Omgevingswet

Home > Inwoners > Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan!

Eén wet, één loket, één procedure

Wilt u bijvoorbeeld een dakopbouw op uw huis of bent u ondernemer en wilt u uw bedrijfspand uitbreiden Of van een leeg stuk land een speeltuin of voetbalveld maken? Of met uw buren in eigen energieopwekking voorzien? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond en zijn vaak een proces van de lange adem.

Dat verandert vanaf 1 januari 2022, met de nieuwe Omgevingswet. Want dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien voor de meeste gevallen van 26 naar 8 weken. Bij complexe gevallen, zoals een nieuwe woning bouwen, of bouwen van kantorencomplex in een woonwijk, is er vooroverleg nodig, voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger en sneller. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van u als inwoner, ondernemer en andere partners in onze stad.

Tekening: En daarom die Omgevingswet: ik zie door de wetten m'n omgeving niet meer!

De Omgevingswet raakt ons allemaal

Zo krijgt de gemeente meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeente mogelijk meer ruimte te geven aan goede ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners. Want deze komen door het huidige stelsel van wet- en regelgeving soms lastig van de grond. Dat gaat vanaf 2022 veranderen met de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Overgangsperiode

De Omgevingswet is per 1 januari 2022 van kracht. Echter geldt er natuurlijk ook een overgangsperiode van een aantal jaar. In eerste instantie blijft een heleboel bij het oude en zijn bijvoorbeeld de huidige bestemmingsplannen nog gewoon van kracht. Er blijft dus nog steeds een omgevingsvergunning nodig. De komende tijd blijft nog veel bij het oude en gaat de gemeente van start met nieuwe omgevingsplannen, komt er een nieuwe manier van werken met de Omgevingswet. Dat wordt geleidelijk doorgevoerd. Als u bijvoorbeeld eind 2021 een vergunningsaanvraag indient dan wordt dit nog op de oude manier verwerkt.

Van Naar
26 wetten 1 wet
60 Algemene maatregelen van Bestuur 4 Algemene maatregelen van Bestuur
75 ministeriële regelingen 1 Omgevingsregeling

Benieuwd wat er precies gaat veranderen?

Bekijk het filmpje:

Informatieblad:

Handige links

Nieuw Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een website. Hier zien initiatiefnemers - zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden - snel wat er mag in de leefomgeving. En kunnen ze bijvoorbeeld meteen een vergunning aanvragen. Het Omgevingswet zal de bestaande websites vervangen:

  • Het Omgevingsloket Online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Op de pagina Omgevingsvergunning vindt u informatie over het aanvragen van een vergunning.

Op de website van de rijksoverheid kunt u nakijken of u een vergunning nodig heeft.

Films Omgevingsloket

Infographic

Omgevingsvisie

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan deze omgevingsvisie van, voor en door Zoetermeer.

In de omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Zoetermeer. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Waarom nu een visie?

Zoetermeer is in 2040 een stad waar het goed wonen, leven en verblijven is. Om in de toekomst iedereen die in Zoetermeer wil wonen te huisvesten, zijn er duizenden nieuwe woningen nodig die energieneutraal zijn met nul op de meter.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken. Zodat Zoetermeer een stad blijft waar mensen zich thuis blijven voelen. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen wij Zoetermeer 2040.

Voor meer informatie, ga naar www.zoetermeer.nl/2040.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.