Meest gestelde vragen over vervoer

Home > Inwoners > Opvoeden en opgroeien > Meest gestelde vragen over vervoer

Meest gestelde vragen over vervoer

Wat is jeugdhulpvervoer?

Het vervoer van een kind naar de afspraken bij de jeugdhulpverlener. De gemeente regelt en betaalt dit vervoer in uitzonderlijke gevallen.

Waarom verandert het beleid over jeugdhulpvervoer?

De gemeente heeft net als veel andere gemeenten, een groot financieel tekort in de jeugdhulp. Daarom bekijkt de gemeente kritischer of een toekenning van jeugdhulp wel écht nodig is en wat gezinnen zelf kunnen. Een onderdeel hiervan zijn de strengere regels voor vervoer omdat steeds meer kinderen gebruik maken van jeugdhulpvervoer.

Wat verandert er precies binnen het vervoer?

De gemeente regelt alleen vervoer in uitzonderlijke gevallen. Dit is als u of uw netwerk uw kind vanwege zijn of haar beperking, aandoening of stoornis niet kunt vervoeren. U betaalt een eigen bijdrage van € 103,- per twaalf maanden per indicatie.

Redenen zoals werktijden van ouders, of geen geld voor openbaar vervoer gelden niet als uitzonderlijke gevallen. In dit geval gaat het gemeentelijk team Jeugd- en Gezinshulp met u kijken wat uw netwerk kan en informeert u over diverse oplossingen die u zelf kunt inzetten.

Is OV- en KM-vergoeding nog mogelijk?

Nee, de gemeente betaalt geen OV- en KM-vergoeding meer. Uw kind kan zelfstandig met het OV reizen of u kunt uw kind ondanks of haar beperking, aandoening of stoornis zelf naar de hulpverlener brengen.

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

Taxivervoer is kostbaar. Zo draagt u bij aan een deel van de kosten van jeugdhulpvervoer. De bijdrage is vastgesteld op € 103,- per twaalf maanden per indicatie.

Verandert mijn situatie door de wijziging in de vervoersregels?

Ontvangt u voor uw kind een vervoersvoorziening van de gemeente? Dan geldt de wijziging voor u. De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2020. Loopt uw indicatie door tot in 2020? Dan verandert er voor deze lopende indicatie niets. Als u nog in 2019 een aanvraag voor een herindicatie indient, beslissen we daar in 2020 over. Dan gelden de nieuwe regels.

Kan ik voor volgend jaar nog wel een vervoersvoorziening aanvragen?

Ja, u kunt volgend jaar een vervoersvoorziening aanvragen.

Wordt het vervoer in zijn totaal afgeschaft?

Nee. Gemeenten zijn verplicht om de mogelijkheid van vervoer te bieden. De gemeente Zoetermeer biedt dit ook, maar heeft hier criteria aan verbonden.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Als u er niet uitkomt, kunt u uw vragen mailen naar de bureaudienst van Jeugd- en Gezinshulp via bureaudienst@zoetermeer.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 079-346 9900. De bureaudienst kan u helpen met algemene vragen, maar doet geen uitspraken over uw persoonlijke situatie. We gaan het onderzoek bij uw aanvraag zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

Waar kan ik de regels van de gemeente nalezen?

U kunt hier de regels van de gemeente lezen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.