Hulp bij het huishouden (Wmo)

Home > Inwoners > Hulp bij het huishouden (Wmo)

Hulp bij het huishouden (Wmo)

 • Wat is het?

  Heeft u hulp nodig bij uw huishoudelijke taken? Dan is het de bedoeling dat u in eerste instantie probeert om het zelf op te lossen. Misschien dat iemand uit uw omgeving u kan helpen? Kijk ook eens op de Zoetermeerwijzer. Op deze website vindt u meer informatie over de oplossingen voor uw probleem met het doen van uw huishouden.

  Lukt het u niet om het probleem met het huishouden zelf op te lossen? Dan kunt u dit bij de gemeente melden (zie 'Online regelen').

 • Wat u moet weten

  Huishoudelijke hulp

  Er zijn 3 soorten hulp in het huishouden:

  1. U geeft zelf bij de huishoudelijke hulp aan wat er gedaan moet worden in het huishouden.
  2. De huishoudelijke hulp voert de werkzaamheden in het huishouden uit.
  3. De huishoudelijke hulp reorganiseert in een korte periode uw huishouden, zodat u het daarna weer zelf kunt doen.

  De huishoudelijke hulp kan niet worden ingezet voor:

  • buiten ramen te zemen
  • het verzorgen van huisdieren
  • het onderhouden van de tuin
  • boodschappen doen

  Zorg in natura (ZiN) of Persoonsgebonden budget (PGB)

  U kunt huishoudelijke hulp op 2 verschillende manieren krijgen: als zorg in natura (ZiN) of persoonsgebonden budget (PGB). Beide vormen hebben voor- en nadelen: 

  Voordelen ZiN

  • U heeft een intakegesprek om afspraken te maken.
  • U hoeft geen administratieve taken uit te voeren.
  • De gemeente meldt u aan bij een zorginstelling naar uw keuze.
  • De gemeente heeft afspraken gemaakt met de zorgaanbieder over de kwaliteit.
  • U kunt zelf afspraken met uw zorgverlener maken (niet over de taken, die staan vast in het Wmo beleid).
  • U heeft niets te maken met het uurloon. De zorgverlener is in dienst van de zorginstelling.
  • De gemeente kan de indicatie makkelijker aanpassen (meer of minder uren of een andere aanbieder). U moet een wijziging van uw situatie zelf doorgeven. Dit doet u door een melding te doen. De gemeente regelt de rest.
  • Het kan zijn dat er geen 'klik' is met de zorgverlener. U kunt dan contact opnemen met de zorginstelling voor een andere hulp. U hoeft zelf geen andere hulp te zoeken.
  • De kwaliteit en rechtmatigheid wordt door de gemeente gewaarborgd.

  Nadelen ZiN

  • Het kan zijn dat u af en toe een andere zorgverlener heeft, maar de zorginstellingen streven altijd naar een vaste hulp. Dit is niet anders dan bij een PGB-zorgaanbieder.
  • De zorgverlener moet zich aan de regels houden van de zorginstelling. De gemeente bepaalt het aantal uren en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
  • Het is minder flexibel, u wordt op vaste dagen/tijden ingeroosterd. Bij afzegging moet u contact opnemen met de zorginstelling, dan wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt wanneer de hulp komt.

  Voordelen PGB

  • U kunt zelf de keuze maken voor een zorgverlener/aanbieder. Als u kiest voor een zzp’er bent u er zeker van dat u een vaste zorgverlener heeft. U kunt zelf afspraken maken over hoe de zorg moet worden uitgevoerd (niet over de taken, die staan vast in het Wmo beleid). De doelen staan in de beschikking.
  • U kunt de uren flexibel in zetten, zolang u het over de periode van indicatie verspreidt en niet te veel afwijkt van het aantal afgegeven uren per week.
  • De gemeente doet een onderzoek naar de kwaliteit en rechtmatigheid.

  Nadelen PGB

  • U moet zelf op zoek naar een vervanger of nieuwe zorgverlener/zorgaanbieder. Hiervan moet u voordat de zorg start een melding doen bij de gemeente. Behandeling duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Er moet een budgetplan worden aangeleverd en na akkoord moet een zorgovereenkomst worden opgesteld.
  • U moet elk half jaar een wijzigingsformulier sturen naar de SVB in verband met het nieuwe tarief.
  • U moet een wijzigingsformulier sturen bij elke wijziging van bijvoorbeeld uren, persoonsgegevens, adres en einddatum.
  • U moet iedere maand een declaratieformulier sturen naar de SVB.
  • U moet iedere week het gewerkte aantal uren bijhouden in een boekje als budgethouder.
  • U kunt de salarisadministratie zelf doen of laten doen door middel van een formulier van de SVB.
  • U moet ziekte, verlof, geschillen melden bij de SVB.
  • Bij het stopzetten van een contract moet u dit doorgeven aan de SVB door middel van een wijzigingsformulier en dit tijdig melden aan de zorgverlener.
  • U moet er zorg voor dragen dat u de kwaliteit krijgt waar u en de gemeente naar streeft.

  Overzicht van aanbieders die een contract hebben met de gemeente voor ZiN:

  Aanbieder Website
  Alpozorg www.alpozorg.nl
  Allcura www.allcura.nl
  ATZB www.atzb.nl
  BTO www.btothuiszorg.nl
  Buurtdiensten www.buurtdiensten.nl
  Daadkracht www.zorgbureaudaadkracht.nl
  Hoek Helpt www.hoekhelpt.nl
  Impegno www.impegno.nl
  Inis www.thuiszorginis.nl
  Mett Zorg en advies (Metzza) www.mettza.nl
  PrivaZorg www.privazorg.nl
  Royal Topzorg www.royaltopzorg.nl
  Steriel Schoonmaakbedrijf www.sterielschoonmaakbedrijf.nl
  T-zorg www.tzorg.nl
  Vierstroom www.vierstroom.nl
 • Online regelen

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  • Een medewerker van de Wmo belt u op voor een gesprek of om een afspraak te maken bij u thuis of op kantoor (het 'keukentafelgesprek'). Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
  • De medewerker van de Wmo stelt u vragen om erachter te komen waar u tegen aan loopt. Voorbeelden van deze vragen zijn:
   • Wat kunt u nog wel zelf regelen in het dagelijks leven?
   • Wat kunt u niet meer zelf regelen in het dagelijks leven?
   • Naar welke oplossingen heeft u zelf gezocht om het probleem op te lossen?
   • Heeft u hulp gevraagd van mensen in uw omgeving?

  Komt u samen met de medewerker van de Wmo tot de conclusie dat u uw probleem niet kunt oplossen? Dan kunt u besluiten om na uw melding een aanvraag in te dienen.

  Onderzoek door HRC Powerful Ageing

  Na uw melding heeft u een gesprek met een medewerker van de Wmo. De medewerker beoordeelt of u in aanmerking komt voor een intake Powerful Ageing. Wanneer dit het geval is meldt de medewerker u daarvoor aan. 

  De gemeente Zoetermeer wil iedereen graag helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Om iedereen in zijn of haar persoonlijke situatie te helpen wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan door HRC Powerful Ageing en de Wmo medewerkers van de gemeente.

  Als het mogelijk is willen wij de oorzaak van de (fysieke) problemen die u heeft aanpakken. Hierdoor kunt u zich zo lang mogelijk zelf redden en thuis blijven wonen. Ook wordt gekeken naar wat u graag doet en onderneemt zodat u kunt blijven deelnemen aan de maatschappij. Omdat dit voor iedereen anders is, wordt uw persoonlijke situatie goed in kaart gebracht.

  Hoe werkt het in het kort?

  1. U heeft een gesprek met de medewerker van de Wmo.
  2. De Wmo medewerker meldt u aan voor een gesprek met HRC Powerful Ageing. In dit gesprek kijken zij wat uw (lichamelijke) mogelijkheden zijn.
  3. Kunt u deelnemen aan het programma Powerful Ageing? Dan wordt u aangemeld. 
  4. Als blijkt dat u niet kunt deelnemen dan neemt de medewerker van de Wmo weer contact met u op voor de verdere beoordeling van uw aanvraag.

  Persoonlijk plan

  Wanneer u een melding doet, mag u daarbij ook een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tegelijk met de melding worden gedaan of u bewaart dit totdat de medewerker van de Wmo contact met u opneemt

  Lees de Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

  Hulp of hulpmiddel opzeggen

 • Afspraak maken

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  • Voor hulp of een hulpmiddel betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.
  • U kunt het abonnementstarief berekenen op de website van het CAK.
  • Het abonnementstarief bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal € 19,00 per maand. 
  • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente het abonnementstarief voor de hulp of het hulpmiddel.
 • Hoe lang duurt het?

  Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken. Dit gaat automatisch en u hoeft hier niets voor te doen. Nadat u een gesprek met de medewerker heeft gehad en alle vragen zijn beantwoord kunt u een aanvraag doen. Als u een aanvraag heeft gedaan krijgt u uiterlijk binnen 2 weken het besluit.

  Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

  Positief besluit

  In de vorm van Zorg in natura (ZiN)

  • U krijgt een beschikking in de vorm van een brief. In de brief staat alle informatie over de hulp of het hulpmiddel dat u krijgt.
  • De gemeente geeft digitaal een signaal af naar de (zorg)aanbieder dat zij mogen leveren.
  • De zorgaanbieder neemt daarna contact met u op voor een intakegesprek of het leveren van het hulpmiddel.
  • De gemeente betaalt de (zorg)aanbieder.

  In de vorm van Persoonsgebonden budget (PGB)

  • U krijgt een beschikking in de vorm van een brief. In de brief staat:

  Als u hulp krijgt:

  • Over welke periode, voor hoeveel uur en via welke zorgverlener of zorgaanbieder
  • U levert een zorgovereenkomst aan bij de backoffice PGB die overeenkomst met de informatie uit de beschikking.
  • Op basis van de beschikking maakt de gemeente het budget over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • U dient declaraties in bij de SVB.
  • De SVB betaalt de zorgverlener of zorgaanbieder.

  Als u een hulpmiddel krijgt:

  • Aan welke voorwaarden het hulpmiddel moet voldoen.
  • U heeft vooraf al een offerte aangeleverd.
  • Op basis van de beschikking betaalt de gemeente het bedrag van het hulpmiddel aan u.
  • U koopt het hulpmiddel.

  Negatief besluit

  U krijgt dan een beschikking in de vorm van een brief. In deze beschikking staat de reden van de afwijzing.  Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de beschikking staat waar en hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.