Bestemmingsplan bekijken

Home > Inwoners > Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan bouwregels en regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebouw of gebied is? U kunt alle bestemmingsplannen online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  U kunt ook de bestemmingsplannen ook bekijken bij de gemeente. U moet dan wel eerst een afspraak maken bij de Omgevingsbalie (zie "Online regelen", afspraak informatie bestemmingsplan).

 • Online regelen

  Afspraak informatie over bestemmingsplan

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per E-mail. In deze E-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  Inzage is gratis.

  Een kopie van een (ontwerp)bestemmingsplan kost:

  1 t/m 25 pagina's, per pagina € 0,62
  26 t/m 50 pagina's € 19,65
  51 t/m 100 pagina's € 36,86
  101 t/m 200 pagina's € 57,14
  201 t/m 300 pagina's € 75,92
  301 en meer pagina's € 95,38

  Let op! U kunt alleen pinnen.

  logo Hier alleen pinnen

 • Hoe werkt het?

  Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.
 • Wat moet ik doen?

  Bij de Omgevingsbalie kunt u bestemmingsplannen inzien. Hebt u vragen over een bestemmingsplan, dan kunt u online een afspraak maken. Zie "Online regelen".

  U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen en bestemmingsplannen die in procedure zijn ook online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Wat moet ik meenemen?

  • een pinpas (een kopie van een (ontwerp) bestemmingsplan moet u direct betalen).
 • Tips

  Bereid u goed voor op de afspraak zodat u exact aan kunt geven om welk adres het gaat en wat u precies wilt weten over het bestemmingsplan.

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.