Geboorte, aangifte

Home > Inwoners > Geboorte, aangifte

Geboorte, aangifte

 • Wat is het?

  In Nederland is het verplicht om aangifte te doen van de geboorte van een kind. Heeft u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren, dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het kind is geboren.

  Voor de geboorteaangifte moet u online een afspraak maken (zie 'Online regelen').

 • Online regelen

  Afspraak geboorteaangifte

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per E-mail. In deze E-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  Aangifte geboorte is gratis.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen zijn verplicht om de geboorte van een kind aangeven:

  • de juridische vader
  • de juridische moeder
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
  • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)

  De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte aanvragen.

  Als blijkt dat er een spelfout of schrijffout in de geboorteakte staat, kunt u deze met een bewijsstuk laten verbeteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Denkt u hierbij aan een geboortekaartje of een briefje van het ziekenhuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen bevoegd tot het wijzigen van spelfouten of schrijffouten. Alle wijzigingen in een voornaam verlopen via de rechter, als er geen sprake is van een fout van bijvoorbeeld de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Een onjuist gespelde voornaam hoeft geen schrijffout of spelfout te zijn. Als blijkt dat de voornaam onjuist in de geboorteakte vermeld staat, kunt u de rechter verzoeken de voornaam te verbeteren. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig.

  Burgerservicenummer (BSN)

  Bij de geboorteaangifte wordt uw kind geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN). U krijgt een overzicht mee met daarop de persoonsgegevens van uw kind. Zijn of haar BSN staat daar ook op. Dit gebeurt direct als u woont in de plaats waar u aangifte doet.

  Is uw kind geboren in een andere gemeente dan waar u woont? Dan wordt uw woongemeente automatisch op de hoogte gesteld door de gemeente waar het kind is geboren. U krijgt het overzicht van uw eigen gemeente toegestuurd.

 • Wat moet ik doen?

  Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

  • Uw kind is op een maandag geboren: u doet uiterlijk donderdag aangifte.
  • Uw kind is op een dinsdag geboren: u doet uiterlijk vrijdag aangifte.
  • Uw kind is op een woensdag geboren: u doet uiterlijk maandag aangifte.
  • Uw kind is op een donderdag geboren: u doet uiterlijk maandag aangifte.
  • Uw kind is op een vrijdag geboren: u doet uiterlijk dinsdag aangifte.
  • Uw kind is op een zaterdag geboren: u doet uiterlijk dinsdag aangifte.
  • Uw kind is op een zondag geboren: u doet uiterlijk woensdag aangifte.

  Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

  Let op! Is er bij het online maken van een afspraak geen datum vrij binnen de gestelde termijn voor het doen van de geboorteaangifte? Bel dan met 14 079.

 • Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt)
  • akte van naamskeuze (als u die hebt)

  Kind geboren in lesbische relatie

  De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee als de donor anoniem is.

 • Tips

  Keuze achternaam

  Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kindje krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Andere nationaliteit

  Als uw pasgeboren kindje niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kindje krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

  Geboorteaangifte overleden kind

  Heeft uw kindje enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is overleden.

  Levenloos geboren kind

  Als uw kindje levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kindje is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd, is hierbij niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.

  Als het uw eerste kindje is, mag u de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoeft u niet dezelfde achtenraam te gebruiken.

 • Vraag en antwoord