Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente.

  Verschil met huwelijk

  Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Online regelen

  Voor het inleveren van brondocumenten kunt u op dit moment geen online afspraak maken. Bel met 14 079. Alleen afspraken die niet kunnen wachten plannen we in.

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Meenemen

  Bij de afspraak 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' neemt u mee:

  • Beiden een geldig identiteitsbewijs.
  • Een kopie van geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen (als u deze nog niet online heeft gestuurd). Let op! Bij een rijbewijs als identificatie dient zowel de voor-als achterkant gekopieerd te worden.
  • een pinpas (u moet de kosten direct betalen bij de afspraak).

  De afspraak kan alleen doorgaan als u bovenstaande zaken bij u heeft.

 • Kosten

  U moet de kosten voor het huwelijk betalen bij de afspraak 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap'.

  Kosten voor trouwen of geregistreerd partnerschap

  In het stadhuis of op een door de gemeente aangewezen trouwlocatie € 350,00

  Let op! De kosten voor de trouwlocatie zijn hierin niet meegenomen. De gekozen locatie brengt u hiervoor apart kosten in rekening.

  Overige kosten

  Eenvoudig trouwen of geregistreerd partnerschap
  (locatie stadhuis)
  € 174,60
  Afzeggen binnen 2 weken voor de geplande trouwdatum € 168,90
  Afzeggen minstens 2 weken voor de geplande trouwdatum € 74,76
  Trouwboekje/partnerschapsboekje € 38,02
  Getuige van de gemeente
  (alleen in locaties van de gemeente)
  € 23,99
  Trouwambtenaar voor 1 dag voor 1 trouwerij:
  - zonder beëdiging door de rechtbank
  - met beëdiging door de rechtbank

  € 51,56
  € 154,69
  Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 24,30
  Uittreksel burgerlijke stand
  (bij trouwen in Zoetermeer niet nodig)
  € 13,80

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Let op! U kunt alleen pinnen.

  logo Hier alleen pinnen

 • Hoe werkt het?

  Een stappenplan vindt u onder "Wat moet ik doen".

  Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

  • U doet de melding in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
  • Dit kan vanaf 1 jaar voor de datum van het aangaan van de registratie.
  • De melding is 1 jaar geldig na ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u de registratie aangaat.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  Eenvoudig registreren van een partnerschap

  • Dinsdagochtend om 09.45 uur of 10.15 uur in het stadhuis.
  • Alleen de officiële handeling, geen toespraak.
  • Geen keuze van ambtenaar.
  • Gemiddelde wachttijd: ongeveer 3 maanden
  • Maximaal aantal bezoekers: 15 (partners en getuigen meegerekend).

  Gratis registreren partnerschap

  • Dinsdagochtend om 09.00 uur of 09.15 uur in het stadhuis.
  • Alleen de officiële handeling, geen toespraak.
  • Geen eigen keuze van ambtenaar.
  • Gemiddelde wachttijd: ongeveer 6 maanden.
  • Maximaal aantal bezoekers: 15 (partners en getuigen meegerekend).

  Regels om een partnerschap te kunnen registreren

  • U bent beiden 18 jaar of ouder.
  • U bent beiden niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
  • U mag niet gedwongen worden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of Kantonrechter.

  Buitenlandse documenten (akten)

  U moet buitenlandse documenten inleveren voordat u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt doen als:

  • De gegevens van uw ouders niet staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).
  • U eerder getrouwd bent geweest en het huwelijk is in het buitenland ontbonden door scheiding of overlijden (en dit is nog niet geregistreerd in de BRP).
  • U kunt bovenstaande controleren via www.mijnoverheid.nl
  • Is één van deze situaties op u of uw partner van toepassing, neem dan tijdig contact op met de gemeente waar u woont.

  Hou rekening met:

  • Het opvragen van buitenlandse documenten kan enkele maanden duren.
  • Deze documenten moeten vaak ook gelegaliseerd en vertaald worden.
  • Meer  informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

  Akte opvragen

  U kunt meteen na de ceremonie een akte opvragen (zie afschrift (uittreksel) burgerlijke stand).

 • Wat moet ik doen?

  Het stappenplan geeft een overzicht van de zaken die u moet regelen.

  GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  Stap 1: Vastleggen van de registratiedatum en locatie

  • U neemt zelf contact op met een locatie om af te stemmen of de door u gewenste datum beschikbaar is.
  • Bel met 14 079 en geef deze datum, locatie en tijd aan ons door. 
  • Ook als u uw 'eigen' ambtenaar meeneemt dan moet u de datum bij ons laten vastleggen.
  • Er moet altijd een ambtenaar van de gemeente aanwezig zijn bij uw geregistreerd partnerschap.

  Let op! Afzeggen van een vastgelegde datum kan alleen per brief met vermelding van uw rekeningnummer. het afzeggen kost geld, ongeacht de reden.

  Stap 2: Kies een ambtenaar

  U kunt uw voorkeur geven voor een ambtenaar. Zij stellen zich graag aan u voor: Wie wordt uw (trouw)ambtenaar?  Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wens.

  Ook is het mogelijk om iemand voor 1x te laten benoemen tot ambtenaar. U vindt het formulier hiervoor onder “Online regelen”. Hou rekening met extra kosten.

  • U geeft uw keuze van ambtenaar online door (zie: 'Online regelen', 'Keuze buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand').
  • Wij sturen u 6 weken vóór de datum van het geregistreerd partnerschap een brief. Daarin staat welke ambtenaar de ceremonie doet.
  • De ambtenaar neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

  Stap 3: Doorgeven getuigen

  • Bij een geregistreerd partnerschap moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Dit is totaal voor u beiden.
  • De getuigen moeten meerderjarig zijn.
  • U geeft de namen van uw getuigen online door (zie "Online regelen"). Dit doet u vóór de afspraak "melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap".
  • Alleen als u in het stadhuis registreert, kunt u kiezen voor getuigen van de gemeente.

  Stap 4: Afspraak maken "melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap"

  U kunt alleen een melding doen als uw registratiedatum door ons per brief bevestigd is.

  • U maakt online een afspraak (zie "Online regelen").
  • U komt beiden naar de afspraak.
  • Wat u mee moet nemen naar de afspraak vindt u onder "Wat moet ik meenemen".

  Tijdens de afspraak worden de gemaakte afspraken met u doorgenomen, Er wordt gevraagd of u een partnerschapsboekje wilt en u tekent u beiden de melding voorgenomen geregistreerd partnerschap.

  GRATIS GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  Stap 1: Afspraak maken "melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap"

  • U maakt online een afspraak (zie "Formulieren").
  • U komt beiden naar de afspraak.
  • Wat u mee moet nemen naar de afspraak vindt u onder "Wat moet ik meenemen".

  Tijdens de afspraak legt u vast:

  • De datum van het geregistreerd partnerschap.
  • De namen van de getuigen (neem een kopie van het identiteitsbewijs van de getuigen mee).
  • Of u een partnerschapsboekje wilt (zie ook 'Meer informatie').
 • Extra informatie

  Partnerschapsboekje

  • Een partnerschapsboekje wordt na het geregistreerd partnerschap gegeven als het is aangevraagd en betaald.
  • In dit boekje is ruimte voor kerkelijke aantekeningen en voor het registreren van kinderen.

  Naamgebruik na het geregistreerd partnerschap

  Zowel de man als de vrouw mogen na het geregistreerd partnerschap de achternaam van de partner gebruiken. Uw eigen geslachtsnaam verandert niet, alleen de naam waarmee u wordt aangeschreven. Meer informatie vindt u onder het product "Gebruik achternaam veranderen".

  Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kunt u dit later omzetten naar een huwelijk.

  • U vraagt dit aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouwgemeente
  • U neemt beiden een geldig identiteitsbewijs mee.
  • U kunt er ook voor kiezen dit feestelijk te laten omzetten.
  • Als het voor u slechts een formaliteit is, kan het ook aan de balie.
  • U heeft geen getuigen nodig.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.