Beschermd wonen (Wmo)

Home > Inwoners > Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

 • Wat is het?

  Beschermd wonen is een Wmo voorziening en is bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om groeps- of individueel wonen met toezicht (bescherming) en ondersteuning.

  Beschermd wonen bestaat uit:

  • (beschermde) woonvorm met toezicht
  • begeleiding
  • dagbesteding

  Vervoer is geen onderdeel van deze voorziening.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente Zoetermeer niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Wellicht dient u een eigen bijdrage te betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze namens de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  De uitvoering van Beschermd Wonen wordt in onze regio uitgevoerd door de gemeente Den Haag. Een verzoek om ondersteuning kunt u daarom niet doen bij de gemeente Zoetermeer.

  Iemand komt in aanmerking voor een indicatie beschermd wonen als:

  • hij een psychiatrische aandoening heeft, en
  • er sprake is van een noodzaak tot bescherming van hemzelf of zijn omgeving, waarbij die noodzaak direct voortkomt uit de psychiatrische aandoening, en
  • hij niet beschikt over alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen kunnen opheffen.

  Meer informatie over hoe u in aanmerking kunt komen kunt u vinden onder 'Wat moet ik doen'.

 • Wat moet ik doen?

  Om in aanmerking te komen voor een beoordeling beschermd wonen neemt u contact op met één van de instellingen die de opdracht hebben gekregen om namens de gemeente Den Haag de beoordelingen te doen.

  De instellingen die een beoordeling mogen geven voor Beschermd Wonen zijn:

  Hoe kan ik contact opnemen met deze instellingen?

  • U kunt bellen.
  • U kunt een aanmeldformulier invullen dat u op de websites de instellingen kunt vinden.

  Wat gebeurt er na een aanmelding?

  U wordt uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. Belangrijk is dat u of uw begeleider duidelijk kan maken dat er sprake is van psychiatrische problematiek.

 • Wat moet ik meenemen?

  De instelling waar u de aanvraag heeft ingediend informeert u vooraf aan het beoordelingsgesprek over wat u mee moet nemen.

 • Afhandeling

  Informatie over de afhandeltermijn kunt u vragen bij de stichting waar u de aanmelding heeft gedaan.

 • Tips

  Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw indicatie? Neem dan eerst contact op met uw begeleider.

 • Handige links

 • Contact