Automatische incasso, machtiging

Home > Inwoners > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om de belasting in delen van uw rekening af te schrijven.

  Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

  Hoe zet ik de automatische incasso aan om de belastingen in termijnen te betalen?

 • Wat u moet weten

  Een machtiging voor automatische afschrijving is alleen mogelijk:

  • Als de aanslag ook op uw naam staat.
  • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Als de periode van betalen van de aanslag nog niet voorbij is.

  Hou rekening met:

  • Het totale bedrag van de aanslag verdelen wij in 12 (zo veel mogelijk) gelijke bedragen. Deze bedragen schrijven wij in 12 maanden van uw rekening af.
    
  • De 1e afschrijving doen wij 1 maand na de datum van het aanslagbiljet. Voorbeeld: De aanslag is van 28 februari, de 1e afschrijving is dan in maart. Geeft u in april een machtiging af? Dan incasseren wij vanaf april. Het bedrag dat wij per maand afschrijven wordt dan hoger.
    
  • Wordt uw aanslag verlaagd? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt? Dan passen wij het bedrag aan dat per keer wordt afgeschreven.
    
  • Bent u het niet eens met een afschrijving? Geef dan uw bank opdracht om het bedrag terug te storten op uw rekening (dit heet 'storneren').
    
  • Als wij binnen 12 maanden 3x het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven dan stopt de machtiging. Voor het bedrag dat dan nog openstaat moet u zelf zorgen dat u op tijd betaald. Is de datum waarop u had moeten betalen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag direct in 1x betalen.
    
  • Stoppen wij de machtiging? Dan kunt u pas na 3 maanden een nieuwe machtiging afgeven.
    
  • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat betaalt. Dit moet u binnen 3 maanden na datum van de aanslag doen. Is deze tijd al voorbij? Dan moet u direct alles in 1x betalen.
    
  • U kunt de machtiging niet aan iemand anders geven.
    
  • De machtiging blijft geldig totdat u opzegt (of omdat wij de machtiging stopzetten omdat wij het bedrag niet konden afschrijven).
    
  • Lees meer informatie over betalen via automatische afschrijving in het incassoreglement gemeentelijke belastingen.

  Data van automatische afschrijving in 2021:

  januari 26
  februari 26
  maart 26
  april 21
  mei 26
  juni 28
  juli 26
  augustus 26
  september 27
  oktober 26
  november 26
  december 27
 • Online regelen

  Machtiging afgeven, stop zetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Regel het via Mijn belastingen.

 • Veelgestelde vragen

  Hoe weet ik of ik een machtiging voor automatische afschrijving (incasso) heb?

  Dit kunt u zien op de aanslag. Heeft u een machtiging gegeven? Dan staan bovenaan de aanslag de data van de betaaltermijnen.

  Heeft u geen machtiging gegeven? Dan staat er 1 vervaldatum op de aanslag.

  Meer veelgestelde vragen over Belastingen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.