Fraude, vermoeden melden

Home > Inwoners > Fraude, vermoeden melden

Fraude, vermoeden melden

 • Wat is het?

  Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

  Bij uitkeringsfraude:

  • Iemand inkomsten uit werk of vermogen niet of slechts gedeeltelijk opgeeft.
  • Iemand niet doorgeeft hij/zij samenwoont of dat er een wijziging is in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld scheiding of inwoning).
  • Iemand een vals (post)adres opgeeft waar hij/zij niet echt verblijft.

  Bij zorgfraude:

  • Persoonsgebonden budget wordt op een onjuiste manier gebruikt (bewust sturen van verkeerde rekeningen voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is).
  • Onjuist gebruik van Wmo voorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel, regiotaxi, gehandicaptenparkeerkaart).
  • Zorgverleners die geen of onvoldoende zorg leveren (partner, familielid of instelling).

  Bij woonfraude:

  • Illegaal doorverhuren / onderverhuren / kamerverhuur.
  • Onrechtmatig gebruik van een woning.
  • Overbewoning (er wonen teveel mensen in een huis).
  • Het gebruiken van een huurwoning als bedrijfsruimte of opslagplaats.
  • Misbruik van een woning voor hennepteelt of prostitutie.
  • Het niet of foutief inschrijven in de BRP om daarmee te kunnen frauderen.
 • Online regelen

 • Wat kost het?

  U kunt een vermoeden van fraude gratis melden.

 • Hoe werkt het?

  Als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering, zorg of wonen dan kunt u hier (anoniem) online of telefonisch melding van doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Wat moet ik doen?

  Online

  Vul het online formulier (zie 'Online regelen') zo volledig mogelijk in. U kunt hiermee ook anoniem een melding doen.

  Bellen

  Wilt u liever bellen om het vermoeden van te fraude melden? Neem dan contact op met de sociale recherche via telefoonnummer 14 079.

  Let op! Wilt u anoniem de melding doen? Scherm dan uw telefoonnummer af voordat u belt. Via uw telefoonnummer is het namelijk mogelijk om uw gegevens alsnog te achterhalen.

  U kunt uw telefoonnummer afschermen op de volgende manier:

  • (Voor mobiele telefoon: Open het venster waarin u het telefoonnummer kunt invoeren)
  • Toets #31#
  • Toets daarna het telefoonnummer 14 079
  • U belt nu eenmalig anoniem
 • Afhandeling

  De melder krijgt een automatisch bericht van de melding via E-mail. Wanneer de melder aangeeft dat wij contact mogen opnemen, dan wordt de melder gebeld.

  Alle meldingen die worden gedaan worden in behandeling genomen. Vanwege geheimhoudingsplicht wordt u niet persoonlijk op de hoogte gehouden van de afhandeling van uw melding.

 • Vraag en antwoord

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.