Huiselijk geweld en kindermishandeling

Home > Inwoners > Opvoeden en opgroeien > Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals.

Meer informatie is te vinden op www.veiligthuishaaglanden.nl. Het is mogelijk om rechtstreeks te bellen via telefoonnummer 0800-2000.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.