Blauwalgen

Home > Inwoners > Plagen en ziekten > Blauwalgen

Blauwalgen

Blauwalgen zijn geen algen maar bacteriën. De meeste soorten zijn blauwgroen van kleur. Overlast door blauwalgen ontstaat meestal bij warm weer in voedselrijk water. De blauwalgen groeien namelijk optimaal bij een temperatuur tussen 20 en 30 ºC, bij nog hogere temperaturen groeien ze harder. Blauwalgen komen vooral voor in zoet stilstaand water zoals vijvers maar ook in zwemplassen.

Ze drijven aan het wateroppervlak en vormen zo een laag die op olie lijkt. Als de laag dikker wordt en de algen minder ruimte hebben, sterven ze af. Zo ontstaat een groenachtige, stinkende brij. Door de groene drab komt er minder licht in het water. Daardoor komt er ook minder zuurstof in het water en kunnen ook vissen en andere waterdieren doodgaan. Blauwalgen produceren bij het afsterven giftige stoffen. Deze zijn schadelijk voor mensen en dieren. Vaak voorkomende klachten zijn huiduitslag, hoofdpijn, koorts en maag/darmproblemen. Kleine kinderen kunnen er eerder last van krijgen omdat ze regelmatig bij het zwemmen wat water binnen krijgen.

Controle van de waterkwaliteit

Het officiële zwemseizoen voor natuurwater loopt van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode wordt minimaal elke twee weken de waterkwaliteit gemeten van de aangewezen zwemlocaties in Zuid-Holland, waaronder de Zoetermeerse Plas (Noord Aa). Hier worden monsters genomen bij het strand en de speelvijver. De controle gebeurt door het Hoogheemraadschap van Rijnland in opdracht van de Provincie. Het water wordt onderzocht op ziekteverwekkende bacteriën, helderheid en aanwezigheid van blauwalgen.

Tegengaan van blauwalg, verminderen van overlast

Op verschillende manieren werkt de gemeente aan het oplossen van de overlast door blauwalgen. Zo worden proeven gedaan met ultrasoon geluid en waterstofperoxide en de effecten bekeken. Voor effecten op langere termijn wordt gewerkt aan de ontwikkeling van natuurlijke waterzuivering in de zone rondom de plas. Hoogheemraadschap van Rijn land is bovendien, in samenwerking met de gemeente, bezig om te kijken of de waterstromen anders kunnen lopen zodat de aanvoer van voedingsstoffen verminderd wordt.

In geval van blauwalg wordt indien nodig in de Zoetermeerse Plas het water van het ondiepe deel bij het kinderstrandje (de speelvijver) door een pomp in beweging gebracht. Hierdoor wordt het water snel ververst. Aanwezige algen op de vloedlijn van het strand worden verwijderd. U kunt hier met een gerust hart zwemmen.

Afronding proef ultrasone geluidsgolven 2016-2017

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente in samenwerking met het bedrijf LG Sonic een proef uitgevoerd met ultrasone geluidsgolven. Deze proef is inmiddels afgerond. Uit de resultaten blijkt dat de proef effect heeft gehad en de hoeveelheid blauwalgen is verminderd. Maar de vermindering is niet zodanig groot dat de blauwalgen helemaal zijn verdwenen. Bovendien zijn de resultaten erg afhankelijk van vele andere factoren.

Nieuwe proef zomer 2018

De gemeente start deze zomer met een nieuwe proef om de blauwalgen verder te bestrijden. Met deze proef, opgezet door de Universiteit van Amsterdam, worden schermen geplaatst tussen het strand en delen van de plas en waterstofperoxide toegevoegd aan het water. De toevoeging van waterstofperoxide is in zo sterk verdunde mate, dat het geen gevolgen heeft voor de gezondheid.

De verwachting is dat het nog jaren kan duren voordat de overlast door blauwalgen geheel verdwenen is.