Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding betekent dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

  Kwijtschelding kunt u alleen krijgen voor:

  • onroerende zaakbelasting (OZB woningen)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (slechts voor één hond)
 • Wat u moet weten

  Geen kwijtschelding

  U krijgt geen kwijtschelding als:

  • De aanslag op een andere naam staat.
  • U het aanvraagformulier voor kwijtschelding niet helemaal of onjuist invult.
  • U of uw partner genoeg financiële ruimte en/of vermogen heeft (zie item hieronder).
  • U de belastingaanslag langer dan 3 maanden geleden al betaald heeft.

  Normbedragen voor kwijtschelding of uitstel van betaling

  • Normbedragen zijn standaard bedragen die door de overheid worden vastgesteld.
  • Deze bedragen gebruiken wij voor het berekenen van kwijtschelding of uitstel van betaling.
  • De hoogte van het normbedrag hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.
  • Schulden (behalve belastingschuld) rekenen wij niet als vaste lasten die van uw inkomen af gaan.

  Een overzicht van alle normbedragen vindt u op de website van de Belastingdienst > Normbedragen voor bestaanskosten of in het overzicht van de VNG > Normbedragen kwijtschelding belastingen 2020 (pdf).

  • In de normbedragen zijn al bedragen opgenomen voor de normhuur en normpremie.
  • U moet daarom die bedragen aftrekken van uw huur of hypotheekrente en van uw premie zorgverzekering.

  Hoeveel vermogen en/of spaargeld mag u hebben?

  Dit kunt u berekenen door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen:

  • Het normbedrag voor levensonderhoud dat voor u geldt (zie link hierboven).
  • Uw huur of hypotheek per maand min het normbedrag voor huur.
  • Uw premie(s) zorgverzekering min de normpremie.

  Komt het bedrag op uw bankrekening(en) en spaarrekening(en) hoger uit dan het totaal van bovenstaande optelsom? Dan telt dit bedrag mee als vermogen. U krijgt dan geen kwijtschelding.

 • Aanvragen

  Kwijtschelding aanvragen

  Denkt u dat u recht heeft op kwijtschelding? Vraag deze dan aan via Mijn BelastingenKwijtscheldingen gestuurd per e-mail nemen wij niet in behandeling.

  Vragen wij om extra informatie?

  Dit kunt u sturen:

  • per email: belastingen@zoetermeer.nl. (alléén voor het sturen van extra informatie).
  • per post: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
  • langs brengen: gooi de stukken in de brievenbus van het stadhuis aan Frankrijklaan 6.

  Vorig jaar kwijtschelding gekregen?

  Wij controleren of u ook dit jaar weer recht heeft op kwijtschelding. Is dat het geval? Dan krijgt u van ons een brief.

  Heeft u géén brief gekregen? Dan moet u zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

  Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding?

  U kunt terecht bij:

  Heeft u géén DigiD?

  • Maak dan gebruik van het aanvraagformulier kwijtschelding (pdf, niet volledig toegankelijk voor leesapparatuur)
  • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
  • Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente (het adres vindt u onderaan het formulier). 
  • U kunt dit formulier niet inscannen en per e-mail versturen. Kwijtscheldingen per e-mail nemen wij niet in behandeling.
  • De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.
 • Hoe lang duurt het?

  Uitstel van betaling

  • U krijgt binnen 10 werkdagen bericht van uw verzoek tot kwijtschelding.
  • In de tijd dat wij uw verzoek behandelen, wordt de aanslag op 'uitstel' gezet.
  • Dit geldt alleen voor de aanslag(en) waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.

  Uitstel van betaling bij automatische incasso

  Heeft u een automatische incasso? En vraagt u kwijtschelding aan?

  • Er wordt geen geld van uw rekening afgeschreven zo lang uw verzoek in behandeling is.
  • Wordt de kwijtschelding (deels) afgewezen? Dan passen wij het bedrag aan. Wat u nog moet betalen verdelen wij over de resterende termijnen van de automatische incasso. 
  • Zijn alle termijnen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag binnen 1 maand betalen. 
  • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat binnen 1 maand betaalt.

  Afwijzing van uw verzoek?

  • U kunt binnen 10 dagen na de datum van de beslissing bezwaar maken.
  • Leg in een brief uit waarom u denkt dat de afwijzing onterecht is.
  • Stuur uw bezwaar naar:

  Gemeente Zoetermeer
  T.a.v. College van Burgemeester & Wethouders
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer

  Betalingsregeling

  Is uw verzoek afgewezen? Dan kunt u misschien nog een betalingsregeling afspreken.

  Kijk voor meer informatie bij: Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk alle vragen over: Belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.