Hulp en ondersteuning

Home > Inwoners > Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

 • Wat is het?

  De gemeente kan u helpen om zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij.

  Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van wat de Wmo kan bieden zijn:

  • hulp bij het huishouden
  • vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel, regiotaxi)
  • woningaanpassingen (bijvoorbeeld: tillift, douchestoel)
  • hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld
  • begeleiding beschermd wonen en opvang
  • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

  Heeft u een hulpvraag over uw zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij? Het is de bedoeling dat u eerst kijkt of u dit zelf kunt oplossen voordat u een beroep doet op de gemeente. Misschien kunt u uw omgeving inschakelen of kunt u op een andere manier een oplossing regelen. Heeft u al gekeken op de Zoetermeerwijzer? Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen, eigen vermogen, leeftijd, gezinssituatie en de kostprijs van de Wmo-voorziening die u nodig heeft. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

  Tegemoetkoming eigen bijdrage

  Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen omdat u een minimum inkomen heeft en een minimaal vermogen, dan kunt u vragen om bijzondere bijstand.

 • Hoe werkt het?

  Lukt het niet om zelf te zorgen voor een oplossing voor uw hulpvraag? Dan kunt u bij de gemeente een melding doen. Een medewerker van de gemeente gaat met u in gesprek om samen met u te zoeken naar een oplossing.

  De gemeente beoordeelt per melding of deze telefonisch afgehandeld kan worden of dat een huisbezoek door een Wmo consulent nodig is.

  Telefonisch overleg

  Met een medewerker van de gemeente heeft u een telefonisch overleg. De medewerker stelt u vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Voorbeelden van vragen die de medewerker aan u stelt zijn:

  • Wat is uw hulpvraag precies?
  • Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
  • Kan uw omgeving hulp bieden?

  De medewerker zal samen met u op zoek gaan naar een oplossing. Als uw hulpvraag niet kan worden opgelost dan wordt een melding gemaakt voor de Wmo consulent. De Wmo consulent neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

  Huisbezoek door de Wmo-consulent

  De wettelijke termijn waarbinnen uw melding moet worden behandeld is zes weken. Meestal bent u eerder aan de beurt. De Wmo-consulent neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek om uw hulpvraag te bespreken. Dit heet een vraagverhelderend gesprek. Samen met de Wmo-consulent bekijkt u eerst of u niet beter bent geholpen met een andere oplossing dan een voorziening. Is dit niet het geval, dan volgt uit dit gesprek een aanvraag voor een voorziening van de Wmo waarbij ook uw medische situatie wordt beoordeeld.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente een melding doen van uw hulpvraag. Dit doet u als volgt:

  • Ga naar het Wmo-product dat u wilt aanvragen (zie "Handige links").
  • Vul het online meldingsformulier in.
  • Vraag telefonisch een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 079.
 • Wat moet ik meenemen?

  U hoeft niets mee te nemen. Uw melding wordt telefonisch en/of bij u thuis besproken.

 • Afhandeling

  Behandeling van uw Wmo aanvraag

  De behandeling van uw aanvraag voor een Wmo-voorziening duurt enkele weken. U krijgt het besluit van de gemeente schriftelijk toegezonden. Dit kan een toekenning (positief besluit)of een afwijzing (negatief besluit)zijn.

  Positief besluit

  Als de gemeente uw aanvraag toekent dan zorgt uw Wmo-consulent ervoor dat de voorziening wordt gerealiseerd. Voor sommige Wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld een rolstoel, is sprake van een levertijd.

  Negatief besluit

  De gemeente kan uw aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld als er andere oplossingen mogelijk zijn. U ontvangt een brief met daarin de reden van de afwijzing. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Onderaan de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Meer informatie

  Voorziening in natura of PGB

  Er zijn twee verschillende vormen van woonvoorzieningen:

  • voorziening in natura
  • persoonsgebonden budget (PGB)

  Als u kiest voor een voorziening in natura wordt alles door de gemeente geregeld. De gemeente geeft opdracht aan een leverancier of aannemer om de woonvoorziening te leveren. U kunt ook kiezen voor een PGB. U ontvangt een budget waarmee u de voorziening zelf kunt aanschaffen. Achteraf moet u verantwoorden hoe u het budget heeft besteed. Als u geld overhoudt, moet u dat terugbetalen aan de gemeente.

  Wat als uw Wmo-voorziening niet meer voldoet?

  Als uw omstandigheden veranderen kan het gebeuren dat uw Wmo-voorziening (deels) niet meer voldoet. Mogelijk kan de voorziening worden aangepast of is een andere voorziening nodig. U kunt hiervan een melding doen (Zie: “Hoe werkt het?”).

  Wat als uw Wmo-hulpmiddel gerepareerd moet worden?

  De gemeente heeft met de meeste leveranciers afspraken gemaakt over onderhoud en reparatie. In de tabel hieronder staat per voorziening wat de afspraken zijn. U kunt zelf bellen met de servicedienst van de betreffende leverancier om een afspraak te maken voor het repareren van de voorziening

  Voorziening Leverancier Onderhoud en reparaties Telefoonnummer
  servicedienst
  Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een  rolstoel, douchestoel, scootmobiel, fiets of tillift Medipoint (Harting-Bank) Onderhoud en reparaties. Ook bij pech onderweg en tijdens vakanties binnen Nederland. Contractafspraken service Medipoint (pdf) 088 - 654 08 12
  Plafondlift Tilcentrum Onderhoud, jaarlijkse keuring en reparaties 0577 - 412 171
  Traplift Otolift (Otto Ooms) Onderhoud en reparaties 0182 - 352 544
  Traplift Thyssen Krupp Onderhoud en reparaties 088 - 770 11 77
  Onderrijdbare keuken Pronk Ergo Reparaties 079 - 3633040
  Autoaanpassingen Meerdere leveranciers Nee neem contact op met uw Wmo consulent
  Woningaanpassing Meerdere leveranciers Nee neem contact op met uw Wmo consulent
  Elektrische deuropener Meyra Wooncare

  Onderhoud en reparaties. Hangt de deuropener in een gemeenschappelijke ruimte van woningcorporatie Vidomes, De Goede Woning of Vestia? Neem dan contact op met de betreffende woningcorporatie.

  0252-363100

  Beëindiging van uw Wmo-voorziening bij overlijden, verhuizen of ongebruik

  Bij overlijden

  De gemeente beëindigt de Wmo-voorzieningen nadat het overlijden is geregistreerd in de Basis Registratie Personen (BRP). Uw nabestaanden hoeven niets te doen. Als het beëindigen van de Wmo-voorzieningen hulpmiddelen betreft die moeten worden teruggegeven, dan neemt de leverancier contact op met de nabestaanden om hiervoor een afspraak te maken.

  Bij verhuizen

  Als u verhuist naar een andere gemeente dient u dit tijdig te melden bij de gemeente. U neemt hiervoor contact op met de Wmo-consulent. Met de Wmo-consulent bespreekt u welke voorzieningen u mag meenemen en welke u teruggeeft. Als u een Wmo-voorziening heeft aangeschaft middels een PGB of tegemoetkoming moet mogelijk een deel van de kosten van deze voorziening terugbetalen als de afschrijvingstermijn nog niet is verstreken.

  Bij ongebruik

  U kunt de Wmo-voorziening zelf beëindigen als u deze niet meer nodig heeft. U kunt hiervoor het contactformulier "Melding, klacht, bezwaar, vraag" invullen. Vermeld in het formulier de reden van de beëindiging en om welke voorziening het gaat. U ontvangt schriftelijk bericht over het beëindigen van de hulp bij het huishouden. Indien nodig neemt een medewerker contact met u op om met u verder afspraken te maken over het beëindigen van de voorziening(en).

  Heeft u een klacht over de leverancier of dienstverlener van uw Wmo-voorziening?

  Klachten over een Wmo-voorziening kunt u indienen bij de leverancier of dienstverlener.

  Rollator

  Een rollator is géén Wmo-voorziening. In het verleden werd een rollator vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen of deze de aanschaf van een rollator nog vergoed. Als dit niet zo is, dan moet u de rollator zelf aanschaffen.

  Sportvoorziening

  Een sportvoorziening zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel wordt alleen vergoed als u van de voorziening afhankelijk bent om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

 • Tips

  Kijk eens op de website van de Zoetermeerwijzer. Daar leest u wat u zelf kunt doen om uw hulpvraag op te lossen. Zijn er mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Durf te vragen!

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

 • Contact

  Bij het Wmo-loket in de publiekshal van het stadhuis kan men terecht voor informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Hiervoor dient u vooraf digitaal of telefonisch een afspraak te maken.