Ontwerp visie Zoetermeer 2040

Home > Inwoners > Ontwerp visie Zoetermeer 2040

Ontwerp visie Zoetermeer 2040

Stand van zaken

Op maandag 14 juni 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerp visie Zoetermeer 2040 (pdf) vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om te zorgen dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad blijft, waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren.

Ontwerp visie Zoetermeer 2040

De ontwerp visie Zoetermeer 2040 (pdf) is een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer. In de visie staat hoe Zoetermeer zich kan ontwikkelen en hoe er gebouwd kan blijven worden aan verbetering en ontwikkelkansen voor alle inwoners. In de visie staat de opgave centraal om tot een betere balans en tot een opwaartse beweging van de stad te komen, gericht op kansengelijkheid en leefbaarheid, op het verduurzamen van de stad en de vernieuwing van de economie. De ontwerp visie Zoetermeer 2040 is gebaseerd op inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties uit de stad.

Strategische agenda 2040

De Strategische agenda 2040 (pdf) slaat de brug tussen de ontwerp visie Zoetermeer 2040 (pdf) en de uitvoering op lange termijn. In de strategische agenda staan de programma's opgenomen waaraan de komende jaren wordt gewerkt. In de bijlage van de strategische agenda wordt ook ingegaan op de wijze waarop we de participatie bij de uitvoering gaan opzetten. De agenda wordt regelmatig bijgewerkt. Hierdoor kunnen we stap voor stap de visie uitwerken en goed reageren op nieuwe inzichten en omstandigheden. De Strategische agenda 2040 is een aparte notitie bij de ontwerp visie Zoetermeer 2040.

Reactie op de ontwerp visie

Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp visie Zoetermeer 2040 inbrengen. Wat vind u van de plannen in de visie? Laat het ons vóór 5 augustus 2021 weten via antwoord@zoetermeer.nl. Zet in uw bericht (zienswijze) met welke punten uit de visie u het wel of niet eens bent en waarom. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden. De ontwerp visie Zoetermeer 2040 ligt van 25 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021ook ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp visie Zoetermeer 2040 inbrengen. In verband met de coronamaatregelen is de Omgevingsbalie niet op de gebruikelijke tijden geopend. Voor het inzien van de ontwerp visie Zoetermeer 2040 kan een afspraak gemaakt worden via het online afspraakformulier

U vindt de 'Kennisgeving ter inzagelegging ontwerp visie Zoetermeer 2040' onderaan deze pagina onder 'Documenten'. 

De Staat van Zoetermeer

Ter voorbereiding op de ontwerp visie Zoetermeer 2040, heeft de gemeente het Basisdocument Zoetermeer 2040 opgesteld. Het basisdocument geeft een breed en feitelijk inzicht in de ontwikkelingen in de stad en maakt verbanden tussen de sociale, economische en fysieke ontwikkelingen inzichtelijk.

Als onderdeel van het basisdocument heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de Staat van Zoetermeer en haar plaats in Nederland en binnen de regio. De resultaten van dat onderzoek laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en de sociaaleconomische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio.

Op maandag 14 juni 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerp visie Zoetermeer 2040 (pdf) en de strategische agenda Zoetermeer 2040 (pdf) vastgesteld.

Op maandag 17 mei 2021 heeft het college de ontwerp visie Zoetermeer 2040 en de strategische agenda 2040 aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

Op 8 en 15 september 2020 debatteerde de gemeenteraad over het ambtelijk advies over Zoetermeer 2040.

Zoetermeer op weg naar 2040

In gesprek met burgemeester en wethouders over de toekomst van Zoetermeer:

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Zie ook

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.