Bezwaar maken

Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  In verband met technisch onderhoud kunt u tot 25 oktober geen gebruik maken van de online omgeving ‘Mijn Belastingen’.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u een vergunning niet heeft gekregen? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente moet dan opnieuw een beslissing nemen.

 • Online regelen

  Let op! Dit formulier is niet bedoeld voor belasting bezwaren. Om bezwaar te maken tegen uw belastingaanslag gaat u naar Mijn Belastingen.

  In verband met technisch onderhoud kunt u tot 25 oktober geen gebruik maken van de online omgeving ‘Mijn Belastingen’.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Wat kost het?

  Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet ik doen?

  U dient het bezwaar online in (zie 'Online regelen').

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Afhandeling

  Bezwaar algemeen

  De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie? Dan beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Bezwaar belastingen

  De gemeente (afdeling Belastingen) handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. De gemeente beslist binnen 12 weken na dagtekening van het aanslagbiljet, als het bezwaarschrift is ingediend binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar.

  Beroep indienen

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Tips

  Tips voor het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift

  • Stuur een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent.
  • Noemt u meerdere bezwaren, geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3.).
  • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaar- of beroepsschrift in te dienen, neem dan contact op met de gemeente.
  • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaar- of beroepsschrift. Als er iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaar- of beroepsschrift niet meer wordt behandeld.
  • Bent u te laat met uw bezwaar- of beroepsschrift, geef dan aan waarom u te laat bent.
  • Maak altijd een kopie van uw bezwaar- of beroepsschrift.

  U moet het bezwaar of beroep schriftelijk indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan de burgemeester zijn, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

  Het bezwaar kan ook online worden ingediend via Mijn Zoetermeer. Voor meer informatie over de verdere procedure nadat u bezwaar hebt ingediend wordt verwezen naar de brochure van de Commissie Bezwaarschriften die altijd aan bezwaarmaker wordt gestuurd nadat het bezwaarschrift is ontvangen.

 • Handige links

  Meer informatie over bezwaar.

 • Vraag en antwoord

 • Contact