Drank- en horecavergunning

Home > Inwoners > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank (= drank waar alcohol in zit) verkoopt. Bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met een aparte drankafdeling

  U heeft geen Drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholhoudende drank (= drank waar weinig alcohol in zit) verkoopt zoals bier of wij. Bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Drank- en horecavergunning nodig.

  Exploitatievergunning

  Om een horecabedrijf in Zoetermeer te beginnen heeft u een Exploitatievergunning nodig. Ook kan het zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras te plaatsen. Vul de Horecawijzer in om te zien wat u allemaal nodig heeft.

  Evenement

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

 • Wat u moet weten

  Met een Drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager en leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • De aanvrager en leidinggevenden hebben geen slecht levensgedrag.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
  • Uw bedrijf moet aan technische eisen voldoen, zoals:
   • Er moet één ruimte zijn van 35 vierkante meter die bestemd is voor het nuttigen van alcohol.
   • Er moeten minimaal twee gescheiden toiletten zijn.
   • Er moet goedwerkende mechanische ventilatie in het bedrijf zijn.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement van de vereniging of stichting.
 • Aanvragen

  U vraagt de vergunning aan in de gemeente waar uw onderneming is gevestigd.

  Horecabedrijf of slijterij gevestigd in Zoetermeer?

  Meesturen met de aanvraag:

  • Een plattegrond (met schaalvermelding) van:
   • het pand (inclusief terras)
   • de ligging en indeling
   • de bestemming van de te onderscheiden ruimtes
   • de grenzen van het terrein van de horecaonderneming
     
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s)/bestuurder(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
    
  • Doet u deze aanvraag namens iemand anders? Dan is ook een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon/personen nodig.
    
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
    
  • Optioneel: een verklaring van geen bemoeienis.
   • Hiermee kunnen bestuurders aangeven geen bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horeca- of slijtersbedrijf.
   • Deze personen hoeven niet te beschikken over een Verklaring van Sociale Hygiëne.
     
  • Verklaringen van Sociale Hygiëne hoeven niet meegestuurd te worden. Wij zoeken deze op in het register. Leidinggevenden moeten wel beschikken over deze verklaring.
    
  • Bij verenigingen of stichtingen: een kopie van het bestuursreglement.

  Bibob

  Als u een Drank- en horecavergunning aanvraagt moet u ook een Bibob formulier indienen.

  Meer informatie en het formulier vindt u in het product Bibob.

  Leidinggevende of inrichting wijzigen?

  Heeft u een Drank- en horecavergunning en wilt u een wijziging van leidinggevende(n) of indeling doorgeven?

 • Kosten

  Vergunning als bedoeld in art. 3 Drank- en horecawet € 411,28
  Wijzigen van vergunning als bedoeld in art. 30 en 30a € 179,93
  Ontheffing als bedoeld art. 35 Drank- en horecawet € 154,23

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 • Hoe lang duurt het?

  Heeft u de aanvraag met alle juiste stukken ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Als meer onderzoek nodig is kan deze termijn verlengd worden met 8 weken. U krijgt hierover bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

  Andere producten 

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • dinsdag 27 april
 • woensdag 5 mei
 • donderdag 13 mei
 • maandag 24 mei