Hofleverancier worden

Home > Inwoners > Hofleverancier worden

Hofleverancier worden

 • Wat is het?

  Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Uw onderneming moet ten minste 100 (of 125, 150, 175, etc.) jaar bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam.
   De ontstaansgeschiedenis moet duidelijk en aantoonbaar zijn.
  • Uw onderneming moet in de branche en in de regio rond haar plaats van vestiging een vooraanstaande plaats innemen.
  • De onderneming moet naast vooraanstaand ook van onberispelijk gedrag zijn. Onder meer wordt hieronder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.
  • Uw onderneming moet de Nederlandse identiteit hebben.

  Alleen de koning of koningin (het staatshoofd) kan het predicaat "Hofleverancier" verstrekken. Andere leden van het Koninklijk Huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop mogen niet.

 • Wat moet ik doen?

  Toekenning van het recht vindt slechts plaats ter gelegenheid van het 100 jarig (of 125, 150-jarig enz.) bestaan. Minimaal 9 maanden van tevoren dient u een verzoek indienen bij de burgemeester. De procedure gaat als volgt:

  • U moet een degelijk en goed onderbouwd verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.
    
  • De burgemeester zendt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning van de provincie waar de gemeente onder valt.
    
  • Voordat de Commissaris van de Koning een advies geeft start zijn afdeling (kabinet) eerst een grondig onderzoek naar het handelen van uw bedrijf. Zo wordt uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo'n onderzoek verlenen onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries (voor zover uw branche hieronder valt) hun medewerking.
    
  • De Commissaris van de Koning stuurt vervolgens zijn advies naar de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koning. Deze is belast met het beheer van het predicaat. Daarna neemt de koning zelf een beslissing.
    
  • Na verlening door de koning reikt de Commissaris van de Koning of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predicaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van Hofleverancier mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen enzovoort.
    
  • Het recht wordt toegekend aan uw onderneming voor een periode van ten hoogste 25 jaar. Na die periode moet bestendiging worden aangevraagd.
 • Wat moet ik meenemen?

  • bewijs van de oprichtingsdatum van uw onderneming
  • balans van de afgelopen 5 jaren
  • beschrijving van financiële verwachtingen voor de komende jaren
 • Tips

  Neem voor meer informatie contact op met: de Stichting Hofleveranciers in Nederland.