Emigratie doorgeven

Home > Inwoners > Emigratie doorgeven

Emigratie doorgeven

 • Wat is het?

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

  Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het doorgeven van uw emigratie is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Uw emigratie kunt u online doorgeven als alle personen met een familierechtelijke band van het adres tegelijk gaan emigreren. Woont u met meerdere personen met een familierechtelijke band op één adres en gaat niet iedereen met een familierechtelijke band met u mee? Dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

  Wie kan een emigratie doorgeven?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

  Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

 • Wat moet ik doen?

  De aangifte van emigratie moet u binnen vijf dagen vóór uw vertrek doen bij de gemeente. U kunt uw aangifte online doen (zie "Online regelen").

  Blijven er familieleden op het adres achter?

  Dan moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt in dit geval dus géén online aangifte doen. U maakt online (zie "Online regelen") of telefonisch een afspraak voor de aangifte emigratie bij de Publieksbalie.

  Vertrekken alle familieleden van hetzelfde oude woonadres?

  Dan moet u online aangifte doen via "aangifte emigratie" (zie "Online regelen").

  Emigratie naar de Beneden- of Bovenwindse eilanden

  Wanneer u zich gaat vestigen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba  dan heeft u een bewijs nodig van uw emigratie. U kunt in dit geval dus géén online aangifte doen. U maakt online (zie "Online regelen") of telefonisch een afspraak voor de aangifte emigratie bij de Publieksbalie.

 • Wat moet ik meenemen?

  Online aangifte emigratie:

  • U heeft uw DigiD nodig.

  Persoonlijke aangifte emigratie aan de balie:

  • U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig.
 • Afhandeling

  De gemeente past uw gegevens direct aan. U wordt uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). 

  Let op! Als u een uittreksel nodig heeft met vertrekgegevens kunt u deze opvragen bij één van de Registratie Niet Ingezetenen loketten (RNI). Deze vindt u in de gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

 • Meer informatie

  Onjuiste aangifte

  Het opzettelijk foutief doorgeven van een emigratie die niet heeft plaatsgevonden, kan leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00.