Bijstand, uitkering

Home > Inwoners > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen. Aanmelden voor een uitkering kan via de website www.werk.nl.

 • Wat kost het?

  U kunt gratis een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan betekent niet altijd dat u geld krijgt. Soms krijgt u bijvoorbeeld eten, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

  Wanneer kunt u een uitkering aanvragen?

  Als u:

  • 18 jaar of ouder bent.
  • Nederlander bent of daaraan gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • Woont of verblijft in Nederland.
  • Geen of onvoldoende eigen inkomen heeft.
  • Geen vermogen heeft of een vermogen heeft dat lager is dan het maximale bedrag (zie hieronder).
  • Geen andere uitkering kunt krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Niet bent uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering (bijvoorbeeld omdat u in de gevangenis zit).

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort bijvoorbeeld uw spaargeld, auto en eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

  Voor 2018 geldt:

  • Alleenstaand > U mag u niet meer dan € 6.020 aan eigen vermogen hebben.
  • Alleenstaande ouder > U mag niet meer dan € 12.040 aan eigen vermogen hebben.
  • U bent samen (getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract) > U mag niet meer dan € 12.040 aan eigen vermogen hebben.
  • Heeft u meer dan € 50.800 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

  Weer beginnen met werken (re-integratie)

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering krijgt.

  Heeft u een opleiding, bijscholing of andere begeleiding nodig? Dat kan voor u geregeld worden. De baan die u aangeboden krijgt, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Jonger dan 27 jaar?

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt een zoektermijn van 4 weken. U moet dan zelf zoeken naar werk en/of een opleiding.

  Lees meer informatie in het product: Bijstand voor jongeren.

 • Wat moet ik doen?

  • Ga naar de website www.werk.nl.
  • Log in met uw DigiD code. (Heeft u geen DigiD inlogcode? Bel dan met het Werkplein).
  • Ga naar de tab 'Uitkering'. 
  • Kies voor 'Bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen'.
  • Vul de vragen in.
  • Aan het einde van de aanvraag kunt u een afspraak plannen voor een gesprek. 
  • Tijdens dit gesprek wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt uitgelegd: 
   • wat een bijstandsuitkering is
   • welke rechten en plichten u heeft
   • hoe de gemeente u verder kan helpen

  Na uw aanvraag wordt u automatisch bij het UWV ingeschreven als werkzoekende. Zo lang u de uitkering krijgt, blijft u ingeschreven staan als werkzoekende.

  Let op!

  Geef veranderingen in uw inkomen en/of persoonlijke situatie altijd direct door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraude pleegt.

  Werkt u niet mee aan re-integratie? Misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. In sommige gevallen moet u de uitkering terugbetalen. U kunt ook een boete krijgen.

  Voorschot

  U kunt alleen een voorschot krijgen als u echt geen geld meer heeft om van te leven. Elke situatie wordt apart bekeken.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Afhandeling

  U krijgt binnen 8 weken bericht of u wel of geen uitkering krijgt.

  Per wanneer?

  Krijgt u de uitkering? Dan gaat deze in vanaf de dag van uw aanmelding.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

  Een overzicht van alle vragen op thema kunt u vinden op de pagina "Vraag en antwoord".

 • Contact