Arbeidsmatige dagbesteding (Wmo)

Home > Inwoners > Arbeidsmatige dagbesteding (Wmo)

Arbeidsmatige dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  De gemeente kan u helpen als u door beperkingen (nog) niet in staat bent om regulier werk of zelfstandig vrijwilligerswerk te verrichten.

  Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld om structuur te geven aan uw dag en als dat mogelijk is uw mogelijkheden om te werken te vergroten. Het is de bedoeling dat u eerst kijkt of u uw probleem zelf kunt oplossen voordat  u een beroep doet op de gemeente. Misschien kunt u uw omgeving daarvoor inschakelen of kunt u op een andere manier uw dagbesteding regelen.

  Heeft u al gekeken op de Zoetermeerwijzer? Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen om problemen met dagbesteding op te lossen.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  U kunt gratis een melding doen.

  Voor arbeidsmatige dagbesteding betaalt u geen eigen bijdrage. Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

 • Hoe werkt het?

  U kijkt eerst of u het probleem zelf kunt oplossen, bijvoorbeeld met hulp van uw omgeving. Lukt dat niet? Dan kunt u bij de gemeente een 'Melding hulpvraag of hulpmiddel' doen (zie 'Online regelen').

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op.
  • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen. Voorbeelden van deze vragen zijn:
   - Wat is uw probleem precies?
   - Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
   - Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
  • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

  Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

  • Eén van onze medewerkers belt u op om met u een afspraak te maken voor een gesprek.
  • Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Onze medewerker kan u hierover meer informatie geven.
  • In het gesprek kijkt onze medewerker eerst hoeveel hulp u nodig heeft. Misschien bent u meer geholpen met een andere oplossing. Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag.

  Persoonlijk plan

  U mag ook zelf een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tot uiterlijk een week na de melding.

  Lees de 'Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan' (pdf). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

 • Wat moet ik doen?

  • Ga naar 'Online regelen'
  • Vul het formulier in: 'Wmo hulpvraag of hulpmiddel, melding' of maak een 'afspraak Wmo-loket'.
  • Of bel met 14 079.
 • Afhandeling

  Behandeling van uw Wmo aanvraag

  Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken.

  Het is momenteel erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

  Positief besluit

  De Wmo-consulent regelt uw aanmelding bij de zorgaanbieder van uw keuze.

  Negatief besluit

  Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Meer informatie

  Er zijn twee soorten arbeidsmatige dagbesteding:

  • Arbeidsmatige dagbesteding basis voor cliënten die (deels) zelf nog hun dagelijks leven kunnen regelen.
  • Arbeidsmatige dagbesteding specialistisch voor cliënten die de regie (grotendeels) niet meer zelf kunnen voeren.

  Vervoer naar de arbeidsmatige dagbesteding

  Als u niet zelf naar de dagbesteding kunt komen of niet gebracht en gehaald kunt worden, dan kunt u gebruik maken van het vervoer dat door uw aanbieder wordt geregeld.

  Zorg in natura of Persoonsgebonden budget (PGB)

  Er zijn verschillende vormen voor arbeidsmatige dagbesteding:

  Zorg in natura

  • Een medewerker van een aanbieder komt u helpen.
  • U kunt kiezen uit de verschillende aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft (zie: www.hulpenondersteuning.nl).
  • U maakt alleen afspraken over wanneer u begeleiding krijgt.
  • Alle andere zaken regelt de gemeente, bijvoorbeeld:
   • de betaling
   • vervangende hulp als uw eigen hulpverlener ziek is

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  • U kunt zelf een hulpverlener kiezen.
  • De gemeente betaalt uw PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • De SVB beheert uw PGB en regelt de betaling aan uw hulpverlener.
  • De SVB heeft een overeenkomst tussen u en de hulpverlener nodig (een zorgovereenkomst). Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB.
  • Heeft u schulden? Dan kunt u geen PGB krijgen.
 • Handige links

 • Vraag en antwoord

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.