Bodemvervuiling verwijderen

Home > Inwoners > Bodemvervuiling verwijderen

Bodemvervuiling verwijderen

 • Wat is het?

  Als u eigenaar bent van een stuk grond en uit bodemonderzoek blijkt dat de grond vervuild is, moet u dit laten schoonmaken. Alleen officieel goedgekeurde bedrijven mogen bodemvervuiling verwijderen.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Wat kost het?

  e het saneren van de bodem zijn kosten verbonden; deze kosten spreekt u af met de bodemintermediair.

 • Hoe werkt het?

  U hebt een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele vervuiling zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen. Op de kaart van het Bodemloket ziet u wat de grondstatus is in uw straat.

  Aansprakelijkheid

  U kunt ook aansprakelijk zijn voor bodemvervuiling die veroorzaakt is door een ander. De oorspronkelijke vervuiler is aansprakelijk. Hiervoor geldt een termijn van 30 jaar. Na 30 jaar bent u aansprakelijk voor het verwijderen van de bodemvervuiling. Dit geldt ook als de oorspronkelijke vervuiler niet meer te achterhalen is.

 • Wat moet ik doen?

  • Als u ontdekt dat uw grond vervuild is, moet u dit melden bij de gemeente of provincie.
  • Vervuilde grond moet u laten schoonmaken door een erkend bedrijf. Vraag de gemeente welke bedrijven u hiervoor kunt inschakelen.

  Bodemonderzoek doen

  • Als u een huis of een stuk grond koopt, is het belangrijk om tevoren bij de gemeente te informeren naar eventuele bodemvervuiling.
  • Vraag uw makelaar of taxateur om advies of aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuiling in particuliere grond komt door een olietank in de tuin.
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.
 • Meer informatie

  Bodemverontreiniging kan door vele oorzaken zijn ontstaan (en nog ontstaan). Een veel voorkomende oorzaak is een ondergrondse opslagtank voor minerale olie. Ook het gebruik van verontreinigd ophoogmateriaal heeft vooral in de oudere bewoonde gebieden (Dorpsstraat en lintbebouwingen) geleid tot bodemverontreiniging. Maar ook bepaalde kleinschalige (bedrijfs)activiteiten zoals smederijen en stomerijen kunnen bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.

 • Handige links