Bijstand, uitkering

Home > Inwoners > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

  U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen. U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via www.werk.nl.

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In bepaalde gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Jonger dan 27 jaar?

  Ben je jonger dan 27 jaar? Dan geldt een zoektermijn van vier weken. Eerst meld je je aan voor een bijstandsuitkering via www.werk.nl. Daarna meld je je zo snel mogelijk bij het Jongerenloket op het Werkplein (elke ochtend tussen 09.00 en 11.00 uur op het Zuidwaarts 9). Hier wordt met jou besproken wat je in de 4 weken zoektermijn moet doen (zoeken naar werk en/of een opleiding). Ook ontvang je informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

  Re-integratie naar werk

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uitvaart- en/of levensverzekering, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2017 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.940 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.880 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.100 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

 • Wat moet ik doen?

  U hoeft u niet langer apart in te schrijven als werkzoekende. U kunt direct een uitkering aanvragen. Na deze aanvraag wordt u automatisch bij het UWV ingeschreven als werkzoekende. Zolang u een uitkering ontvangt, blijft u ingeschreven als werkzoekende.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Afhandeling

  U krijgt binnen 8 weken nadat de gemeente de aanvraag met alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen bericht of u de uitkering krijgt. Krijgt u de uitkering, dan gaat deze in vanaf de eerste dag van aanmelding.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

  Een overzicht van alle vragen op thema kunt u vinden op de pagina "Vraag en antwoord".

 • Contact