Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

  Een schadeclaim kunt u sturen:

 • Kosten

  Het indienen van een schadeclaim is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

  Informatie over schade aan riolering vindt u in het product rioolverstopping.

 • Wat moet ik doen?

  Let op! Is de schade veroorzaakt door een bedrijf dat voor of namens de gemeente werkzaamheden uitvoert? Dan stuurt u de schadeclaim naar dat bedrijf en niet naar de gemeente.

  U bent verzekerd?

  Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

  U bent niet verzekerd?

  U stuurt de schadeclaim zo snel mogelijk na de gebeurtenis naar de gemeente:

  Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
  • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
  • Omschrijving en bewijzen (bijvoorbeeld foto's) van de schade.
  • Foto’s van de plek en waardoor de schade is ontstaan.
  • Het schadebedrag (met facturen als bewijs).
  • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
  • Eventueel verklaring(en) van getuige(n).

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.

 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Voor behandeling van post hanteren wij Servicenormen.
  • De afhandeltermijn is per schadegeval / aansprakelijkstelling verschillend in verband met onderzoek dat moet worden verricht.
  • De gemeente kan u om extra informatie vragen.
  • Als uw verzoek wordt erkend, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
  • Als uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u een brief met uitleg.

   

 • Tips

  In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.