Omgevingswet

Home > Inwoners > Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan!

26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gaan straks samen in de Omgevingswet. Hierdoor kunnen alle plannen in de stad beter op elkaar afgestemd worden. Er komen minder regels die veel overzichtelijker zijn en er komt meer ruimte voor eigen initiatief van inwoners en ondernemers. Naar verwachting gaat de Omgevingswet in vanaf januari 2021.

Wij houden u de komende tijd graag op de hoogte van de ontwikkelingen. In juni en juli 2017 hebben wij daarom twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook is er een enquête gehouden op doemee.zoetermeer.nl met de vraag of en hoe u geïnformeerd wilt worden over de Omgevingswet.

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten. In dit informatieblad leest u wat de Omgevingswet straks regelt als het gaat om participatie.

tekening met tekst: Omgevingswet roept vragen op

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.