Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

Home > Inwoners > Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  Heeft u eerder in Nederland gewoond en komt u nu opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u aangifte van hervestiging/herinschrijving doen, zodat u wordt ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

  Bent u voor 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie? Dan is 'Eerste aanmelding vanuit het buitenland' op u van toepassing.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  Inschrijven is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden

  • U moet van plan zijn om het komende half jaar minstens vier maanden in Nederland te verblijven.
  • U bent na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben, of u moet rechtmatig in Nederland verblijven.
  • Uw identiteit moet kunnen worden vastgesteld. Hiervoor hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

  U moet uw aangifte doen uiterlijk op de vijfde dag na hervestiging.

  Wie mogen aangifte doen?

  Vanaf 16 jaar kunt u zelf aangifte doen. Voor personen jonger dan 16 jaar moet de ouder aangifte doen. Alle personen die zich hervestigen moeten in persoon verschijnen.

  Inwonen/samenwonen?

  Als u bij of met iemand gaat wonen die al is ingeschreven op dat adres, dan heeft u toestemming van die persoon nodig om daar te worden ingeschreven. Zie ook de informatie onder 'Wat moet ik meenemen'.

 • Wat moet ik doen?

  • Aangifte doet u persoonlijk, binnen 5 dagen na hervestiging. Maak online een afspraak (zie 'Online regelen') of bel met 14 079.
  • Iedereen die met u meeverhuist moet meekomen naar de afspraak.
  • Komt u voor het eerst in Nederland wonen? Maak dan een afspraak via 'Eerste aanmelding vanuit het buitenland'.
 • Wat moet ik meenemen?

  Naar uw afspraak neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.
  • Andere relevante documenten over rechtsfeiten die zijn gebeurd nadat u naar het buitenland bent vertrokken. U kunt daarbij denken aan akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte.
  • Een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner indien u gaat inwonen of met iemand gaat samenwonen die al op het adres ingeschreven is. Ook moet u een (kopie) identiteitsbewijs van de toestemminggever meenemen.
  • In sommige gevallen kan er om een huur- of koopcontract gevraagd worden.
 • Afhandeling

  Nadat uw aangifte is verwerkt, krijgt u schriftelijk bericht.

  Welke instanties ontvangen uw gegevens?

  Voor een deel is het persoonsafhankelijk welke instanties bericht krijgen over u. Over het algemeen gaat het om:

  • Hoogheemraadschap
  • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting)
  • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW)
  • Donorregister (indien van toepassing)
  • DUO (indien van toepassing)
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
  • uw pensioenfonds
  • afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Sociale Zaken etcetera, afhankelijk van wat op u van toepassing is.

  Soms stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan derden (bijvoorbeeld kerken of maatschappelijke instellingen). Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt. Kijk voor meer informatie bij 'Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'.

 • Tips

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie is bedoeld
  • de datum waarop u de kopie afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Wanneer u klikt op de hyperlinks, treft u meer informatie aan over het voorkomen van fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord