Hulp bij het huishouden (Wmo)

Home > Inwoners > Hulp bij het huishouden (Wmo)

Hulp bij het huishouden (Wmo)

 • Wat is het?

  De gemeente kan u met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunen als u door een beperking uw huishouden niet goed meer kunt doen.

  Het is de bedoeling dat u eerst kijkt of u uw probleem zelf kunt oplossen voordat  u een beroep doet op de gemeente. Misschien kunt u uw omgeving daarvoor inschakelen of kunt u op een andere manier hulp regelen.

  Heeft u al gekeken op de Zoetermeerwijzer? Op deze website vindt u meer informatie over de oplossingen voor uw probleem met het doen van uw huishouden.

  Lukt het niet om het probleem met het huishouden zelf op te lossen? Dan kunt u dit bij de gemeente melden.

 • Wat u moet weten

  Huishoudelijke hulp

  Er zijn 3 soorten hulp in het huishouden:

  1. Huishoudelijke hulp zoals schoonmaken en de was.
  2. Dezelfde werkzaamheden plus de organisatie van het huishouden.
  3. Huishoudelijke hulp in een ontregeld huishouden.
   • Er wordt een zorgplan opgesteld.
   • Afstemming van zorg met andere hulpverleners
   • Geven van lichte psychosociale begeleiding.

  Het verzorgen van een huisdier of de tuin hoort niet hulp in het huishouden.

  Zorg in natura of PGB

  Er zijn 2 verschillende vormen van huishoudelijke hulp:

  Zorg in natura

  • Een medewerker van een aanbieder van thuiszorg komt u helpen.
  • U kunt kiezen uit de verschillende aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft (zie het overzicht hieronder).
  • U maakt alleen afspraken over wanneer u huishoudelijke hulp krijgt.
  • Alle andere zaken regelt de gemeente, bijvoorbeeld:
   • de betaling
   • vervangende hulp als uw eigen hulpverlener ziek is

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  • U kunt zelf een hulpverlener kiezen.
  • De gemeente betaalt uw PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • De SVB beheert uw PGB en regelt de betaling aan uw hulpverlener.
  • De SVB heeft een overeenkomst tussen u en de hulpverlener nodig (een zorgovereenkomst). Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB.
  • Heeft u schulden? Dan kunt u geen PGB krijgen.

  Overzicht van aanbieders die een contract hebben met de gemeente voor zorg in natura 

  Aanbieder Telefoonnummer
  Alpozorg 079 - 737 02 08
  Allcura 079 - 331 00 52
  ATZB 079 -331 24 12
  BTO 079 - 362 35 59
  Buurtdiensten 085 - 040 37 90
  Daadkracht 079 - 760 00 79
  Hoek Helpt 070 - 219 08 10
  Impegno 070 - 363 24 61 / 0900 - 467 34 66
  Inis 079 - 890 11 08
  Mett Zorg en advies (Metzza) 085 - 066 43 75
  PrivaZorg 079 - 82 00 220
  Royal Topzorg 033 - 303 06 00
  Steriel Schoonmaakbedrijf 06 - 841 65 674
  T-zorg 070 - 406 28 16
  Vierstroom 088 - 400 32 00
 • Aanvragen

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op.
  • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen. Voorbeelden van deze vragen zijn:
   - Wat is uw probleem precies?
   - Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
   - Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
  • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

  Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op om met u een afspraak te maken voor een gesprek.
  • Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Onze medewerker kan u hierover meer informatie geven.
  • In het gesprek kijkt onze medewerker eerst hoeveel hulp u nodig heeft. Misschien bent u meer geholpen met een andere oplossing. Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag voor huishoudelijke hulp.

  Persoonlijk plan

  U mag ook zelf een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tot uiterlijk een week na de melding.

  Lees de Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

  Hulp of hulpmiddel opzeggen

 • Afspraak maken

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  Abonnementstarief (voorheen: eigen bijdrage)

  Voor hulp bij het huishouden betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie. Het abonnementstarief bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal € 19,00 per maand.

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente het abonnementstarief voor de hulp bij het huishouden. U kunt het abonnementstarief berekenen op de website van het CAK.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Krijgt u PGB om zelf huishoudelijke hulp in te kopen? Hieronder de tarieven per uur:

  PGB tarieven vanaf 1 januari 2020 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
  100% - Gekwalificeerde dienstverlener
  met overheadkosten
   € 28,44  € 30,73  € 33,80

  85% - Gekwalificeerde dienstverlener
  zonder overheadkosten (zzp'er)

  € 24,17

  € 26,12

  € 28,73

  50% - Niet gekwalificeerde dienstverlener
  zonder overheadkosten

  € 14,22

  € 15,37

  € 16,90

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe lang duurt het?

  Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken.

  Positief besluit

  De Wmo-consulent regelt uw huishoudelijke hulp.

  Negatief besluit

  Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • dinsdag 27 april
 • woensdag 5 mei
 • donderdag 13 mei
 • maandag 24 mei