Automatische incasso, machtiging

Home > Inwoners > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  Met een automatische incasso betaalt u makkelijk uw gemeentelijke belastingen.

  Wilt u een machtiging afgeven, intrekken of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het afgeven van een machtiging is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Een machtiging afgeven kan als u de aanslag op uw naam ontvangt.

  Automatisch incasseren is alleen mogelijk:

  • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de rioolheffing.
  • Als de betalingstermijn van het aanslagbiljet nog niet is verstreken.
  • Beëindigen wij de machtiging, dan kunt u pas 3 maanden na beëindigen een nieuwe machtiging afgeven.

  Na het afgeven van een machtiging incasseert de gemeente bij de eerst mogelijke incassotermijn.

  In 2020 wordt er geïncasseerd op:

  januari 27
  februari 26
  maart 26
  april 27
  mei 26
  juni 26
  juli 27
  augustus 28
  september 28
  oktober 26
  november 26
  december 28

  Voor de maand maart is helaas 1 dag te vroeg geïncasseerd (op 25 maart in plaats van 26 maart). Onze excuses voor het ongemak. 

 • Meer informatie

  Denkt u aan het volgende als u een machtiging afgeeft:

  • Het totaal bedrag van de aanslag wordt over 6 maandelijkse termijnen verdeeld en geïncasseerd.
    
  • De eerste afschrijving wordt gedaan één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
   Voorbeeld: aanslagbiljet met datum 28 februari -> wij incasseren van maart tot en met augustus iedere maand een termijnbedrag. Geeft u begin april pas een machtiging af dan incasseren wij vanaf april tot en met augustus. Het termijnbedrag is dan hoger dan bij zes termijnen.
    
  • Alle 6 termijnbedragen zijn in principe van gelijke hoogte. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van bijvoorbeeld een bezwaar het aanslagbiljetbedrag gedurende de incassotermijnen wordt verlaagd. Dat heeft invloed op het termijnbedrag.
    
  • Bent u het niet eens met een afschrijving van een termijnbedrag? Geef dan uw bank opdracht om het termijnbedrag op uw rekening terug te storten (storneren).
    
  • Als het binnen 12 maanden drie keer niet lukt om een termijnbedrag af te schrijven, dan beëindigen wij de automatische incasso. Het bedrag dat nog openstaat, moet u binnen de betaaltermijn van uw aanslagbiljet betalen. Is de betaaltermijn verstreken? Dan moet u dit bedrag direct betalen.
    
  • Beëindigen wij de machtiging, dan kunt u pas drie maanden na beëindigen een nieuwe machtiging afgeven.
    
  • Wilt u de machtiging stopzetten? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.
    
  • Trekt u de machtiging in tijdens een lopende betaaltermijn? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u het nog openstaande bedrag binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet betaalt. Is deze termijn al verstreken, dan moet u per direct betalen.
    
  • De machtiging is niet overdraagbaar.
    
  • De machtiging blijft geldig tot wederopzegging.

  Meer informatie over betalen met automatische incasso leest u ook in het incassoreglement gemeentelijke belastingen.

 • Vraag en antwoord

  Kijk voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over Belastingen bij Vraag en antwoord.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.