Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Home > Inwoners > Onderwijs in Zoetermeer > Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Een startkwalificatie voor iedereen. En een vloeiende overgang tussen en verregaande samenwerking van kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, mbo, hbo, CKC en Bibliotheek Zoetermeer. Dat zijn de uitgangspunten van de Lokaal Educatieve Agenda 2017-2020 (LEA).

Een concrete werkagenda als basis voor een stimulerende (leer)omgeving

De LEA 2017-2020 is een concrete gezamenlijke werkagenda. In de LEA 2017-2020 zijn diverse thema's opgenomen die volgens de organisaties bijzondere aandacht verdienen. Enkele van deze thema's zijn: de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC), cultuureducatie, leesbevordering, veiligheid op scholen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en aanpak laaggeletterdheid.

Per thema hebben verschillende organisaties het initiatief genomen. Zij stelden een korte beschrijving op met daarin het gewenste einddoel en de stappen die daarvoor genomen moeten worden. Zo vormt de LEA een basis om in verschillende groepssamenstellingen te blijven werken aan doorlopende ontwikkelingslijnen in een stimulerende (leer)omgeving voor alle Zoetermeerders.

Naast de gemeente zijn de kinderopvang, het primair, voortgezet, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs, het CKC en de Bibliotheek Zoetermeer bij de vaststelling betrokken. Gezamenlijk kijken zij hoe ze hun activiteiten en middelen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Jaarlijks bespreken de partners in een bijeenkomst, Lokaal Educatief Forum, de verschillende thema's uit de agenda.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei