Eerste aanmelding vanuit het buitenland

Home > Inwoners > Eerste aanmelding vanuit het buitenland

Eerste aanmelding vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  Komt u voor het eerst in Nederland wonen? Dan moet u aangifte doen zodat u wordt ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

  Heeft u eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor 1 oktober 1994 vertrokken? Ook dan geldt dat u voor het eerst wordt ingeschreven in de BRP.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  Inschrijven is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden

  U moet aangifte doen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Gedurende een half jaar verblijft u minimaal vier maanden in Nederland.
  • U woont in Zoetermeer.
  • U verblijft rechtmatig in Nederland.

  In de volgende gevallen is er sprake van rechtmatig verblijf:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning of een mvv-sticker in uw paspoort.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

  Registratie Niet Ingezetenen

  Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Op de website van de overheid vindt u meer informatie. Bent u ingeschreven in de RNI en komt u nu in Nederland wonen? Ook dan moet u aangifte doen.

  Wie mogen aangifte doen?

  Vanaf 16 jaar moet u zelf aangifte doen. Voor personen jonger dan 16 jaar moet de ouder, verzorger of voogd aangifte doen. Alle personen die zich vestigen moeten persoonlijk verschijnen aan de balie van het Stadhuis.

  Inwonen/samenwonen?

  Als u bij of met iemand gaat wonen die al is ingeschreven op dat adres, dan heeft u toestemming van die persoon nodig om daar te worden ingeschreven. Zie ook de informatie onder 'Wat moet ik meenemen'.

 • Wat moet ik doen?

  • Aangifte doet u persoonlijk, binnen vijf dagen na (her)vestiging in Nederland.
  • U maakt hiervoor online een afspraak (zie 'Online regelen').
  • Iedereen die met u meeverhuist, dient persoonlijk aan de balie te verschijnen.
  • Als u eerder in Nederland heeft gewoond dan kunt u gebruik maken van het afsprakenformulier hervestiging/herinschrijving (zie 'Online regelen').
 • Wat moet ik meenemen?

  Naar uw afspraak moet u het volgende meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
  • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte.

  Documenten die niet in het Engels, Frans of Duits gesteld zijn, moeten vertaald en gelegaliseerd worden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over legalisatie en apostille.

  In bepaalde situaties heeft u extra documenten nodig bij uw inschrijving:

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres, voorzien van een kopie (geldig) identiteitsbewijs.

  U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • Een bewijs van uitschrijving (verhuisbericht).
 • Afhandeling

  Na uw aangifte duurt het enige tijd voordat u bent ingeschreven. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

  Welke instanties ontvangen uw gegevens?

  Voor een deel is het persoonsafhankelijk welke instanties bericht krijgen over uw (her)vestiging. Over het algemeen gaat het om:

  • Hoogheemraadschap.
  • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting).
  • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW).
  • Donorregister (indien van toepassing).
  • DUO (indien van toepassing).
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat).
  • Uw pensioenfonds.
  • Afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Sociale Zaken etcetera, afhankelijk van wat op u van toepassing is.

  In bepaalde gevallen stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan derden (bijvoorbeeld kerken en maatschappelijke instelling). Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Zie hiervoor "verstrekkingsbeperking persoonsgegevens".

 • Tips

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • Dat het een kopie is.
  • Voor wie of welk product hij bedoeld is.
  • De datum waarop u hem afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Meer informatie over (het voorkomen van) fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord