Collecte

Home > Inwoners > Collecte

Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

  Voor collectes die op het collecterooster van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) staan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 • Wat u moet weten

  • Kijk vooraf in het collecterooster van het CBF en bepaal daarna de datum voor het collecteren of inzamelen.
  • Dien uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in.

  Opbrengst collecte doorgeven

  • Bij de vergunning krijgt u een lijst waarop u de opbrengst van de collecte moet invullen.
  • Deze lijst stuurt u terug naar de gemeente.
  • De opbrengst wordt verwerkt door het CBF.
 • Aanvragen

  Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte (wat gaat u inzamelen?)
  • de periode waarin u wilt collecteren
  • hoe gaat u het ingezamelde geld (of spullen) besteden (verantwoording)

  U vraagt de vergunning aan via het formulier:

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.