Eerste aanmelding vanuit het buitenland

Home > Inwoners > Eerste aanmelding vanuit het buitenland

Eerste aanmelding vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  Komt u voor het eerst in Nederland wonen? Dan moet u aangifte doen zodat u wordt ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

  Heeft u eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor 1 oktober 1994 vertrokken? Ook dan geldt dat u voor het eerst wordt ingeschreven in de BRP.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Meenemen

  Naar de afspraak neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner indien u gaat inwonen of met iemand gaat samenwonen die al op het adres is ingeschreven. Ook moet u een (kopie) identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft meenemen.
  • In sommige gevallen kan om een huur- of koopcontract gevraagd worden.
  • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte.

  Documenten die niet in het Engels, Frans of Duits gesteld zijn, moeten vertaald en gelegaliseerd worden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over legalisatie en apostille.

 • Kosten

  Inschrijven is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden

  U moet aangifte doen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U verblijft het komende half jaar minstens vier maanden in Nederland.
  • U woont in Zoetermeer.
  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
   In de volgende gevallen is er sprake van rechtmatig verblijf:
   • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
   • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
   • U heeft een geldige verblijfsvergunning of een MVV-sticker in uw paspoort.
   • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten (dit moet u aantonen).
  • Uw identiteit moet worden vastgesteld. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

  Registratie Niet Ingezetenen

  Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Op de website van de overheid vindt u meer informatie. Bent u ingeschreven in de RNI en komt u nu in Nederland wonen? Ook dan moet u aangifte doen.

  Wie mogen aangifte doen?

  Vanaf 18 jaar moet u zelf aangifte doen. Vanaf 16 jaar mag u zelf aangifte doen. Voor personen jonger dan 16 jaar moet de ouder, verzorger of voogd aangifte doen. Alle personen die zich vestigen moeten persoonlijk verschijnen aan de balie van het Stadhuis.

  Inwonen/samenwonen?

  Als u bij of met iemand gaat wonen die al is ingeschreven op dat adres, dan heeft u toestemming van die persoon nodig om daar te worden ingeschreven. Zie ook de informatie onder 'Wat moet ik meenemen'.

 • Wat moet ik doen?

  • Aangifte doet u persoonlijk, binnen 5 dagen na (her)vestiging in Nederland.
  • U maakt hiervoor online een afspraak (zie 'Online regelen').
  • Alle personen die met u mee verhuizen moeten meekomen naar de afspraak.
  • Heeft u eerder in Nederland gewoond? Maak dan gebruik van het afsprakenformulier hervestiging/herinschrijving (zie 'Online regelen').
 • Hoe lang duurt het?

  Na uw aangifte krijgt u binnen 4 weken schriftelijk bericht.

  Welke instanties krijgen uw gegevens?

  Het is per persoon verschillend welke instanties bericht krijgen over uw (her)vestiging. Meestal gaat het om:

  • Hoogheemraadschap.
  • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting).
  • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW).
  • Donorregister (indien van toepassing).
  • DUO (indien van toepassing).
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat).
  • Uw pensioenfonds.
  • Afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Zorg en inkomen (afhankelijk van wat op u van toepassing is).

  In bepaalde gevallen stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan derden (bijvoorbeeld kerken en maatschappelijke instelling). Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Zie hiervoor "verstrekkingsbeperking persoonsgegevens".

 • Tips

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • Dat het een kopie is.
  • Voor wie of welk product hij bedoeld is.
  • De datum waarop u hem afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Meer informatie over (het voorkomen van) fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.