Fraude, vermoeden melden

Home > Inwoners > Fraude, vermoeden melden

Fraude, vermoeden melden

 • Wat is het?

  Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

  • Iemand inkomsten uit werk of vermogen niet of slechts gedeeltelijk opgeeft.
  • Iemand niet doorgeeft hij/zij samenwoont of dat er een wijziging is in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld scheiding of inwoning).
  • Iemand een vals (post)adres opgeeft waar hij/zij niet echt verblijft.
  • Persoonsgebonden budget wordt op een onjuiste manier gebruikt (bewust sturen van verkeerde rekeningen voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is).
  • Onjuist gebruik van WMO voorzieningen (bijvoorbeeld scootmobiel, regiotaxi, gehandicaptenparkeerkaart etcetera).
  • Zorgverleners die geen of onvoldoende zorg leveren (partner, familielid of instelling).
 • Online regelen

 • Wat kost het?

  U kunt een vermoeden van fraude gratis melden.

 • Hoe werkt het?

  Als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving fraudeert met zorg- of uitkeringsgelden dan kunt u hier (anoniem) online of telefonisch melding van doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Wat moet ik doen?

  Online

  Vul het online formulier (zie 'Online regelen') zo volledig mogelijk in. U kunt hiermee ook anoniem een melding doen.

  Bellen

  Wilt u liever bellen om het vermoeden van te fraude melden? Neem dan contact op met de sociale recherche via telefoonnummer 14 079.

  Let op! Wilt u anoniem de melding doen? Scherm dan uw telefoonnummer af voordat u belt. Via uw telefoonnummer is het namelijk mogelijk om uw gegevens alsnog te achterhalen.

  U kunt uw telefoonnummer afschermen op de volgende manier:

  • (Voor mobiele telefoon: Open het venster waarin u het telefoonnummer kunt invoeren)
  • Toets #31#
  • Toets daarna het telefoonnummer 14 079
  • U belt nu eenmalig anoniem
 • Afhandeling

  De melder krijgt een automatisch bericht van de melding via E-mail. Wanneer de melder aangeeft dat wij contact mogen opnemen, dan wordt de melder gebeld.

  Alle meldingen die worden gedaan worden in behandeling genomen. Vanwege geheimhoudingsplicht wordt u niet persoonlijk op de hoogte gehouden van de afhandeling van uw melding.

 • Vraag en antwoord