Aanschrijving door de gemeente

Home > Inwoners > Aanschrijving door de gemeente

Aanschrijving door de gemeente

 • Wat is het?

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie.

  Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving.

  Op welke overtredingen let de gemeente?

  • bouwen zonder omgevingsvergunning;
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan;
  • illegaal houden van dieren;
  • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.
 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het indienen van een bezwaar is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Als u niets doet, dan regelt de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

 • Wat moet ik doen?

  U overtreedt zelf een wettelijke regel

  U krijgt een brief van de gemeente waarin gevraagd wordt de overtreding ongedaan te maken (een vooraanschrijving).

  Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

  Onder "Online regelen" vindt u het formulier waarmee u bezwaar kunt maken tegen een aanschrijving.

  Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

  Wilt u niet dat de gemeente de overtreding ongedaan maakt (bestuursdwang)? Of wilt u niet dat u moet betalen omdat u het niet zelf oplost (dwangsom)? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kunt u alleen doen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat zij beslist heeft op uw bezwaar.

  Iemand anders overtreedt een wettelijke regel

  Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Dan kunt u schriftelijk een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Wettelijk is bepaald dat dit verzoek schriftelijk ingediend moet worden. U kunt dit dus niet via een online melding, telefonisch of per E-mail doen.

  U stelt een handhavingsverzoek op met daarin:

  • een omschrijving van het verzoek
  • uw naam- en adresgegevens
  • ondertekening

  U stuurt het verzoek naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling Handhaving
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer