Bijstand, uitkering

Home > Inwoners > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

 • Aanvragen

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen. Aanmelden voor een uitkering kan via de website www.werk.nl.

  Filmpjes ter informatie

  Kijk voor u naar de website van werk.nl gaat naar het informatiefilmpje. Daarin krijgt u uitleg over de (online) stappen die u moet nemen:

  Verhuisd vanuit andere gemeente naar Zoetermeer?

  Zorg dat u eerst uw nieuwe adres doorgeeft aan het UWV. U kunt alleen met een adres in de gemeente Zoetermeer een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering.

 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
  • curriculum vitae (CV)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Kosten

  U kunt gratis een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering? Deze kan ook worden gegeven in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

  Wanneer kunt u een uitkering aanvragen?

  Als u:

  • 18 jaar of ouder bent.
  • Nederlander bent of daaraan gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • Woont of verblijft in Nederland.
  • Geen of onvoldoende eigen inkomen heeft.
  • Geen vermogen heeft of een vermogen heeft dat lager is dan het maximale bedrag (zie hieronder).
  • Geen andere uitkering kunt krijgen (of deze uitkering te laag is). Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Niet bent uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering (bijvoorbeeld omdat u in de gevangenis zit).

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort bijvoorbeeld uw spaargeld (en dat van uw minderjarige inwonende kinderen), auto en eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

  Voor 2020 geldt:

  • Alleenstaand > U mag u niet meer dan € 6.225 aan eigen vermogen hebben.
  • Alleenstaande ouder > U mag niet meer dan € 12.450 aan eigen vermogen hebben.
  • U bent samen (getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract) > U mag niet meer dan € 12.450 aan eigen vermogen hebben.
  • Heeft u meer dan € 52.500 aan eigen vermogen in uw woning? Dan krijgt u de bijstandsuitkering als een lening.

  Weer beginnen met werken (re-integratie)

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering krijgt.

  Heeft u een opleiding, bijscholing of andere begeleiding nodig? Daar kunnen wij u bij helpen. De baan die u aangeboden krijgt, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Veranderingen in uw situatie

  Geef veranderingen in uw inkomen en/of persoonlijke situatie altijd direct door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraude pleegt.

  Werkt u niet mee aan re-integratie? Misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. In sommige gevallen moet u de uitkering terugbetalen. U kunt ook een boete krijgen.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken na de datum van aanmelden een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft elke 4 weken het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Bent u jonger dan 27 jaar? En woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • U onvoldoende bewijsstukken aanlevert.
  • U de bewijsstukken te laat aanlevert.
  • U onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Jonger dan 27 jaar?

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt een zoektermijn van 4 weken. U moet dan zelf zoeken naar werk en/of een opleiding.

  Lees meer informatie in het product: Bijstand voor jongeren.

 • Wat moet ik doen?

  Filmpjes ter informatie

  Kijk eerst naar het informatiefilmpje. Daarin krijgt u uitleg over de (online) stappen die u moet nemen:

  Stappen

  • Ga naar de website www.werk.nl.
  • Log in met uw DigiD code. (Heeft u geen DigiD inlogcode? Bel dan met het Werkplein).
  • Ga naar de tab 'Uitkering'.
  • Kies voor 'Bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen'.
  • Vul de vragen in.
  • Aan het einde van de aanvraag kunt u een afspraak plannen voor een gesprek.
  • Tijdens dit gesprek wordt onder andere uw aanvraag beoordeeld en wordt uitgelegd:
   • Wat een bijstandsuitkering is.
   • Welke rechten en plichten u heeft.
   • Hoe de gemeente u verder kan helpen (bij verschillende problemen, zoals schulden).
   • Heeft u de juiste aanvraag gedaan? En zijn er geen andere mogelijkheden waar u een beroep op kunt doen voor uw levensonderhoud? Dan wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld en afgehandeld
   • Als het nodig is, wordt u uitgenodigd voor een 2e gesprek.

  Na uw aanvraag wordt u automatisch bij het UWV ingeschreven als werkzoekende. Zo lang u de uitkering krijgt, blijft u ingeschreven staan als werkzoekende.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht of u wel of geen uitkering krijgt. Als om extra bewijsstukken wordt gevraagd kan deze termijn worden verlengd.

  Per wanneer?

  Krijgt u de uitkering? Dan gaat deze in vanaf de dag van uw aanmelding.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

  Een overzicht van alle vragen op thema kunt u vinden op de pagina 'Vraag en antwoord'.

 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.