Briefadres

Home > Inwoners > Briefadres

Briefadres

 • Wat is het?

  Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u (als u geen woonadres heeft) toch bereikbaar voor post van de overheid.

  Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten.Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert beschikt u over een woonadres. Dit is géén reden voor een briefadres.

  Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet Basisregistratie Personen) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt eerst of u voldoet aan de voorwaarden.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen. U belt eerst met 14 079.

 • Wat kost het?

  Een verzoek briefadres indienen is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Wat is een woonadres?

  Dit is het adres waar u woont. Of, bij meerdere adressen, het adres waar u naar verwachting tijdens een half jaar de meeste keren zal overnachten. U kunt bijvoorbeeld ook wonen in een stacaravan, woonwagen, op een recreatiepark of op een boot als deze een vaste stand- of ligplaats heeft.

  Dus ook als u op meerdere adressen verblijft (logeert) beschikt u over een woonadres. Dit is géén reden voor een briefadres.

  Verblijf in een aangewezen instelling

  Verblijft u in een aangewezen instelling, bijvoorbeeld een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of gevangenis? Dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dit is niet verplicht.

  Briefadres

  Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

  De persoon die staat ingeschreven en woont op het briefadres noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt en is verplicht om op verzoek informatie te geven.

  Wie mag briefadresgever zijn?

  De briefadresgever moet zorgen dat post van de overheid u bereikt. Bijvoorbeeld brieven, belastingformulieren of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een persoon óf een instelling.

  Gemeente doet onderzoek

  Vraagt u een briefadres aan? Dan kijkt de gemeente of u voldoet aan de regels voor het krijgen van een briefadres. Een briefadres geldt alleen voor een tijdelijke situatie.

  In de basisregistratie personen (BRP) wordt 1 adres gezet: óf uw woonadres óf een briefadres. Registreren van 2 adressen is niet mogelijk.

  Gevolgen voor briefadresgever

  Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar de briefadresgever woont.

  Woont deze persoon in Zoetermeer, dan:

  • Bel met 14 079.
  • Leg aan de medewerker uit waarom u een briefadres wilt hebben.
  • De medewerker overlegt met u of het indienen van een aanvraag zinvol is.
  • Zo ja, dan krijgt u een formulier waarmee u de aanvraag briefadres kunt doen.
  • Bij het formulier stuurt u als bijlage mee:
   • een verklaring toestemming hoofdbewoner
   • een kopie van het identiteitsbewijs van u en van de hoofdbewoner.
 • Afhandeling

  Binnen 4 weken neemt de gemeente een besluit op uw verzoek voor een briefadres. Heeft de gemeente meer informatie nodig? Dan krijgt u daarover een brief.

 • Vraag en antwoord