Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding betekent dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

  Kwijtschelding kunt u alleen krijgen voor:

  • onroerende zaakbelasting (OZB woningen)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (slechts voor één hond)
 • Wat u moet weten

  Geen kwijtschelding

  U krijgt geen kwijtschelding als:

  • De aanslag op een andere naam staat.
  • U het aanvraagformulier voor kwijtschelding niet helemaal of onjuist invult.
  • U of uw partner genoeg financiële ruimte en/of vermogen heeft (zie item hieronder).
  • U de belastingaanslag langer dan 3 maanden geleden al betaald heeft.

  Normbedragen voor kwijtschelding of uitstel van betaling

  • Normbedragen zijn standaard bedragen die door de overheid worden vastgesteld.
  • Deze bedragen gebruiken wij voor het berekenen van kwijtschelding of uitstel van betaling.
  • De hoogte van het normbedrag hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.
  • Schulden (behalve belastingschuld) rekenen wij niet als vaste lasten die van uw inkomen af gaan.

  Een overzicht van alle normbedragen vindt u op:

  Hoeveel vermogen en/of spaargeld mag u hebben?

  Dit kunt u berekenen door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen:

  • Het normbedrag voor levensonderhoud dat voor u geldt (zie link hierboven).
  • Uw huur of hypotheek per maand min het normbedrag voor huur.
  • Uw premie(s) zorgverzekering min de normpremie.

  Komt het bedrag op uw bankrekening(en) en spaarrekening(en) hoger uit dan het totaal van bovenstaande optelsom? Dan telt dit bedrag mee als vermogen. U krijgt dan geen kwijtschelding.

 • Aanvragen

  Kwijtschelding aanvragen

  Denkt u dat u recht heeft op kwijtschelding? Vraag deze dan aan via Mijn BelastingenKwijtscheldingen gestuurd per e-mail nemen wij niet in behandeling.

  Vragen wij om extra informatie?

  Dit kunt u sturen:

  • per email: belastingen@zoetermeer.nl. (alléén voor het sturen van extra informatie).
  • per post: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
  • langs brengen: gooi de stukken in de brievenbus van het stadhuis aan Frankrijklaan 6.

  Vorig jaar kwijtschelding gekregen?

  Wij controleren of u ook dit jaar weer recht heeft op kwijtschelding. Is dat het geval? Dan krijgt u van ons een brief.

  Heeft u géén brief gekregen? Dan moet u zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

  Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding?

  U kunt terecht bij:

  Heeft u géén DigiD?

  • Maak dan gebruik van het aanvraagformulier kwijtschelding (pdf)
  • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
  • Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente (het adres vindt u onderaan het formulier). 
  • U kunt dit formulier niet inscannen en per e-mail versturen. Kwijtscheldingen per e-mail nemen wij niet in behandeling.
  • De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.
 • Hoe lang duurt het?

  Uitstel van betaling

  • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • In de tijd dat wij uw verzoek behandelen, wordt de aanslag op 'uitstel' gezet.
  • Dit geldt alleen voor de aanslag(en) waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.

  Uitstel van betaling bij automatische incasso

  Heeft u een automatische incasso? En vraagt u kwijtschelding aan?

  • Er wordt geen geld van uw rekening afgeschreven zo lang uw verzoek in behandeling is.
  • Wordt de kwijtschelding (deels) afgewezen? Dan passen wij het bedrag aan. Wat u nog moet betalen verdelen wij over de resterende termijnen van de automatische incasso. 
  • Zijn alle termijnen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag binnen 1 maand betalen. 
  • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat binnen 1 maand betaalt.

  Afwijzing van uw verzoek?

  • U kunt binnen 10 dagen na de datum van de beslissing bezwaar maken.
  • Leg in een brief uit waarom u denkt dat de afwijzing onterecht is.
  • Stuur uw bezwaar naar:

  Gemeente Zoetermeer
  T.a.v. College van Burgemeester & Wethouders
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer

  Betalingsregeling

  Is uw verzoek afgewezen? Dan kunt u misschien nog een betalingsregeling afspreken. Kijk voor meer informatie hierover bij de veelgestelde vragen over belastingen.

 • Veelgestelde vragen

  Ik wil een bezwaarschrift indienen. Maar ik heb langer dan 6 weken nodig om alle informatie te verzamelen. Wat moet ik doen? 

  • U dient een voorlopig bezwaarschrift in.
  • Hierin zegt u dat u het niet eens bent met het besluit (bijvoorbeeld de belastingaanslag of WOZ-beschikking).
  • U geeft aan dat u meer tijd nodig heeft voor het verzamelen van alle informatie.
  • U krijgt dan extra tijd om alle gegevens te verzamelen.
  • Stuur vóór het einde van de extra tijd uw definitieve bezwaar.

  Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar (een deel van) de aanslag heb ik al betaald. Wat gebeurt daarmee?

  Krijgt u kwijtschelding? Dan betalen wij het bedrag dat u al betaald heeft terug. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan betaald is.

  Meer veelgestelde vragen over Belastingen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.