Bijzondere bijstand

Home > Inwoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen heeft en (onverwacht) noodzakelijke bijzondere kosten moet maken die u niet kunt betalen. Soms kunt u (een deel van) de kosten die u maakt terug krijgen.

 • Wat u moet weten

  Wel bijzondere bijstand

  Bijvoorbeeld de kosten voor:

  • een bril
  • tandarts
  • een wasmachine
  • babyuitzet
  • kinderopvang
  • verhuizen
  • echtscheiding
  • sommige (medische) kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekering
  • woonkosten die boven de huurtoeslag komen

  Er is veel mogelijk. U mag altijd een verzoek voor bijzondere bijstand indienen. De gemeente bekijkt elke situatie apart en beslist of u wel of geen recht heeft op bijzondere bijstand.

  Géén bijzondere bijstand

  U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

  • Boetes.
  • Een paspoort of identiteitskaart.
  • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner.
  • Fysiotherapie en oefentherapie.
  • Kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto.
  • Premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering.
  • Vrijwillig genomen eigen risico bij een zorgverzekering.
  • Een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland. Die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed.
  • Medische kosten. (Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering).
  • Aflossing van schulden.
  • Verhuizing door renovatie.
  • Woonkosten.
   • Voor een tegemoetkoming in hoge huur kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
   • Krijgt u geen huurtoeslag? Dan komt u misschien in aanmerking voor Woonkostentoeslag (ook als u een koopwoning heeft).

  Andere mogelijkheden

  Voordat u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u eerst kijken of er een andere mogelijkheid (voorziening) is waar u hulp kunt vragen. Bijvoorbeeld uw zorgverzekering of de Belastingdienst.

  Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u:

  • Woont in Zoetermeer.
  • Samen met uw partner en/of gezinsleden een laag inkomen heeft en niet te veel vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis).
  • De kosten niet terug kunt krijgen via een andere regeling of verzekering. Bijvoorbeeld (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • De kosten kunt aantonen met een bewijs van aankoop of betaling.

  Welk bedrag krijgt u?

  Of en zo ja, hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Heeft u een inkomen van meer dan 110% van het bijstandsniveau? Dan krijgt u soms een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf betalen.

  Verwijzing nodig?

  U heeft geen verwijzing nodig maar de kosten moeten wel eerst door de gemeente worden goedgekeurd. Het is niet mogelijk om een rekening in te dienen voor bijzondere bijstand als de kosten al gemaakt zijn.

  Een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt u insturen tot 3 maanden na de datum die op de rekening staat. Behalve voor:

  • verhuiskosten
  • inrichtingskosten
  • duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of televisie)

  Voor deze kosten moet u de aanvraag indienen voordat u de kosten maakt.

  Bereken uw recht

  Via de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.

  Individuele inkomenstoeslag

  • Woont u in Zoetermeer?
  • Bent u 21 jaar of ouder, maar heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt?
  • Heeft u 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm?
  • Heeft u geen zicht op inkomensverbetering?
  • Heeft u geen in aanmerking te nemen vermogen?

  Dan komt u wellicht in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

  Via BerekenUwRecht kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.

 • Aanvragen

  Stap 1 ⇒ Lees eerst alle informatie onder 'Wat u moet weten' goed door.

  Stap 2 ⇒ Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand? Vul dan het formulier in: Aanvraag bijzondere bijstand (u heeft DigiD nodig).

  Heeft u géén DigiD?

  Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (pdf) dat u kunt downloaden, printen en invullen. Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente.

  De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk de veelgestelde vragen over: Bijstand / uitkering.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.