Buitenlandse documenten, legalisatie en verificatie

Home > Inwoners > Buitenlandse documenten, legalisatie en verificatie

Buitenlandse documenten, legalisatie en verificatie

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u betrokken bent bij een gebeurtenis in het buitenland, waarvan een document of een akte wordt opgemaakt. Zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, adoptie, naamswijziging of een erkenning. Dit soort documenten worden ‘brondocumenten’ genoemd.

  U moet buitenlandse documenten bij terugkomst inleveren bij de gemeente. Uw gegevens worden dan bijgewerkt in de basisregistratie personen (BRP). Vaak moeten in het buitenland opgemaakte documenten worden gelegaliseerd. Dit is een controle op de herkomst en echtheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de legalisatie van documenten voor het gebruik in Nederland.

  Voor het inleveren van buitenlandse documenten moet u online een afspraak maken (zie "Online regelen").

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan het registreren van documenten in de BRP zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  U kunt alleen originele documenten laten legaliseren of verifiëren. Het gaat vaak om de volgende documenten:

  • testament
  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte
  • rechterlijke uitspraak
 • Wat moet ik doen?

  Legalisatie van uw document

  Hoe u uw document legaliseert, hangt af van het land waar het document afgegeven is. Heeft Nederland een verdrag over legalisatie gesloten met een land, dan is het eenvoudiger om uw document te legaliseren.

  A. Nederland heeft wél een verdrag met het land van uw document:

  Ga naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar uw document vandaan komt. Zij legaliseren uw document.

  Is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag? Dan hoeft u alleen een apostillestempel op uw document te hebben. De apostillestempel vraagt u aan bij een officiële instantie in het land van uw document. Meestal is dit de minister van Justitie of Buitenlandse Zaken.

  B. Nederland heeft géén verdrag met het land van uw document:

  Laat uw document eerst legaliseren in het land waar uw document vandaan komt. Meestal kan dit bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in dat land. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in dat land. Zij legaliseren uw document nog een keer.

  Verificatie

  Een verificatie betekent dat, naast de herkomst van het document, de inhoud wordt gecontroleerd. Is er twijfel over de betrouwbaarheid van het stuk, dan eist Nederland verificatie. Dit is de zwaarste eis om aan een document te stellen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Het originele buitenlandse document (eventueel met vertaling) en uw geldige identiteitsbewijs.

  Registreren huwelijk
  Voor het registreren van een huwelijk waarbij één van de partijen niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moeten beiden een verklaring overleggen. Deze verklaring houdt in dat u uw huwelijk/geregistreerd partnerschap niet bent aangegaan met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen.

  Deze verklaring is niet nodig als:

  • u reeds 10 jaar of langer bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • uw huwelijk of geregistreerd partnerschap inmiddels is beëindigd;
  • u de nationaliteit heeft van een land in de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland;
  • u een verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd heeft.