Antenne of schotelantenne plaatsen

Home > Inwoners > Antenne of schotelantenne plaatsen

Antenne of schotelantenne plaatsen

 • Wat is het?

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dit kunt u online regelen via de website Omgevingsloket.

 • Wat kost het?

  Aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een (schotel)antenne zonder vergunning plaatsen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De antenne mag niet geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • De antenne moet achter het voorerf worden geplaatst. Wilt u de antenne op het voorerf of aan de voorgevel van het gebouw plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is zonder vergunning alleen mogelijk als de antenne achter de voorgevel blijft.
  • Gaat het om een schotelantenne dan moet de doorsnede minder dan 2 meter zijn en de hoogte - met antennedrager, vanaf de voet gemeten - minder dan 3 meter.
  • Bij alle andersoortige antennes mag de hoogte van de antenne met antennedrager, gemeten vanaf de voet - of indien deze is bevestigd aan de gevel - gemeten vanaf het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist, maximaal 5 meter bedragen.
  • U hoeft in verband met het plaatsen van de antenne geen andere vergunningplichtige activiteiten te verrichten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kappen van een boom of slopen van een bouwwerk.

  Voldoet u niet aan één of meer van deze voorwaarden dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U plaatst de antenne aan de achterkant van uw woning.
  • Als u een antenne aan de voorkant van uw woning plaatst, blijft de antenne achter de voorgevel.
  • De schotelantenne is maximaal 3 meter hoog (vanaf de voet gemeten). En de doorsnede is maximaal 2 meter.
  • Een andere antenne is maximaal 5 meter hoog (vanaf de voet gemeten). Als deze antenne is bevestigd aan de gevel, meet u vanaf het punt waarop de antenne (met antennedrager) het dak kruist.
 • Wat moet ik doen?

  Op Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen en nagaan of uw antenne vergunningvrij geplaatst kan worden. Hebt u een vergunning nodig dan kunt u de omgevingsvergunning daar meteen digitaal aanvragen.

  U kunt de regels voor (schotel)antennes ook nalezen in het informatieblad (schotel) antennes.

  Als u een antenne wilt plaatsen en u weet niet zeker of de schotelantenne of randapparatuur vergunning plichtig is, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt bellen met 14 079 of vul het contactformulier in. 

  Gehuurde woning

  Gaat het om een huurwoning, dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. U hebt namelijk toestemming nodig van de verhuurder.

  Appartementen

  Heeft u een appartement of woont u in een flat? Dan heeft u wellicht ook toestemming nodig van uw eigen Vereniging van Eigenaren (VvE).

  Geen vergunning, wel regels

  Ook al heeft u geen omgevingsvergunning nodig om een (schotel)antenne te plaatsen, dan nog moet u rekening houden met rechten van derden, zoals buren. Regels voor veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit 2012 zijn ook van toepassing.

 • Handige links