Adoptiegroen

Home > Inwoners > Adoptiegroen

Adoptiegroen

 • Wat is het?

  plantsoentje met adoptiegroenAdoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door bewoners. Onder adoptiegroen valt ook gevelgroen, buurtmoestuin. adoptiespeelplek en adoptiegroen bij bedrijven of winkels. De gemeente kan u advies geven over welke planten geschikt zijn.

  De stukken die in adoptiegroen worden gegeven kunnen variëren van grond rondom een boom (boomspiegel) van 1 m² tot grotere stukken van soms wel 100 m². Bij grotere stukken adoptiegroen is het een vereiste dat dit door meerdere bewoners wordt beheerd.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen. Volg het stappenplan onder "Wat moet ik doen".

 • Wat kost het?

  Aan het adopteren van stukken groen tot ± 100 m² (door bewoners) is gratis. Bij grotere stukken hangt het af van de situatie. Neem hiervoor contact op met de wijkpost.

 • Hoe werkt het?

  Het eventueel geheel of deels verwijderen van de huidige beplanting, aanbrengen van compost en het beschikbaar stellen van planten kan de gemeente voor u doen. Als wederdienst wordt aan u gevraagd de beplanting te planten en het plantvak te onderhouden.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u meedoen aan adoptiegroen, gevelgroen, buurtmoestuin, adoptiespeelplek of adoptiegroen bij bedrijven of winkels? Volg dan het stappenplan:

  1. Ga naar de wijkpost in uw wijk en vraag een stuk adoptiegroen aan. Bij het aanvragen van een stuk adoptiegroen moet u de plek doorgeven van het stuk openbaar groen wat u in adoptie wilt nemen.
    
  2. De locatie van het adoptiegroen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de wijkbeheerder.
    
  3. Maak een plan en bedenk wat voor soort groen u wilt hebben en welke planten u daarvoor nodig heeft. Onder “Handige links” vindt u een plantenlijst.
    
  4. Vraag aan uw buren en/of straatgenoten of zij adoptiegroen een goed idee vinden en of zij eventueel mee willen helpen.
    
  5. Een medewerker van de gemeente of de wijkaannemer komt langs om de plek te bekijken en de mogelijkheden te bespreken.
    
  6. Na goedkeuring door de wijkbeheerder wordt een overeenkomst opgesteld.
    
  7. Als de overeenkomst is getekend wordt ergens in de periode van half oktober tot en met half maart het openbaar groen plantklaar gemaakt en worden de planten geleverd.
    
  8. U kunt beginnen met het aanplanten en onderhouden van uw adoptiegroen.
    
  9. Bij de wijkpost kunt u een bordje 'adoptiegroen' ophalen om in het plantvak te plaatsen. U neemt hiervoor een kopie van de overeenkomst mee.
   Woont u in de wijk Buytenwegh, De Leyens of Meerzicht? Dan wordt het bordje bezorgd en/of geplaatst door de wijkaannemer.

  Heeft u vragen over adoptiegroen dat u (al) in beheer heeft of wilt u ermee stoppen?
  Neem dan contact op met de wijkpost.

 • Meer informatie

  Wilt u folders met meer informatie over adoptiegroen? Neem dan contact op met de wijkpost.

  Adoptiegroen wordt niet of slecht onderhouden

  Heeft u de indruk heeft dat een stuk adoptiegroen (wat niet door u wordt beheerd) niet of slecht wordt onderhouden, dan kunt u dit melden bij de wijkpost.

 • Tips

  Nieuwe adoptiegroen-beheerders krijgen na goedkeuring van hun plan een plantenlijst met vaste planten die goed te gebruiken zijn in het Zoetermeerse openbare groen. Bij twijfel over de juiste soort planten of vragen over het ‘beplantingsplan’ kunt u hulp vragen aan een medewerker van de gemeente.

  Groenafval van adoptiegroen

  Heeft u grote takken uit het adoptiegroen die niet in uw groene afvalcontainer passen? Twee keer per jaar kan snoeiafval uit adoptiegroen door de wijkaannemer worden opgehaald. U kunt contact opnemen met de wijkpost om te melden waar het snoeiafval kan worden opgehaald.

  Hou bij het aanbieden van het snoeiafval rekening met:

  • Leg het snoeiafval op een plek waar de aannemer er met een vrachtauto bij kan komen.
  • De takken moeten met de afgezaagde kant naar één kant liggen.
  • De stapel snoeiafval mag geen overlast of een gevaarlijke situatie geven.

  Heeft u naast groenafval ook ander afval uit adoptiegroen? Vraag dan van vooraf bij de wijkpost of dit óók door de wijkaannemer kan worden opgehaald.

  Te weinig ruimte in de groene afvalcontainer voor afval van adoptiegroen?

  Heeft u een stuk adoptiegroen van 100 m² of groter? Dan kunt u gratis een extra groene afvalcontainer krijgen. Vraag hiernaar bij de wijkpost. Deze container moet u op eigen grond plaatsen. Stopt u als beheerder van adoptiegroen? Dan moet u de container weer inleveren.

 • Handige links