Hulp bij het huishouden (Wmo)

Home > Inwoners > Hulp bij het huishouden (Wmo)

Hulp bij het huishouden (Wmo)

 • Wat is het?

  De gemeente kan u met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunen als u door een beperking uw huishouden niet goed meer kunt doen.

  Het is de bedoeling dat u eerst kijkt of u uw probleem zelf kunt oplossen voordat  u een beroep doet op de gemeente. Misschien kunt u uw omgeving daarvoor inschakelen of kunt u op een andere manier hulp regelen.

  Heeft u al gekeken op de Zoetermeerwijzer? Op deze website vindt u meer informatie over de oplossingen voor uw probleem met het doen van uw huishouden.

  Als het niet lukt om het probleem met het huishouden zelf op te lossen, kunt u dit bij de gemeente melden.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  Abonnementstarief (voorheen: eigen bijdrage)

  Voor hulp bij het huishouden betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie. Het abonnementstarief bedraagt vanaf 1 januari 2020 maximaal € 19,00 per maand.

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente het abonnementstarief voor de hulp bij het huishouden. U kunt het abonnementstarief berekenen op de website van het CAK.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Krijgt u PGB om zelf huishoudelijke hulp in te kopen? Hieronder de tarieven per uur:

  PGB tarieven vanaf 1 januari 2020 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
  100% - Gekwalificeerde dienstverlener
  met overheadkosten
   € 23,78  € 28,11  € 29,33

  85% - Gekwalificeerde dienstverlener
  zonder overheadkosten (zzp'er)

  € 20,21

  € 23,89

  € 24,93

  50% - Niet gekwalificeerde dienstverlener
  zonder overheadkosten

  € 11,89

  € 14,06

  € 14,67

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe werkt het?

  U kijkt eerst of u het probleem zelf kunt oplossen, bijvoorbeeld met hulp van uw omgeving. Lukt dat niet? Dan kunt u bij de gemeente een 'Melding hulpvraag of hulpmiddel' doen (zie 'Online regelen').

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op.
  • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen. Voorbeelden van deze vragen zijn:
   - Wat is uw probleem precies?
   - Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
   - Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
  • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

  Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op om met u een afspraak te maken voor een gesprek.
  • Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Onze medewerker kan u hierover meer informatie geven.
  • In het gesprek kijkt onze medewerker eerst hoeveel hulp u nodig heeft. Misschien bent u meer geholpen met een andere oplossing. Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag voor huishoudelijke hulp.

  Persoonlijk plan

  U mag ook zelf een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tot uiterlijk een week na de melding.

  Lees de 'Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan' (pdf). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt online een melding doen van uw hulpvraag.

  • Ga naar 'Online regelen'
  • Vul het formulier in: 'Wmo hulpvraag of hulpmiddel, melding' of maak een 'afspraak Wmo-loket'.
 • Hoe lang duurt het?

  Behandeling van uw Wmo aanvraag

  Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken.

  Het is op dit moment heel erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 12 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

  Positief besluit

  De Wmo-consulent regelt uw huishoudelijke hulp.

  Negatief besluit

  Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Extra informatie

  Huishoudelijke hulp

  Er zijn drie soorten hulp in het huishouden:

  1. Huishoudelijke hulp zoals schoonmaken en de was.
  2. Dezelfde werkzaamheden plus de organisatie van het huishouden.
  3. Huishoudelijke hulp in een ontregeld huishouden.
   • Er wordt een zorgplan opgesteld.
   • Afstemming van zorg met andere hulpverleners
   • Geven van lichte psychosociale begeleiding.

  Het verzorgen van een huisdier of de tuin hoort niet hulp in het huishouden.

  Zorg in natura of PGB

  Er zijn 2 verschillende vormen van huishoudelijke hulp:

  • Zorg in natura.
  • Zorg via een persoonsgebonden budget (PGB).

  Zorg in natura

  • Een medewerker van een aanbieder van thuiszorg komt u helpen.
  • U kunt kiezen uit de verschillende aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft (zie: www.hulpenondersteuning.nl).
  • U maakt alleen afspraken over wanneer u huishoudelijke hulp krijgt.
  • Alle andere zaken regelt de gemeente, bijvoorbeeld:
   • de betaling
   • vervangende hulp als uw eigen hulpverlener ziek is

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  • U kunt zelf een hulpverlener kiezen.
  • De gemeente betaalt uw PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • De SVB beheert uw PGB en regelt de betaling aan uw hulpverlener.
  • De SVB heeft een overeenkomst tussen u en de hulpverlener nodig (een zorgovereenkomst). Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB.
  • Heeft u schulden? Dan kunt u geen PGB krijgen.
 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.