Hondenbelasting

Home > Inwoners > Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Iedereen die in Zoetermeer woont en één of meerdere hond(en) heeft, moet hondenbelasting betalen. Het geldt ook voor puppy's, waakhonden en honden die (bijna) nooit op straat komen. Voor blindengeleidehonden, politiehonden en hulphonden opgeleid door een erkend instituut hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

 • Wat u moet doen

  Aangifte hond

  Als eigenaar van een hond:

  Afmelden hond

  Als u geen hond meer heeft (door overlijden of overgang naar een andere eigenaar), moet u uw hond zo snel mogelijk afmelden. Wat moet u doen:

  Overlijden hond

  • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via Mijn Belastingen. 
  • Bij het afmelden van uw hond moet u een verklaring van de dierenarts, dierencrematorium of dierenbegraafplaats meesturen.
  • Na ontvangst van het bewijs van overlijden ontvangt u vermindering van de hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand na overlijden. Dat kan tot maximaal 3 jaar terug.

  Nieuwe eigenaar van de hond woont in Zoetermeer

  • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via Mijn Belastingen. 
  • Geef de naam en het adres van de nieuwe eigenaar op.
  • Geef de datum door waarop de hond is overgegaan naar de nieuwe eigenaar.
  • Wij controleren of de hond staat ingeschreven op het nieuwe adres.
  • Bij ontbreken van inschrijving nemen wij contact op met de bewoners.

  Nieuwe eigenaar van de hond woont niet in Zoetermeer

  • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via Mijn Belastingen.
  • U hoeft u geen adresgegevens van de nieuwe eigenaar van de hond aan ons door te geven omdat de gemeente geen controle buiten Zoetermeer uitvoert.
  • De hondenbelasting wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de afmelding.

  Er is een einddatum voor vermindering van de aanslagen hondenbelasting. De termijn van vermindering met terugwerkende kracht is vastgesteld op 3 jaar. Deze termijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de afmelding en werkt tot maximaal 3 jaar terug. Voor de maanden buiten deze termijn wordt geen vermindering gegeven ook al heeft u bewijsstukken aangeleverd.

  Voorbeelden

  • Als uw hond overlijdt en binnen 4 weken krijgt u een andere hond dan veranderd er niets en hoeft u de honden niet af- en aan te melden.
  • Als uw hond in maart overlijdt, maar u heeft in januari al een tweede hond gekregen, dan heeft u 3 maanden lang 2 honden. De nieuwe hond moet u aanmelden en na het overlijden van de andere hond moet u deze afmelden. U betaalt 3 maanden belasting voor 2 honden.
  • Als uw hond in maart overlijdt en u krijgt in augustus een andere hond, dan heeft u 4 maanden geen hond. U kunt een verzoek indienen voor een ontheffing van 4 maanden. De honden moeten dan wel af- en aangemeld zijn.

  Logeerhond

  Is bij een controle vastgesteld dat u een hond heeft, maar is deze hond een logee? U kunt dit aangeven op de achterkant van de brief die de controleur bij u heeft achtergelaten. U kunt dit helaas niet online aan ons doorgeven.

  Bezwaar

  Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

  Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen tien werkdagen ontvangt u een bevestiging.

  Kwijtschelding

  Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u onder Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

  Let op! Kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de eerste hond.

 • Online regelen

  Hondenbelasting betalen

  Betalen in het Stadhuis (op afspraak)

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

  Machtiging

  Wilt u een machtiging afgeven, intrekken of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

  Kwijtschelding

  Wilt u kwijtschelding aanvragen? Kijk dan bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

  Hond aanmelden/afmelden

  Het aan- en afmelden van uw hond regelt u via Mijn belastingen. Kijk voor meer informatie bij 'Wat moet ik doen?'.

 • Kosten

  Aantal honden 2020 2019
  Eerste hond € 64,91 € 63,89
  Tweede hond € 96,92 € 95,39
  Derde en elke volgende hond, per hond € 129,25 € 127,21
  Kennel € 161,41 € 158,87

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Hondenbelasting betalen aan de balie?

  Maak hiervoor eerst een afspraak (zie 'Online regelen').

  Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.

  Logo Hier alleen pinnen

 • Hoe werkt het?

  U betaalt hondenbelasting als u bij de start of in de loop van het belastingjaar één of meerdere honden in uw bezit heeft. Stel u krijgt in mei uw hond, dan betaalt u over juni t/m december hondenbelasting.

  Belasting gebonden aan de houder van de hond

  De houder van de hond(en) moet betalen. Wonen meerdere personen bij elkaar? Dan wijst de gemeente de belastingplichtige aan als 'houder van de hond'.

  Controle

  De gemeente voert controles uit. Als bij de controle blijkt dat u één of meerdere hond(en) heeft (die u niet heeft aangegeven):

  • U bent thuis > U krijgt van de controleur een brief met uitleg hoe u binnen 2 weken uw hond moet aanmelden.
  • U bent niet thuis > De controleur laat een brief achter met uitleg hoe u binnen 2 weken uw hond moet aanmelden.

  Controleurs kunnen zich legitimeren.

 • Tips

  Hondenkaart

  U kunt de honden-uitlaatkaart gratis online bekijken. Op de hondenkaart  staan alle regels en de meest actuele informatie over het uitlaten van honden. Op de kaart staan ook hondenstrandjes en uitrenvelden.

 • Handige links

  De verordening hondenbelasting kunt u vinden op www.overheid.nl.

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk alle vragen over: Belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.