Collecte

Home > Inwoners > Collecte

Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een vergunning voor een collecte aan bij de gemeente. Voor collectes die op het collecterooster van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) staan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 • Online regelen

  U doet de aanvraag via het formulier: 

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

  Bij de vergunning krijgt u een lijst waarop u de opbrengst van de collecte moet invullen. Deze lijst stuurt u terug naar de gemeente. De opbrengst wordt verwerkt op het rooster van het CBF.

 • Afhandeling

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.