Hulp en ondersteuning

Home > Inwoners > Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

 • Wat is het?

  De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij.

  Wij maken daarvoor gebruik van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van wat de Wmo kan bieden zijn:

  • hulp bij het huishouden
  • hulp bij vervoer (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel, Regiotaxi)
  • aanpassingen in uw woning (bijvoorbeeld: tillift, douchestoel)
  • hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld
  • begeleiding beschermd wonen en opvang
  • hulp van mantelzorgers en vrijwilligers

  U kijkt eerst of u uw probleem zelf kunt oplossen. Misschien kunnen mensen uit uw omgeving u helpen? Kijk ook eens op de website: Zoetermeerwijzer. Hierop staat informatie over oplossingen voor uw probleem met het vervoer.

  Lukt het u niet om het probleem op te lossen? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen (zie 'Online regelen').

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen, eigen vermogen, leeftijd, gezinssituatie en de prijs van het hulpmiddel dat u nodig heeft. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

  Tegemoetkoming eigen bijdrage

  Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen omdat u een minimum inkomen heeft en een minimaal vermogen, dan kunt u vragen om bijzondere bijstand.

 • Hoe werkt het?

  Lukt het u niet om het probleem zelf op te lossen? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen (zie 'Online regelen').

  Wat gebeurt er nadat u een aanvraag heeft gedaan?

  • Een medewerker van de gemeente belt u op.
    
  • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen.
   Voorbeelden van vragen zijn:
   • Wat is uw probleem precies?
   • Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
   • Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
   • Kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de ouderenbus of kunt u een scootmobiel huren?
     
  • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

  Wat gebeurt er daarna?

  • Een medewerker van de gemeente belt u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.
    
  • Hij/zij kijkt eerst of u misschien een andere oplossing nodig heeft dan hulp bij vervoer.
    
  • Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag voor een hulpmiddel. Ook uw medische situatie wordt dan bekeken.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt online melding doen van uw hulpvraag.

  • Ga naar de tab 'Online regelen'
  • Vul het formulier in: 'Melding hulpvraag of hulpmiddel Wmo' of maak een 'afspraak Wmo melding'.
 • Wat moet ik meenemen?

  U hoeft niets mee te nemen. Een medewerker belt u op voor verdere afspraken.

 • Afhandeling

  Behandeling van uw Wmo aanvraag

  Wij behandelen uw melding binnen 6 weken. Wij proberen om uw melding eerder af te handelen. U krijgt een brief met daarin het besluit. Dit kan een toekenning (positief besluit) of een afwijzing (negatief besluit)zijn.

  Positief besluit

  De Wmo-consulent regelt uw hulpmiddel. Sommige hulpmiddelen hebben een langere levertijd (bijvoorbeeld een rolstoel of tillift).

  Negatief besluit

  Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Meer informatie

  Voorziening in natura of PGB

  U kunt een hulpmiddel bij vervoer op 2 manieren krijgen:

  • Een voorziening in natura.
  • Een voorziening via een persoonsgebonden budget (PGB).

  Kiest u voor een hulpmiddel in natura? Dan regelt de gemeente alles voor u.

  • De gemeente geeft opdracht om het hulpmiddel te leveren.
  • U leent het hulpmiddel van de gemeente (dit heet bruikleen).
  • De gemeente regelt het onderhoud en reparatie van uw hulpmiddel.

  Kiest u voor een hulpmiddel via een PGB? U krijgt u een bedrag waarmee u zelf uw hulpmiddel koopt. U regelt alles zelf.

  • Achteraf moet u uitleggen hoe u het bedrag heeft uitgegeven.
  • Als u geld overhoudt, moet u dat terugbetalen aan de gemeente.
  • Regiotaxi kan niet in de vorm van een PGB.

  Wat als uw Wmo-hulpmiddel niet meer voldoet?

  Als uw omstandigheden veranderen kan het gebeuren dat het hulpmiddel (deels) niet meer voldoet. Mogelijk kan het hulpmiddel worden aangepast of is een ander hulpmiddel nodig. U kunt dit melden via het formulier: 'Melding, klacht, bezwaar, vraag'.

  Hulpmiddel kapot?

  De gemeente heeft met de meeste leveranciers afspraken gemaakt over onderhoud en reparatie. In de tabel hieronder staat per hulpmiddel wat de afspraken zijn. U kunt zelf bellen met de servicedienst van de leverancier om een afspraak te maken voor het repareren van het hulpmiddel.

  Hulpmiddel Leverancier Onderhoud en reparaties Telefoonnummer
  servicedienst
  Hulpmiddelen (bijvoorbeeld een  rolstoel, douchestoel, scootmobiel, fiets of tillift) Hulpmiddelencentrum Onderhoud en reparaties, ook bij pech onderweg en tijdens vakanties binnen Nederland 079 - 360 30 85
  Plafondlift Tilcentrum Onderhoud, jaarlijkse keuring en reparaties 0577 - 412 171
  Traplift Otolift (Otto Ooms) Onderhoud en reparaties 0182 - 352 544
  Traplift Thyssen Krupp Onderhoud en reparaties 088 - 770 11 77
  Onderrijdbare keuken Pronk Ergo Reparaties 079 - 363 30 40
  Autoaanpassingen Meerdere leveranciers N.v.t. neem contact op met uw Wmo consulent
  Woningaanpassing Meerdere leveranciers N.v.t. neem contact op met uw Wmo consulent
  Elektrische deuropener Meyra Wooncare

  Onderhoud en reparaties. Hangt de deuropener in een gemeenschappelijke ruimte van woningcorporatie Vidomes, De Goede Woning of Vestia? Neem dan contact op met de betreffende woningcorporatie.

  0252 - 363 100

  Opzeggen van het hulpmiddel

  Bij niet-gebruiken

  Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan kunt u dit zelf opzeggen.

  • Vul het formulier in: 'Melding, klacht, bezwaar, vraag'.
  • Geef aan wat voor hulpmiddel u heeft en waarom u het wilt opzeggen.
  • U krijgt een brief over het stopzetten van uw hulpmiddel.
  • Als het nodig is neemt een medewerker contact met u op om verdere afspraken te maken.

  Bij verhuizen

  Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u dat op tijd doorgeven aan uw Wmo-consulent.

  • Neem contact op met uw Wmo-consulent.
  • Met hem/haar bespreekt u of u het hulpmiddel mag meenemen of moet teruggeven.
  • Heeft u een hulpmiddel gekocht met een PGB of tegemoetkoming? Mogelijk moet u dan een deel van het bedrag terugbetalen.

  Bij overlijden

  Als het overlijden in de Basis Registratie Personen (BRP) is verwerkt dan stopt het recht op het hulpmiddel. De leverancier van het hulpmiddel neemt contact op met de nabestaanden. Er wordt een afspraak gemaakt om het hulpmiddel op te halen.

  Klacht over de leverancier of dienstverlener van uw Wmo-voorziening?

  Klachten kunt u indienen bij de leverancier of de dienstverlener van het hulpmiddel.

  Rollator

  Een rollator is géén Wmo-hulpmiddel. Vroeger werd een rollator vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekering vragen of een rollator vergoed wordt. Als dat niet zo is, dan moet u de rollator zelf kopen.

  Sportvoorziening

  Een sportvoorziening zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel wordt alleen vergoed als u van de voorziening afhankelijk bent om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

 • Contact

  Bij het Wmo-loket in de publiekshal van het stadhuis kunt u langskomen voor informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Maak hiervoor vooraf online een afspraak Wmo melding.