Bijstand voor zelfstandigen

Home > Inwoners > Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

  Voor de gemeente Zoetermeer wordt deze regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Het RBZ biedt ook hulp bij schulden voor (ex)-ondernemers. Neem voor meer informatie contact op met het RBZ.

 • Wat u moet weten

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie:

  U heeft een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  Het RBZ biedt begeleiding, coaching en financiële ondersteuning vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

  Aangepaste dienstverlening als gevolg van corona-maatregelen

  We richten onze dienstverlening momenteel op ondernemers die (door de coronamaatregelen) in acute financiële nood verkeren. Daardoor is het Starterstraject tijdelijk gestopt. 

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  U wilt een doorstart maken met uw bedrijf, maar heeft de financiële middelen niet. Het RBZ kan u misschien helpen met:

  • Een tijdelijke, aanvullende Bbz-uitkering. Dit is een lening zonder rente die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien.
  • Een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal.

  Voor deze ondersteuning geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • U bent minimaal anderhalf jaar zelfstandig ondernemer.
  • Uw inkomensproblemen zijn tijdelijk en uw bedrijf is levensvatbaar.
  • U kunt niet op andere manieren aan geld komen (zoals: inkomen partner, bank, familie, spaargeld en/of eigen vermogen).

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet (meer) levensvatbaar is

  Als u doorgaat met het bedrijf raakt u in financiële problemen of worden deze steeds groter. U heeft daarom besloten (zo snel mogelijk) te stoppen. Voordat u uw bedrijf feitelijk beëindigt, moet u nog enkele zaken regelen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van activa.

  Mogelijk komt u in aanmerking voor:

  • Een tijdelijke, aanvullendeBbz-uitkering. Dit is een lening zonder rente die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tijdens het afbouwen van uw bedrijf
  • Een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet of een IOAZ-uitkering nadat uw bedrijf beëindigd is. Voor een IOAZ-uitkering moet u dan 55 jaar of ouder zijn.

  U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  U heeft al jaren een bedrijf. De laatste tijd kunt u niet goed rondkomen en u verdient u niet genoeg voor uw levensonderhoud. Als geboren bent vóór 1 januari 1960, maar jonger bent dan de AOW-leeftijd, zijn er binnen de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) mogelijkheden:

  • Een aanvullende Bbz-uitkering op het inkomen van u en uw eventuele partner. De Bbz-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. U kunt een Bbz-uitkering krijgen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, zolang u aan de voorwaarden voldoet.
  • Een BBZ-bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf.
  • Hulp bij schulden voor ondernemers voor doorstarten en saneren.

  Voor de Bbz-ondersteuning geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • U bent geboren vóór 1 januari 1960 en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep is lager dan de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend.
 • Wat u moet doen

  • U vraagt de bijstand aan bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
  • Telefoonnummer: 010 - 498 4777. 
  • Via dit telefoonnummer kunt u ook een afspraak maken met een RBZ medewerker die spreekuur houdt aan het Zuidwaarts 9 te Zoetermeer.
 • Meenemen

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren

  Neem voor meer informatie contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.