Opvoeden en opgroeien

Home > Inwoners > Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Persoonsgebonden budget jeugd tijdens coronamaatregelen

Update 26 mei 2020

Het Rijk heeft de registratieperiode voor het PGB verlengd tot 1 juli 2020. Dit betekent dat wij u vragen de niet gewerkte uren ook voor de maand juni nog te registeren. Daarnaast vraagt het Rijk in de bekende routeplanner aan jeugdhulpaanbieders om begeleiding, behandeling, dagbesteding en het vervoer er naar toe vanaf 1 juni weer op te starten voor jeugdigen die thuis wonen.
Meer over registratie niet-geleverde hulp

Jeugdhulp in Zoetermeer

Voor alle inwoners van Zoetermeer die dit nodig hebben, is passende hulp beschikbaar. De gemeente is hier verantwoordelijk voor. We noemen dit het preventieve jeugdbeleid en de (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp. Soms is hulp uit het eigen netwerk bijvoorbeeld van familie, buren, vrienden of sportverenigingen voldoende. Als dat niet voldoende is kan er ook hulp worden ingezet vanuit school, de huisarts of andere (jeugd)hulpverleners.

De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat problemen binnen een gezin of bij een jongere snel opgemerkt worden. Dit om erger te voorkomen. Daarom heeft de gemeente de voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders zo veel mogelijk in de wijk, dichtbij huis georganiseerd. De hulp aan gezinnen wordt geboden volgens het uitgangspunt ‘één huishouden, één plan, één regisseur'.

Lees hier meer over het jeugdbeleid van de gemeente Zoetermeer.

De gemeente heeft verschillende voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders. Een aantal van deze voorzieningen is vrij toegankelijk en voor andere voorzieningen is een verwijzing nodig.

Vrij toegankelijke jeugdhulp

Opvoeden van opgroeiende kinderen is vaak leuk, maar kan ook moeilijk zijn. Meestal lukt het om vragen of problemen zelf op te lossen. Als u er alleen of samen met uw familie niet uitkomt kunt u in eerste instantie terecht bij Meerpunt. Heeft u vragen, behoefte aan een gesprek of wilt u dat er iemand meedenkt, dan kunt u contact opnemen of langsgaan bij het Meerpunt in het Stadhuis-Forum. Voor jongeren is er een speciaal jongereninformatiepunt: het JIP Zoetermeer.

Jeugdhulp met verwijzing

Wanneer vrij toegankelijke jeugdhulp niet toereikend is, kijkt de toegang of een verwijzing naar specialistische jeugdhulp passend is. Met de toegang bedoelen we de huisartsenpraktijken, consultatiebureaus, basisscholen, middelbare scholen, en de afdeling Jeugd- en Gezinshulp. Het gesprek over mogelijke hulp en ondersteuning en de hulp zelf, vindt dan ook bij één van deze partners plaats. Zodat de hulp dichtbij huis wordt georganiseerd. Meer informatie over de toegang kunt u vinden op Toegang tot specialistische jeugdhulp.

Crisisdienst Jeugd

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst. Tijdens kantoortijden is dat de bureaudienst van team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079-346 9900. Vanaf 12.30 uur wordt u doorgeschakeld naar het gemeentelijk informatiepunt dat, als dat nodig is, de achterwacht kan inschakelen. Buiten kantooruren kunt u terecht bij het Crisis Interventie Team van de regio Haaglanden via het telefoonnummer 070-379 5160.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.