Automatische incasso, machtiging

Home > Inwoners > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  Foute betaaltermijn op aanslag van 30 juni 2020

  Heeft u een belastingaanslag gekregen met datum 30 juni 2020? Dan staat daarop helaas een verkeerde datum waarop u de aanslag moet betalen. De datum van betalen staat op 31 juli 2020. Dit moet 30 september 2020 zijn.

  De fout is hersteld in ons systeem. Uiteraard heeft u gewoon tot 30 september de tijd om deze aanslag te betalen. U kunt natuurlijk ook een machtiging afgeven.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om de belasting in delen van uw rekening af te schrijven.

  Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

 • Wat u moet weten

  Een machtiging voor automatische afschrijving is alleen mogelijk:

  • Als de aanslag ook op uw naam staat.
  • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Als de periode van betalen van de aanslag nog niet voorbij is.

  Hou rekening met:

  • Het totale bedrag van de aanslag verdelen wij in 6 (zo veel mogelijk) gelijke bedragen. Deze bedragen schrijven wij in 6 maanden van uw rekening af.
    
  • De 1e afschrijving doen wij 1 maand na de datum van het aanslagbiljet. Voorbeeld: De aanslag is van 28 februari, de 1e afschrijving is dan in maart en de laatste in augustus. Geeft u in april een machtiging af? Dan incasseren wij vanaf april tot en met augustus. Het bedrag dat wij per maand afschrijven wordt dan hoger.
    
  • Wordt uw aanslag verlaagd? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt? Dan passen wij het bedrag aan dat per keer wordt afgeschreven.
    
  • Bent u het niet eens met een afschrijving? Geef dan uw bank opdracht om het bedrag terug te storten op uw rekening (dit heet 'storneren').
    
  • Als wij binnen 12 maanden 3x het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven dan stopt de machtiging. Voor het bedrag dat dan nog openstaat moet u zelf zorgen dat u op tijd betaald. Is de datum waarop u had moeten betalen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag direct in 1x betalen.
    
  • Stoppen wij de machtiging? Dan kunt u pas na 3 maanden een nieuwe machtiging afgeven.
    
  • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat betaalt. Dit moet u binnen 3 maanden na datum van de aanslag doen. Is deze tijd al voorbij? Dan moet u direct alles in 1x betalen.
    
  • U kunt de machtiging niet aan iemand anders geven.
    
  • De machtiging blijft geldig totdat u opzegt (of omdat wij de machtiging stopzetten omdat wij het bedrag niet konden afschrijven).
    
  • Lees meer informatie over betalen via automatische afschrijving in het incassoreglement gemeentelijke belastingen.

  Data van automatische afschrijving in 2020:

  januari 27
  februari 26
  maart 26
  april 28
  mei 26
  juni 26
  juli 27
  augustus 28
  september 28
  oktober 26
  november 26
  december 28

  Foute betaaltermijn op aanslag van 30 juni 2020

  Heeft u een belastingaanslag gekregen met datum 30 juni 2020? Dan staat daarop helaas een verkeerde datum waarop u de aanslag moet betalen. De datum van betalen staat op 31 juli 2020. Dit moet 30 september 2020 zijn.

  De fout is hersteld in ons systeem. Uiteraard heeft u gewoon tot 30 september de tijd om deze aanslag te betalen. U kunt natuurlijk ook een machtiging afgeven.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Online regelen

  Machtiging afgeven, stop zetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Regel het via Mijn belastingen.

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk alle vragen over: Belastingen, uitkeringen en toeslagen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.