Zoetermeer zoekt gedupeerden toeslagenaffaire

Home > Inwoners > Nieuws > Zoetermeer zoekt gedupeerden toeslagenaffaire

Zoetermeer zoekt gedupeerden toeslagenaffaire

RSS

Veel gezinnen in Nederland hebben de afgelopen jaren ten onrechte enorme bedragen voor kinderopvangtoeslag terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Zij kunnen terecht bij de Belastingdienst voor compensatie. De gemeente staat voor Zoetermeerse gedupeerden klaar om hen te ondersteunen, daar waar er als gevolg van de toeslagenaffaire problemen zijn ontstaan.

Gedupeerde ouders kunnen zich voor hulp en compensatie melden bij de Belastingdienst. Tot nu toe hebben 124 Zoetermeerse ouders dit gedaan. De verwachting is echter dat er aanzienlijk meer huishoudens zijn die gedupeerd zijn maar zich (nog) niet hebben gemeld. Financiële compensatie door de Belastingdienst is lang niet altijd voldoende. Het kan voorkomen dat huishoudens problemen hebben gekregen op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De ouders die zich bij de Belastingdienst melden worden actief gewezen op de hulp die de gemeente Zoetermeer kan bieden. De Belastingdienst biedt gedupeerden ook aan ze direct in contact te brengen met de gemeente. Daarnaast wil de gemeente Zoetermeer dat ook gedupeerde gezinnen die zich nog niet hebben gemeld bij de Belastingdienst, weten dat zij terecht kunnen bij de gemeente voor de hulp en ondersteuning die zij verdienen.

'Het is enorm belangrijk dat wij in contact komen met gedupeerden van de toeslagenaffaire', zegt wethouder Margreet van Driel van werk en inkomen, 'De situaties waarin deze mensen zich bevinden kunnen schrijnend zijn. Wij willen ze vanuit de gemeente graag helpen waar mogelijk. Om hen weer perspectief te bieden na wat zij hebben meegemaakt.'

Informatiecampagne

Om zoveel mogelijk Zoetermeerders te bereiken die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire start de gemeente vanaf 1 december een informatiecampagne. Deze bestaat uit oproepen en informatieartikelen in het Stadsnieuws, informatie op de websites zoetermeer.nl en zoetermeerwijzer.nl en advertenties via social media. Daarnaast vraagt de gemeente partners in het wijkzorgnetwerk om mensen te wijzen op de hulp die de gemeente biedt.

Niet alleen financiële hulp

De gemeente gaat met zorg aan de slag met gedupeerde inwoners die zich melden. De financiële problemen zijn niet het enige waar deze mensen mee te maken hebben. Jarenlang ten onrechte als fraudeur behandeld worden geeft angst, stress en spanning en heeft grote impact op relaties en het gezin. Maar ook in het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid en instanties. De hulp die de gemeente kan bieden is breed. Het kan, afhankelijk van de specifieke behoefte van de gedupeerde, gaan om hulp op het gebied van wonen, financiën, gezondheid, werk en dagbesteding en/of problemen in de gezinssituatie.

Financiële discussie niet afwachten

Het Rijk heeft € 11 miljoen aan gemeenten toegezegd om te starten met de ondersteuning aan gedupeerde inwoners. Voor Zoetermeer is er € 77.000, - beschikbaar. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, geeft de gemeente dit signaal af aan de VNG die in gesprek is met de Belastingdienst over de kosten. 'De gemeente zorgt voor extra ambtelijke capaciteit als dit nodig is', zegt wethouder Van Driel, ‘We verwachten dat het Rijk ons hierin tegemoetkomt. Die discussie wachten we uiteraard niet af. We moeten nu onze inwoners helpen.'

Contact met de gemeente

Inwoners van Zoetermeer die als gevolg van de toeslagenaffaire hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Zoetermeer via e-mailadres toeslagenaffaire@zoetermeer.nl of telefoonnummer 14 079.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei