Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

  Een schadeclaim kunt u sturen:

 • Wat kost het?

  Het indienen van een schadeclaim is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

  Informatie over schade aan riolering vindt u in het product rioolverstopping.

 • Wat moet ik doen?

  Let op! Is de schade veroorzaakt door een bedrijf dat voor of namens de gemeente werkzaamheden uitvoert? Dan stuurt u de schadeclaim naar dat bedrijf en niet naar de gemeente.

  U bent verzekerd?

  Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

  U bent niet verzekerd?

  U stuurt de schadeclaim zo snel mogelijk na de gebeurtenis naar de gemeente:

  Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
  • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
  • Omschrijving en bewijzen (bijvoorbeeld foto's) van de schade.
  • Foto’s van de plek en waardoor de schade is ontstaan.
  • Het schadebedrag (met facturen als bewijs).
  • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
  • Eventueel verklaring(en) van getuige(n).

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.

 • Afhandeling

  • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Voor behandeling van post hanteren wij Servicenormen.
  • De afhandeltermijn is per schadegeval / aansprakelijkstelling verschillend in verband met onderzoek dat moet worden verricht.
  • De gemeente kan u om extra informatie vragen.
  • Als uw verzoek wordt erkend, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
  • Als uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u een brief met uitleg.

   

 • Tips

  In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.