Privacystatement Beeldbank/Stadsarchief Zoetermeer

Home > Inwoners > Privacystatement Beeldbank/Stadsarchief Zoetermeer

Privacystatement Beeldbank/Stadsarchief Zoetermeer

Wie zijn wij

De Beeldbank wordt in stand gehouden door gemeente Zoetermeer, in samenwerking met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS). De gemeente Zoetermeer is samen met HGOS verantwoordelijk voor de inhoud van de Beeldbank. Bekijk hier meer over het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en over gemeente Zoetermeer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen, bijvoorbeeld een naam of een geboortedatum in combinatie met een adres. Ook foto's, en films kunnen persoonsgegevens bevatten als hierop personen herkenbaar zijn. De informatie die gemeente Zoetermeer en het HGOS hebben verzameld, wordt zowel via de website als in het archief beschikbaar gesteld aan iedereen die hier interesse in heeft.

De volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Afbeeldingen
 • Namen
 • Geboortedata
 • Familierelaties
 • Adressen

Wanneer u een account heeft bij de Beeldbank worden de volgende persoonsgegevens verplicht verwerkt:

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

De volgende gegevens zijn niet verplicht:

 • Titel
 • Voornaam
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Wanneer u foto's bestelt uit de Beeldbank worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door in de financiële administratie van de gemeente:

 • Naam
 • Rekeningnummer
 • Gegevens over de bestelde foto's

Voor welke doelen

Het doel van de Beeldbank is het beschikbaar stellen van informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Op grond van de Archiefwet 1995 heeft de gemeente Zoetermeer de taak om archiefbescheiden te beheren en toegankelijk te maken. Gemeente Zoetermeer vat deze taken zo op, dat zij beeldmateriaal ook digitaal toegankelijk maakt.

Het HGOS heeft als doel om de geschiedenis van Zoetermeer en van het dorp Zegwaart te onderzoeken, uit te dragen en te behouden, zie daarvoor ook de statuten. Daarom heeft HGOS een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens vast te leggen die noodzakelijk zijn om dit doel te kunnen bereiken. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het belang van de personen van wie gegevens worden verwerkt, zie hiervoor ook de paragraaf 'Uw rechten'.

De verplichte persoonsgegevens voor het account bij de Beeldbank zijn noodzakelijk om een account aan te maken en in stand te houden. De niet verplichte persoonsgegevens worden indien noodzakelijk gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker.

Plichten en verantwoordelijkheden

HGOS en Gemeente Zoetermeer moeten voldoen aan de eisen van de Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat:

 • Er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.
 • Persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor het doel van gemeente en HGOS.
 • Er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk.
 • Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

Verstrekking aan derden

Via de website en via het Stadsarchief Zoetermeer wordt informatie beschikbaar gesteld aan derden. Er worden geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden verstrekt, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Gemeente Zoetermeer en HGOS hebben geen invloed op wat afnemers van de gegevens doen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Omdat het doel van HGOS is om meer over de geschiedenis van Zoetermeer te vertellen, zullen veel gegevens voor een langere periode beschikbaar zijn. Wanneer een persoon is overleden heeft die persoon geen rechten meer ten aanzien van zijn persoonsgegevens en hoeven geen bewaartermijnen te worden gehanteerd.

Wanneer u een account heeft bij de Beeldbank worden uw accountgegevens bewaard gedurende de periode dat u het account gebruikt. Na twaalf maanden inactiviteit wordt uw account verwijderd.

Bestelgegevens worden na twaalf maanden bij de Beeldbank geanonimiseerd. Deze gegevens worden gedurende zeven jaar bewaard bij de financiële afdeling van gemeente Zoetermeer.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten

Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt, hebt u verschillende rechten:

Inzage

U hebt het recht op inzage. Dat betekent dat u mag vragen om een overzicht van welke persoonsgegevens wij over u verwerken. Als u in uw verzoek duidelijk aangeeft in welke gegevens of welk dossier u graag inzage wilt, dan kunnen wij u sneller helpen. Vermeldt in ieder geval dat het gaat om gegevens uit de Beeldbank en/of het Stadsarchief.

Correctie, aanvulling en verwijdering

Als de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt niet juist zijn of als u meent dat er meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk, dan kunt u verzoeken om de gegevens te corrigeren, aanvullen of verwijderen. Let wel, gemeente Zoetermeer hoeft niet altijd aan dergelijke verzoeken gehoor te geven. Er zal altijd een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

Hoe kunt u dit doen?

In het Privacystatement van gemeente Zoetermeer onder 'Uw rechten' kunt u zien hoe u inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens kunt verzoeken. Vermeldt bij uw verzoek dat het gaat om gegevens uit de Beeldbank en/of het Stadsarchief.

Toestemming intrekken?

Hebt u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens via de Beeldbank beschikbaar te stellen en wilt u dat er geen gegevens meer over u worden verwerkt? Dan kunt u uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar stadsarchief@zoetermeer.nl. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de periode dat uw toestemming nog wel geldig was voor het verwerken van de gegevens.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken.
 • Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we de website kunnen verbeteren. Zo maken we gebruik van een statistiekprogramma. Hiermee kunnen we gegevens verzamelen over de wijze waarop onze bezoekers de website gebruiken. U kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De gemeente kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens. We gebruiken de informatie alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wetgeving

In de wet staat dat voor zogenaamde tracking cookies met herleidbare persoonsinformatie toestemming verkregen moet worden en dat deze toestemming, indien verkregen, gearchiveerd moet worden. Wij maken echter geen gebruik van dit soort cookies. Op onze website worden alleen cookies gebruikt om werking en verbetering van de website te kunnen garanderen. Daarom vragen wij geen toestemming voor het gebruik van cookies.

U kunt ook geen cookies op onze website blokkeren of verwijderen. Als u dat zou doen, dan kunt u geen gebruik meer maken van onze website of de daaraan gekoppelde producten en diensten. Mocht u desondanks toch onze cookies willen weigeren, dan kunt u dat via de browser-instellingen doen. Raadpleeg hiervoor de help functie van uw browser.

Meer weten?

Als u vragen hebt over dit privacystatement dan kunt u contact opnemen via het Stadsarchief Zoetermeer op telefoonnummer 079-346 8577 of per e-mail: stadsarchief@zoetermeer.nl.

Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens in de Beeldbank waar u samen met de gemeente niet uitkomt? Dan kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ga hier naar Beeldbank Zoetermeer.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.