Aanschrijving door de gemeente

Home > Inwoners > Aanschrijving door de gemeente

Aanschrijving door de gemeente

 • Wat is het?

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie.

  Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving.

  Op welke overtredingen let de gemeente?

  • bouwen zonder omgevingsvergunning;
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan;
  • illegaal houden van dieren;
  • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.
 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het indienen van een bezwaar is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Als u niets doet, dan regelt de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

 • Wat moet ik doen?

  U overtreedt zelf een wettelijke regel

  U krijgt een brief van de gemeente waarin gevraagd wordt de overtreding ongedaan te maken (een vooraanschrijving).

  Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

  Onder "Online regelen" vindt u het formulier waarmee u bezwaar kunt maken tegen een aanschrijving.

  Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

  Wilt u niet dat de gemeente de overtreding ongedaan maakt (bestuursdwang)? Of wilt u niet dat u moet betalen omdat u het niet zelf oplost (dwangsom)? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kunt u alleen doen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat zij beslist heeft op uw bezwaar.

  Iemand anders overtreedt een wettelijke regel

  Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Dan kunt u schriftelijk een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Wettelijk is bepaald dat dit verzoek schriftelijk ingediend moet worden. U kunt dit dus niet via een online melding, telefonisch of per E-mail doen.

  U stelt een handhavingsverzoek op met daarin:

  • een omschrijving van het verzoek
  • uw naam- en adresgegevens
  • ondertekening

  U stuurt het verzoek naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling Handhaving
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.