie aanvragen. Voorwaarde is dat u te maken heeft (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis.

  Dient uw organisatie maatschappelijk belang en huurt u van de gemeente? Dan kunt u zowel huurcompensatie als steun aanvragen.

  Dient uw organisatie maatschappelijk belang maar huurt u niet van de gemeente? Dan kunt u alleen steun aanvragen.

 • Wat u moet weten

  Huurcompensatie

  Dit wordt bepaald door:

  • de periode waarin u getroffen bent
  • de maatregelen rondom corona die van kracht waren voor uw branche
  • de omzetdaling die u heeft in vergelijking met de vorige periodes

  Voorwaarden voor huurcompensatie

  Er zijn 2 voorwaarden om huurcompensatie te kunnen aanvragen:

  • U huurt een ruimte van de gemeente*. 
  • U heeft te maken (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis (bijvoorbeeld omdat u verplicht moest sluiten, of vanwege een maximaal aantal klanten dat u mocht ontvangen).

  * Bent u geen huurder van de gemeente en wilt u weten wat u kunt doen richting uw eigen verhuurder? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam, Huurrechten voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

  Steun

  Ondersteuning betekent niet direct een geldbedrag. Wij kijken eerst naar een niet-financiële oplossing. Het is daarom van belang dat u nadenkt over andere manieren waarop wij uw organisatie kunnen helpen.

  Krijgt u toch steun in de vorm van een geldbedrag? Dan zijn hier geen voorwaarden aan verbonden (zoals bijvoorbeeld bij een subsidie).

  Voorwaarden voor steun

  • Alle andere regelingen van de overheid, gemeenten* en uw branche die voor u gelden heeft u onderzocht en/of aangevraagd.
  • Heeft u dat nog niet gedaan? Zorg dan dat u eerst gebruik maakt van de bestaande regelingen die voor uw organisatie van toepassing zijn.
  • U biedt maatschappelijke diensten aan inwoners van Zoetermeer.
  • Uw verzoek is gericht op de bestrijding van de negatieve financiële effecten voor uw organisatie die veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
  • Financiële continuïteit van uw organisatie is na de ondersteuning aannemelijk.
  • De door de coronacrisis veroorzaakte problemen zijn acuut. 

  * Bijvoorbeeld:  NOW, TOGS, TVLTozo, enzovoort. 

  Beoordeling van de aanvragen

  Voor het beoordelen van de aanvragen zijn regels opgesteld. Deze regels kunt u nalezen in het 'Afwegingskader incidentele steun corona 2021' (pdf)

  Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten dit afwegingskader ook van toepassing te verklaren voor aanvragen die voor het jaar 2021 worden ingediend.

 • Aanvragen

  Hou rekening met:

  • Vul het aanvraagformulier in en stuur alle hieronder genoemde bijlagen mee.
  • Zorg dat u de bijlagen digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.
  • Een volledig ingevuld formulier geeft niet automatisch recht op compensatie of steun.
  • Wij bekijken uw gegevens en nemen per situatie (aanvraag) een besluit.
  • Het is mogelijk dat wij u om extra informatie vragen. 
  • Geef veranderingen in de (financiële) situatie van uw organisatie direct door.

  Aanvraagformulier

  Meesturen met de aanvraag

  • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Kopie (of foto) van uw bankpas met het nummer van de rekening waarnaar wij de mogelijke huurcompensatie en/of ondersteuning kunnen overmaken.
  • Financiële gegevens van 2018, 2019 en 2020 (bijvoorbeeld jaarrekeningen) of, als de jaarrekening 2020 nog niet is opgesteld de voorlopige cijfers 2020.
  • Indien mogelijk een begroting voor de rest van 2021.
  • Bent u een startende organisatie en beschikt u niet over de hierboven gevraagde financiële gegevens? Stuur dan de begroting voor het huidige boekjaar mee.
 • Hoe lang duurt het?

  Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u van ons binnen 8 weken bericht.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • maandag 24 mei