Hulp en ondersteuning (Wmo)

Home > Inwoners > Hulp en ondersteuning (Wmo)

Hulp en ondersteuning (Wmo)

 • Wat is het?

  De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij.

  Wij maken daarvoor gebruik van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van wat de Wmo kan bieden zijn:

  • hulp bij het huishouden
  • hulp bij vervoer (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel, Regiotaxi)
  • aanpassingen in uw woning (bijvoorbeeld: tillift, douchestoel)
  • hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld
  • begeleiding beschermd wonen en opvang
  • hulp van mantelzorgers en vrijwilligers

  U kijkt eerst of u uw probleem zelf kunt oplossen. Misschien kunnen mensen uit uw omgeving u helpen? Kijk ook eens op de website Zoetermeerwijzer.nl. Deze website geeft informatie en oplossingen.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen, eigen vermogen, leeftijd, gezinssituatie en de prijs van het hulpmiddel dat u nodig heeft. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

  Tegemoetkoming eigen bijdrage

  Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen omdat u een minimum inkomen heeft en een minimaal vermogen, dan kunt u vragen om bijzondere bijstand.

 • Hoe werkt het?

  U kijkt eerst of u het probleem zelf kunt oplossen, bijvoorbeeld met hulp van uw omgeving. Lukt dat niet? Dan kunt u bij de gemeente een 'Melding hulpvraag of hulpmiddel' doen (zie 'Online regelen').

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op.
  • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen. Voorbeelden van deze vragen zijn:
   - Wat is uw probleem precies?
   - Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
   - Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
  • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

  Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op om met u een afspraak te maken voor een gesprek.
  • Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Onze medewerker kan u hierover meer informatie geven.
  • In het gesprek kijkt onze medewerker eerst hoeveel hulp u nodig heeft. Misschien bent u meer geholpen met een andere oplossing. Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag voor individuele begeleiding van de Wmo.

  Persoonlijk plan

  U mag ook zelf een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tot uiterlijk een week na de melding.

  Lees de 'Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan' (pdf). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

 • Wat moet ik doen?

  Kijk eerst bij 'Wat zijn geen Wmo-hulpmiddelen'. Staat het hulpmiddel dat u nodig heeft hier niet bij? Dan kunt u online een melding doen van uw hulpvraag.

  • Ga naar 'Online regelen'
  • Vul het formulier in: 'Wmo hulpvraag of hulpmiddel, melding' of maak een 'afspraak Wmo-loket'.
 • Hoe lang duurt het?

  Behandeling van uw Wmo aanvraag

  Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken.

  Het is momenteel erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 12 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

  Positief besluit

  De Wmo-consulent regelt uw hulpmiddel. Sommige hulpmiddelen hebben een langere levertijd (bijvoorbeeld een rolstoel of tillift).

  Negatief besluit

  Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Extra informatie

  Voorziening in natura of PGB

  U kunt een hulpmiddel op 2 manieren krijgen:

  • Een voorziening in natura.
  • Een voorziening via een persoonsgebonden budget (PGB).

  Zorg in natura of PGB

  Er zijn 2 vormen voor individuele begeleiding:

  Zorg in natura

  • Een medewerker van een aanbieder komt u helpen.
  • U kunt kiezen uit de verschillende aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft (zie: www.hulpenondersteuning.nl).
  • U maakt alleen afspraken over wanneer u begeleiding krijgt.
  • Alle andere zaken regelt de gemeente, bijvoorbeeld:
   • de betaling
   • vervangende hulp als uw eigen hulpverlener ziek is

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  • U kunt zelf een hulpverlener kiezen.
  • De gemeente betaalt uw PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • De SVB beheert uw PGB en regelt de betaling aan uw hulpverlener.
  • De SVB heeft een overeenkomst tussen u en de hulpverlener nodig (een zorgovereenkomst). Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB.
  • Heeft u schulden? Dan kunt u geen PGB krijgen.

  Rollator

  Een rollator is géén Wmo-hulpmiddel. Vroeger werd een rollator vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekering vragen of een rollator vergoed wordt. Als dat niet zo is, dan moet u de rollator zelf kopen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

 • Contact

  Bij het Wmo-loket in de publiekshal van het stadhuis kunt u langskomen voor informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Maak hiervoor vooraf online een afspraak Wmo melding.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.