Huisvestingsvergunning, aanvraag

Home > Inwoners > Huisvestingsvergunning, aanvraag

Huisvestingsvergunning, aanvraag

 • Wat is het?

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo ziet de gemeente erop toe dat goedkope woningen ook daadwerkelijk worden verhuurd aan mensen met een lager inkomen. Of u een huisvestingsvergunning nodig heeft, bepaalt uw gemeente.

  Een huisvestingsvergunning is nodig als u een huurwoning met een huurprijs lager dan € 720,42 per maand huurt van een particuliere verhuurder, of als u een vrij-sector-huurwoning met 189 punten volgens de puntentelling van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) huurt van een particuliere verhuurder. De verhuurder kan uw woning voor een hoger bedrag verhuren dan het bedrag genoemd.

  Huurt u een woning van een woningcorporatie (Vestia, Vidomes, De Goede Woning, Mooiland of Wooninvest)? Dan heeft u geen huisvestingsvergunning nodig.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Een huisvestingsvergunning kost € 31,44. Hiervoor krijgt u apart van het besluit een aanslag.

  2019, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Wat moet ik doen?

  Het aanvraagformulier huisvestingsvergunning kunt u downloaden (zie "Online regelen"). Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling VVH
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

  Bij de toezending van het formulier voegt u als bijlagen toe:

  • kopie legitimatiebewijs aanvrager en eventuele meeverhuizenden
  • kopie recente salarisstrook/uitkeringsstrook van aanvrager en eventuele meeverhuizenden
  • Kopie van een legitimatiebewijs of verblijfsdocument van aanvrager en meeverhuizende(n)
  • Recente gegevens over het inkomen van de aanvrager en meeverhuizende personen, waaronder wordt verstaan:
   • een kopie van salarisspecificaties of uitkeringsspecificaties over de voorgaande drie maanden, of
   • bij ondernemers een officiële verklaring van diens boekhouder of accountant met het huidig bruto inkomen; en de jaarrekening van het voorgaande jaar; en een uittreksel van de Kamer van Koophandel (wanneer de aanvrager of meeverhuizende personen niet in staat zijn deze documenten te overleggen kan volstaan worden met verklaring geregistreerd inkomen over het voorgaande jaar of een definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar).

  De gemeente toetst of uw inkomen en de grootte van uw huishouden in verhouding staan tot de huurprijs en de woonoppervlakte. Als dit het geval is, wordt de vergunning verleend.

  De gemeente dient binnen acht weken nadat zij over alle stukken beschikt op uw aanvraag te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.

 • Handige links