Persoonsgebonden budget jeugd tijdens de corona maatregelen

Home > Inwoners > Opvoeden en opgroeien > Persoonsgebonden budget jeugd tijdens de corona maatregelen

Persoonsgebonden budget jeugd tijdens de corona maatregelen

Deze uitzonderlijke crisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom heeft het ministerie van VWS een aantal maatregelen bekend gemaakt die houders van een persoonsgebonden budget en hun jeugdhulpaanbieders zo goed mogelijk door de coronacrisis moeten krijgen. Zo kunnen budgethouders declaraties van niet-geleverde hulp indienen als reguliere declaraties. Dit mag onder de voorwaarde dat de budgethouder de hulp registreert die in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 in verband met corona (maatregelen) niet is/wordt geleverd.

De gemeente heeft budgethouders een speciaal registratieformulier toegestuurd. U bent verzocht om één formulier per jeugdhulpaanbieder te gebruiken. U kunt hieronder een formulier downloaden in het geval dat u meer dan één jeugdhulpaanbieder heeft.

In de brief is ook aangegeven dat budgethouders voor extra of vervangende jeugdhulp contact kunnen opnemen met de bureaudienst van het gemeentelijk toegangsteam Jeugd- en Gezinshulp via bureaudienst@zoetermeer.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur op 079-346 9900.

Update 23 juli 2020

Het Rijk heeft bepaald dat vanaf 1 juli 2020 niet gewerkte uren niet meer worden vergoed. De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, op voorwaarde dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Het RIVM geeft verder aan dat iedereen met klachten getest kan worden op COVID-19 en dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Hierdoor kunnen in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden. De registratieformulieren voor niet gewerkte uren kunt u mailen aan pgb@zoetermeer.nl of via de post versturen: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, t.a.v. Backoffice PGB.

Update 26 mei 2020

Het Rijk heeft de registratieperiode voor het PGB verlengd tot 1 juli 2020. Dit betekent dat wij u vragen de niet-gewerkte uren ook voor de maand juni nog te registeren. Daarnaast vraagt het Rijk in de bekende routeplanner aan jeugdhulpaanbieders om begeleiding, behandeling, dagbesteding en het vervoer er naar toe vanaf 1 juni weer op te starten voor jeugdigen die thuis wonen. 

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.