Bestemmingsplan, inzien

Home > Inwoners > Bestemmingsplan, inzien

Bestemmingsplan, inzien

 • Wat is het?

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan bouwregels en regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Ook bevat het bestemmingsplan bouwregels.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebouw of gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Inzage is gratis.

  Een kopie van een (ontwerp)bestemmingsplan kost: 

  1 t/m 25 pagina's, per pagina € 0,60
  26 t/m 50 pagina's € 19,06
  51 t/m 100 pagina's € 35,93
  101 t/m 200 pagina's € 55,69
  201 t/m 300 pagina's € 74,00
  301 en meer pagina's € 92,96

  Let op! U kunt alleen pinnen.

  logo Hier alleen pinnen

 • Hoe werkt het?

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Wat moet ik doen?

  Bij de Omgevingsbalie kunt u bestemmingsplannen inzien. Hebt u vragen over een bestemmingsplan, dan kunt u online een afspraak maken. Zie "Online regelen". 

  U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen en bestemmingsplannen die in procedure zijn ook online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Wat moet ik meenemen?

  • een pinpas (een kopie van een (ontwerp) bestemmingsplan moet u direct betalen.
 • Tips

  Wees bij het maken van een afspraak zo concreet mogelijk over het betreffende adres en over wat U wilt weten uit het bestemmingsplan.

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.