Opvoeden en opgroeien

Home > Inwoners > Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp

De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om passende hulp te bieden aan inwoners, jong en ouder, die dit nodig hebben. Dit komt door de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo. Soms ontvangen inwoners en gezinnen hulp uit het eigen netwerk bijvoorbeeld van familie, buren, vrienden of bijvoorbeeld sportverenigingen. Als dat niet voldoende is kan er ook hulp komen vanuit school, de huisarts of andere jeugdhulpverleners.

Er zijn verschillende soorten vormen van jeugdhulp. Het gaat onder meer om:

  • preventie: het tijdig voorkomen of verminderen van problemen
  • (geestelijke) gezondheidszorg
  • begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking
  • gesloten jeugdhulp
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering

De jeugdhulp wordt aangeboden in verschillende zorgvormen zoals begeleiding, behandeling, (kortdurend) verblijf of persoonlijke verzorging.

Doel

Het is belangrijk dat problemen binnen een gezin of bij een jongere snel opgemerkt worden, om meer problemen bij het opgroeien en opvoeden te voorkomen. Daarom wordt de jeugdhulp dichtbij huis aangeboden, bijvoorbeeld op school of thuis, en is de hulp gericht op het hele gezin. Als u meer wilt weten over hoe de gemeente de jeugdhulp en de Wmo vormgeeft, dan kunt u dit lezen in het beleidsplan Wmo en jeugdhulp. De voorwaarden voor het verkrijgen van jeugdhulp zijn vastgelegd in een verordening, nadere regels en beleidsregels.
Overzicht beleidsstukken jeugd

Vragen

Opvoeden van opgroeiende kinderen is vaak leuk, maar kan ook moeilijk zijn. Meestal lukt het om vragen of problemen zelf op te lossen. Als u er alleen of samen met uw familie niet uitkomt kunt u in eerste instantie een beroep doen op bijvoorbeeld de huisarts en/of praktijkondersteuner jeugd, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Als u niet goed weet waar u uw vraag het beste kan stellen, dan kunt u altijd terecht bij Meerpunt. Dit is het Zoetermeerse centrum voor Jeugd en Gezin. U vindt Meerpunt in het Forum in het Stadshart. Meerpunt is elke werkdag open. Meer informatie vindt u op www.meerpunt.nl. Voor jongeren is er een speciaal jongereninformatiepunt: het JIP Zoetermeer.

U kunt uw hulpvraag ook rechtstreeks bij de gemeente melden. Hoe u dit doet leest u op de pagina Jeugdhulp, melding.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp. Tijdens kantoortijden is dat van 8.30 uur tot 12.30 uur de bureaudienst van team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079-346 9900. Via Jeugd- en Gezinshulp wordt crisisopvang geregeld.

Vanaf 12.30 uur wordt u doorgeschakeld naar het gemeentelijk informatiepunt die, als dat nodig is, de achterwacht kan inschakelen.