Parkeerbeleid Zoetermeer 2019

Home > Inwoners > Parkeerbeleid Zoetermeer 2019

Parkeerbeleid Zoetermeer 2019

Op 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota Parkeerbeleid Zoetermeer en de Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019 vastgesteld. Het beleid dat dateerde uit 2012 sloot niet meer goed aan op nieuwe ontwikkelingen.

We staan de komende jaren voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van deelauto's, deelfietsen, nieuwe apps en verbeterde reisinformatie.

Markt

Zoetermeer wil 10.000 tot 16.000 woningen bouwen. Dit vraagt ook nieuwe parkeeroplossingen. Vooral in de binnenstad en in de nieuwe stadswijk De Entree. Ook gebruiken meer mensen de fiets. Om dit te stimuleren wil de gemeente zorgen voor genoeg plekken om fietsen te stallen. Voor nieuwbouwprojecten zijn er daarom nu ook fietsparkeernormen vastgesteld.

Inwoners en ondernemers hebben meegedacht

Het nieuwe parkeerbeleid is tot stand gekomen in overleg met inwoners en ondernemers.

Via een vragenlijst hebben inwoners en bezoekers van Zoetermeer hun mening, ervaringen en knelpunten in februari 2019 met ons kunnen delen. Ruim 1300 mensen vulden de vragenlijst in. Van maart tot en met mei 2019 zijn er panelbijeenkomsten geweest met groepen van ondernemers/belangengroepen en inwoners om verder mee te praten over het nieuwe parkeerbeleid.

Dit was input voor het opstellen van de nota Parkeerbeleid Zoetermeer 2019 en de Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019. Over de participatie is een verslag gemaakt. Het raadsbesluit, de nota's en het participatieverslag vindt u bij de te downloaden documenten.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei