Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Home > Inwoners > Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

 • Wat is het?

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

  In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

  • ouders;
  • nationaliteit;
  • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • overlijden;
  • inschrijving in de BRP;
  • verblijfplaats (adres);
  • kinderen;
  • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
  • gezagsverhouding en curatele;
  • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
  • kiesrecht.
 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Een verzoek tot aanpassing van uw gegevens in de BRP is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Op basis van door u te leveren bewijsstukken doet de gemeente de aanpassing(en). Doet de gemeente dit niet, dan kunt u bezwaar maken.

 • Wat moet ik doen?

  • Download het 'Verzoek aanpassen gegevens BRP' (pdf).
  • Print het formulier en vul het in.
  • Stuur het ingevulde formulier samen met de originele bewijsstukken en een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling Publieksplein
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

  Als u de originele documenten liever niet per post verstuurt, kunt u ze ook bij de afdeling Publieksplein inleveren. Voor het inleveren van buitenlandse documenten moet u online een afspraak maken.

 • Wat moet ik meenemen?

 • Afhandeling

  • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
  • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
  • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.