Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

Home > Inwoners > Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  Heeft u eerder in Nederland gewoond en komt u nu opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u aangifte van hervestiging/herinschrijving doen, zodat u wordt ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

  Bent u voor 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie? Dan is 'Eerste aanmelding vanuit het buitenland' op u van toepassing.

 • Wat u moet doen

  • Aangifte doet u persoonlijk, binnen 5 dagen na hervestiging. Maak online een afspraak (zie 'Online regelen').
  • Alle personen die met u meeverhuizen moeten meekomen naar de afspraak.
  • Komt u voor het eerst in Nederland wonen? Maak dan een afspraak via 'Eerste aanmelding vanuit het buitenland'.
 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Meenemen

  Naar de afspraak neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.
  • Een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner indien u gaat inwonen of met iemand gaat samenwonen die al op het adres ingeschreven is. Ook moet u een (kopie) identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft meenemen.
  • In sommige gevallen kan er om een huur- of koopcontract gevraagd worden.
  • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte.

  Vertaling

  Als het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd tolk/vertaler in Nederland. Maakt u gebruik van een vertaler in het buitenland? Dan moet u de vertaling ook laten legaliseren.

  Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over legalisatie en apostille.

 • Kosten

  Inschrijven is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden

  • U heeft na 1 oktober 1994 bij een Nederlandse gemeente ingeschreven gestaan.
  • U verblijft het komende half jaar minstens vier maanden in Nederland.
  • U woont in Zoetermeer.
  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
   In de volgende gevallen is er sprake van rechtmatig verblijf:
   • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
   • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
   • U heeft een geldige verblijfsvergunning of een MVV-sticker in uw paspoort.
   • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten (dit moet u aantonen).
  • Uw identiteit moet worden vastgesteld. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

  U moet uiterlijk op de vijfde dag na hervestiging uw aangifte doen

  Wie mogen aangifte doen?

  • Vanaf 18 jaar moet u zelf aangifte doen.
  • Vanaf 16 jaar mag u zelf aangifte doen.
  • Voor personen jonger dan 16 jaar moet de ouder, verzorger of voogd de aangifte doen.
  • Alle personen die zich vestigen moeten persoonlijk verschijnen aan de balie van het Stadhuis.

  Inwonen/samenwonen?

  Als u bij of met iemand gaat wonen die al is ingeschreven op dat adres, dan heeft u toestemming van die persoon nodig om daar te worden ingeschreven. Zie ook de informatie onder 'Wat moet ik meenemen'.

 • Hoe lang duurt het?

  Na uw aangifte krijgt u binnen 4 weken schriftelijk bericht.

  Welke instanties ontvangen uw gegevens?

  Het hangt ervan af welke instanties bericht krijgen over u. Meestal gaat het om:

  • Hoogheemraadschap
  • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting)
  • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW)
  • Donorregister (indien van toepassing)
  • DUO (indien van toepassing)
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
  • uw pensioenfonds
  • afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Zorg en inkomen (afhankelijk van wat op u van toepassing is).

  Soms stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan derden (bijvoorbeeld kerken of maatschappelijke instellingen). Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt. Kijk voor meer informatie bij 'Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'.

 • Tips

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie is bedoeld
  • de datum waarop u de kopie afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Wanneer u klikt op de hyperlinks, treft u meer informatie aan over het voorkomen van fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.