Bijzondere bijstand

Home > Inwoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen heeft en (onverwacht) noodzakelijke bijzondere kosten moet maken die u niet kunt betalen. Soms kunt u (een deel van) de kosten die u maakt terug krijgen.

  Bij bijzondere bijstand kunt u denken aan een vergoeding van de kosten van bijvoorbeeld:

  • een bril
  • tandarts
  • een wasmachine
  • babyuitzet
  • kinderopvang
  • verhuizen
  • echtscheiding
  • sommige (medische) kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekering
  • woonkosten die boven de huurtoeslag komen

  Er is veel mogelijk. U mag altijd een verzoek voor bijzondere bijstand indienen. De gemeente bekijkt en beoordeelt elke situatie apart en bepaalt of u wel of geen recht heeft op bijzondere bijstand.

  Géén bijzondere bijstand

  U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

  • Boetes.
  • Een paspoort of identiteitskaart.
  • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner.
  • Fysiotherapie.
  • Kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto.
  • Premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering.
  • Vrijwillig genomen eigen risico bij een zorgverzekering.
  • Een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland. Die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed.
  • Medische kosten. (Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering).
  • Aflossing van schulden.
  • Verhuizing door renovatie.
  • Woonkosten.
   • Voor een tegemoetkoming in hoge huur kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
   • Krijgt u geen huurtoeslag? Dan komt u misschien in aanmerking voor Woonkostentoeslag (ook als u een koopwoning heeft).

  Individuele inkomenstoeslag

  • Woont u in Zoetermeer?
  • Bent u 21 jaar of ouder, maar heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt?
  • Heeft u 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm?
  • Heeft u geen zicht op inkomensverbetering?
  • Heeft u geen in aanmerking te nemen vermogen?

  Dan komt u wellicht in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

  Via BerekenUwRecht kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.

 • Online regelen

  Online aanvraag met DigiD

  Heeft u géén DigiD?

  Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (pdf) dat u kunt downloaden, printen en invullen. Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente. De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.

 • Wat kost het?

  Het aanvragen van bijzondere bijstand is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Andere mogelijkheden

  Voordat u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u kijken of er een andere mogelijkheid (voorziening) is waar u een beroep op kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan uw zorgverzekering of de Belastingdienst.

  Hoogte van de vergoeding

  Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Als u een inkomen heeft van meer dan 110% van het bijstandsniveau, dan kunt u soms een deel vergoed krijgen en moet u de rest van de kosten zelf betalen.

  Waaraan moet u voldoen?

  U komt mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand als u aan de volgende regels voldoet:

  • U woont in Zoetermeer.
  • U heeft (samen met uw partner en/of gezinsleden) een laag inkomen en niet te veel vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis.
  • U mag deze kosten niet terug kunnen krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering. Denk aan de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • U moet de kosten kunnen aantonen met een bewijs van aankoop of betaling.

  Verwijzing

  U heeft geen verwijzing nodig maar de kosten moeten altijd eerst ter goedkeuring worden ingediend bij de gemeente. Het is niet mogelijk om een rekening in te dienen voor bijzondere bijstand als de kosten al gemaakt zijn.

  Aanvragen om bijzondere bijstand kunnen worden ingediend binnen 3 maanden na de factuurdatum van de kosten. Dit geldt niet voor:

  • verhuiskosten
  • inrichtingskosten
  • duurzame gebruiksgoederen

  Voor deze kosten geldt dat een aanvraag altijd moet worden ingediend voordat de kosten worden gemaakt.

  Bereken uw recht

  Via de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.

 • Wat moet ik doen?

  • Lees de regels onder 'Hoe werkt het' goed door.
  • Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand? Vraag deze online aan.
 • Afhandeling

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

  Een overzicht van alle vragen over bijstand kunt u vinden op de pagina 'Vraag en antwoord'.

 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.