Grond kopen, huren of pachten

Home > Inwoners > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

  Door het sluiten van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken tegen betaling van pacht of huur. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

 • Hoe werkt het?

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt of zij de grond verkoopt en tegen welke prijs en voorwaarden. Bijvoorbeeld door inschrijven op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan moet dan bestemd zijn voor landbouw.

  Verschil tussen huur en pacht

  • Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw.
  • Een pachtovereenkomst moet meestal goedgekeurd worden door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet.
  • Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

  Bouwen op grond

  Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen op die grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan moet staan dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U heeft een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

  Bent u geen eigenaar van de grond? En heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. 

  Bodemvervuiling

  Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

 • Wat moet ik doen?

  U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl welke bestemming de grond heeft.
  • Ga na wie de eigenaar van de grond is en wat u wel en niet mag doen met de grond (speciale beperkingen). Deze informatie kunt u opvragen bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente.

 • Handige links