Geboorte, aangifte

Home > Inwoners > Geboorte, aangifte

Geboorte, aangifte

 • Wat is het?

  In Nederland is het verplicht om aangifte te doen van de geboorte van een kind. Heeft u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren, dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het kind is geboren.

  Voor de geboorteaangifte moet u online een afspraak maken (zie "Online regelen").

 • Online regelen

  Afspraak geboorteaangifte

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per E-mail. In deze E-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen zijn verplicht om de geboorte van een kind aangeven:

  • de juridische vader
  • de juridische moeder
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
  • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)

  De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte aanvragen.

  Als blijkt dat er een spelfout of schrijffout in de geboorteakte staat, kunt u deze laten verbeteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen bevoegd tot het wijzigen van spelfouten of schrijffouten. Alle wijzigingen in een voornaam verlopen via de rechter, als er geen sprake is van een fout van bijvoorbeeld de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Een onjuist gespelde voornaam hoeft geen schrijffout of spelfout te zijn. Als blijkt dat de voornaam onjuist in de geboorteakte vermeld staat, kunt u de rechter verzoeken de voornaam te verbeteren. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig.

  Burgerservicenummer (BSN)

  Bij de geboorteaangifte wordt uw kind geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN). U krijgt een overzicht mee met daarop de persoonsgegevens van uw kind. Zijn of haar BSN staat daar ook op. Dit gebeurt direct als u woont in de plaats waar u aangifte doet.

  Is uw kind geboren in een andere gemeente dan waar u woont? Dan wordt uw woongemeente automatisch op de hoogte gesteld door de gemeente waar het kind is geboren. U krijgt het overzicht van uw eigen gemeente toegestuurd.

 • Wat moet ik doen?

  Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

  Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

  • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
  • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
  • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag

  Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

  Let op! Als bij het online maken van een afspraak blijkt dat er binnen de gestelde termijn voor het doen van de geboorteaangifte geen datum vrij is in onze agenda, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 14 079.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • Als van toepassing: de erkenningsakte ongeboren kind.
  • Als van toepassing: de akte van naamkeuze.

  Als twee vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn:

 • Tips

  Keuze achternaam

  Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Andere nationaliteit

  Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

  Geboorteaangifte na overlijden

  Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

  Levenloos geboren kind

  Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

  Het opmaken van de akte van geboorte (levenloos) is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt ondertekend door de aangever. Daarna wordt de akte opgenomen in het overlijdensregister.

  De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen. En geldt als officieel bewijs.

  Ook mogen de ouders als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De naamskeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

 • Vraag en antwoord