Persoonsgebonden budget

Home > Inwoners > Opvoeden en opgroeien > Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Als u (of uw kind) hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of de Jeugdwet, kan dat op twee manieren: als zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura levert een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, de ondersteuning. De zorgaanbieder regelt ook de administratie daaromheen, zoals de betaling van de zorg.

Met een PGB kunt u zelf uw hulpverlener kiezen, op voorwaarde dat u kan aantonen dat u zich georiënteerd heeft op het ZIN aanbod, en kunt motiveren waarom dat in uw geval niet passend is. De gemeente beoordeelt wel of de hulp noodzakelijk is en of deze van goede kwaliteit is. Het is belangrijk dat de ondersteuning die uw hulpverlener kan bieden minimaal gelijkwaardig is aan de ondersteuning die de gemeente via zorg in natura kan bieden.

Om in aanmerking te komen voor een PGB moeten u en uw hulpverlener ook aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet u (of iemand anders namens u) in staat zijn het PGB goed te beheren. En uw hulpverlener moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Ook moet u een budgetplan maken, waarin u laat zien hoe u het PGB wilt gaan besteden. Lees hier de voorwaarden (pdf) om in aanmerking te komen voor een PGB.

SVB

De gemeente zet uw budget klaar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt namens u uw hulpverlener(s). Dit noemen we trekkingsrecht. Op de website van de SVB leest u hoe het trekkingsrecht precies in zijn werk gaat.

Uw hulp betalen

Wanneer aan u een PGB is toegekend sluit u met uw hulpverlener(s) zelf een zorgovereenkomst af. Deze zorgovereenkomst moet door de gemeente én door de SVB worden goedgekeurd. Uw hulp wordt betaald uit uw PGB wanneer u aan het einde van de maand een urenbriefje of declaratie naar de SVB stuurt. U houdt dus zelf de administratie bij van de geleverde hulp.

Eigen bijdrage

Voor de Wmo betaalt u bij een PGB, net als bij zorg in natura, een eigen bijdrage. Voor de Jeugdwet geldt dit niet. De gemeente geeft uw PGB-budget door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt u vervolgens een berekening van uw eigen bijdrage. Als aan het einde van het jaar blijkt dat u uw budget niet helemaal heeft uitgegeven, dan kan het CAK uw eigen bijdrage opnieuw berekenen.

PGB-tarieven

De PGB-tarieven zijn gebaseerd op de tarieven voor zorg in natura die de gemeente betaalt. De hoogte van uw PGB-tarief hangt af van het soort hulp dat u nodig heeft en welke hulpverlener u inhuurt. Er zijn verschillende tarieven voor het inhuren van een organisatie, een zelfstandige, gekwalificeerde hulp of iemand uit uw sociaal netwerk. De tarieven vindt u hier:

Wilt u meer informatie?

Lees dan onderstaande folders.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over de aanvraag van een PGB of de indicatie? Stuur dan een e-mail naar bureaudienst@zoetermeer.nl (JGH) of bel naar 14 079.

Voor vragen over het proces nadat de indicatie is vastgesteld (bijvoorbeeld zorgovereenkomsten en budgetten) neemt u contact op met de PGB Backoffice via pgb@zoetermeer.nl. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 079.

Zie ook: