Verkeersschouwen in de Hoven- en Schouwenbuurt

Home > Inwoners > Parkeren en verkeer Hoven- en Schouwenbuurt > Verkeersschouwen in de Hoven- en Schouwenbuurt

Verkeersschouwen in de Hoven- en Schouwenbuurt

RSS
Vergroot afbeelding: verkeersschouw

In maart en de eerste week van april 2017 is met bewoners de plaatselijke verkeerssituatie rond het Woonhart onderzocht. Het schouwen gebeurde naar aanleiding van de opdracht van de gemeenteraad om met bewoners ter plaatse de situaties in hun wijk te beoordelen en om hun zorgen over de toekomst te bespreken.

In totaal zijn er 28 schouwmomenten geweest op meerdere kruispunten rondom het Woonhart en in De Leyens en Buytenwegh. De locaties van deze schouwen werden bepaald vanuit de samenspraakreacties uit de eerdere onderzoeksfase en verkeerskundig advies. De meest drukke, rustige en bijzondere verkeer- en parkeersituaties werden bekeken. Er is geschouwd tijdens de ochtend- en avondspits en op momenten dat kantoortijden beginnen. Maar ook op het eind van de middag als de avondspits begint. Verder maakten een koopavond en twee zaterdagen en zondagen onderdeel uit van het schouwen.

Er zijn 14 verkeersschouwen uitgevoerd (en 14 parkeerschouwen) waaraan ruim 60 mensen deelnamen. Op 5 april werd het schouwen afgesloten met een slotbijeenkomst over de resultaten. Reacties over het schouwen konden worden gegeven tot woensdag 13 april 2017.

Ook de parkeersituatie in de Hovenbuurt en de Schouwbuurt is bekeken met bewoners.
Meer informatie

Vervolgproces

De schouwresultaten worden gebruikt bij de uitwerking van verkeersoplossingen voor de ontwikkeling van oplossingen voor de huidige verkeerssituatie.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei