Brandveiligheid, melding of vergunning

Home > Inwoners > Brandveiligheid, melding of vergunning

Brandveiligheid, melding of vergunning

 • Wat is het?

  Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels zien er op dat de juiste detectiemiddelen voor brand en/of rook en voldoende blusmiddelen aanwezig zijn en bij brand op veilige wijze kan worden ontvlucht.

  Vergunning gebouwen

  Voor bepaalde gebouwen is een Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger: 'Gebruiksvergunning'). Bijvoorbeeld voor:

  • basisschool
  • kinderdagverblijf voor meer dan 10 kinderen
  • verpleeg- of verzorgingshuis
  • dagopvang voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen

  Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

  Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet.

  Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

  Melding terreinen en overige plaatsen

  Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen. U doet de melding en de aanvraag online via het Omgevingsloket.

 • Wat kost het?

  • De melding is gratis.
  • De kosten voor de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het soort aanvraag.

  Kosten voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

  Aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
  eerste lid onder d van de Wabo

  € 247,99

  Het op grond van artikel 1.5.3.5.1 verschuldigde bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

  0 t/m 100 m2 € 157,49
  101 t/m 500 m € 157,49 en met € 1,50 per m2 boven de 100 m2
  501 t/m 2000 m2 787,15 en met 0,60 per m2 boven de 500 m2
  2001 t/m 5000 m2 1.711,83 en met 0,15 per m2 boven de 2000 m2
  5001 m2 en groter 2.273,23 en met 0,05 per m2 boven de 5000 m2

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe werkt het?

  Vergunning

  In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

  • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
  • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
  • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

  Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

  Melding

  Als er minstens 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen. Bijvoorbeeld: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
  • Restaurant, café of een nachtclub.
  • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
  • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
  • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
  • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
  • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding en de aanvraag online via het Omgevingsloket.

  Bij uw aanvraag of melding stuurt u mee:

  • het aanvraagformulier of meldingsformulier dat u via het omgevingsloket online invult en opstuurt
  • een situatieschets met noordpijl op schaal van minimaal 1:1000
  • per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de eisen:
   • schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte
   • schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte of meer

  Op de plattegrond over het brandveilig gebruik vermeldt u de volgende gegevens:

  • de schaal van de plattegrond
  • per bouwlaag:
   • de hoogte van de vloer boven het meetniveau
   • de gebruiksoppervlakte
   • het maximum aantal personen
  • per ruimte:
   • de vloeroppervlakte
   • de gebruiksbestemming
   • bij ruimten voor meer dan 25 personen: de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in het Bouwbesluit
  • aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig):
   • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies
   • vluchtroutes
   • draairichting van deuren
   • zelfsluitende deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
   • sluitwerk van deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
   • vluchtrouteaanduidingen
   • noodverlichting
   • oriëntatieverlichting als bedoeld in het Bouwbesluit
   • brandmeldcentrale en -paneel
   • brandslanghaspels
   • mobiele brandblusapparaten
   • droge blusleidingen
   • brandweeringang
   • sleutelkluis of -buis
   • brandweerlift

  De aanduidingen zijn conform NEN 1413, voor zover deze norm daarin voorziet.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Als ondernemer hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
  • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.
 • Afhandeling

  • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

  Beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing over uw vergunning? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Handige links

 • Contact