Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Home > Inwoners > Onderwijs in Zoetermeer > Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Een startkwalificatie voor iedereen. En een vloeiende overgang tussen en verregaande samenwerking van kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, mbo, hbo, CKC en Bibliotheek Zoetermeer. Dat zijn de uitgangspunten van de Lokaal Educatieve Agenda 2017-2020 (LEA).

Een concrete werkagenda

In 2012 is de Lokaal Educatieve Agenda 'Samen werken voor de jeugd' vastgelegd. Deze LEA was voor vier jaar vastgesteld en liep eind 2016 af. De LEA 2017-2020 is ten opzichte van de vorige meer een concrete werkagenda. Naast de gemeente zijn de kinderopvang, het primair, voortgezet, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs, het CKC en de Bibliotheek Zoetermeer bij de vaststelling betrokken. Gezamenlijk kijken zij hoe ze hun middelen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Jaarlijks bespreken de partners in een bijeenkomst, Lokaal Educatief Forum, de verschillende thema's uit de agenda.

Basis voor een stimulerende (leer)omgeving

In de LEA 2017-2020 zijn diverse thema's opgenomen die volgens de organisaties bijzondere aandacht verdienen. Enkele van deze thema's zijn: de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC), cultuureducatie, leesbevordering, veiligheid op scholen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, aanpak laaggeletterdheid. Per thema hebben verschillende organisaties, de zogenaamde kartrekkers, het initiatief genomen. Zij stelden een korte beschrijving op met daarin het gewenste einddoel en de stappen die daarvoor genomen moeten worden. Zo vormt de LEA een basis om de komende jaren in verschillende groepssamenstellingen te blijven werken aan doorlopende ontwikkelingslijnen in een stimulerende (leer)omgeving voor alle Zoetermeerders.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.