Zoetermeer haalt uit afval alles wat erin zit

Home > Inwoners > Nieuws > Zoetermeer haalt uit afval alles wat erin zit

Zoetermeer haalt uit afval alles wat erin zit

RSS

De gemeente wil alles uit afval halen wat erin zit. Daarom gaat het afvalbeleid van Zoetermeer de komende jaren veranderen. De gemeenteraad buigt zich in oktober over dit plan en na goedkeuring worden de inwoners uitgebreid ge├»nformeerd. 

Met het nieuwe afvalbeleid zorgen we ervoor dat afval beter gescheiden ingeleverd wordt, zodat het weer als grondstof gebruikt kan worden. Want afval zit vol mogelijkheden. Die kunnen we niet laten liggen. Door bijvoorbeeld plastic, blik en drinkpakken te scheiden van de rest, benutten we die mogelijkheden. Zo wordt een oude shampoofles een nieuwe bloempot. Of oude soepblikken een nieuwe fiets. Op deze manier halen we er alles uit!

Afval scheiden is beter voor het milieu en bovendien goedkoper dan restafval verbranden. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder voor de gemeente. Om te voorkomen dat de afvalstoffenheffing daardoor ook flink gaat stijgen en dat we het milieu onnodig belasten, gaat Zoetermeer aan de slag om de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Maatregelen

Om afval beter te kunnen scheiden, voert de gemeente de komende jaren een aantal maatregelen door. De start is dat grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald. Inwoners kunnen hun grofvuil zelf naar het zelfbrengdepot brengen. Doordat inwoners hun grofvuil zelf bij het depot brengen, wordt het grofvuil beter gescheiden en belandt er minder bij het restafval. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om een hulpmiddel gratis beschikbaar te stellen zodat het grofvuil makkelijker te vervoeren is.

Daarnaast worden plastic, blik en drinkpakken (PBD) apart ingezameld. Daarvoor krijgen huishoudens een extra container: de PBD-container met oranje deksel. Door het apart inzamelen van PBD is er minder restafval en hoeft de container voor restafval minder vaak te worden geleegd. Voor huishoudens die gebruikmaken van ondergrondse containers, komen er ondergrondse PBD-containers bij of worden bestaande restafvalcontainers omgebouwd naar PBD-containers. Ook wil de gemeente de ja/ja-sticker invoeren. Alleen huishoudens met die sticker, krijgen de huis-aan-huis-folders en ongeadresseerde post door de bus. Zoetermeer wacht de landelijke procedure af over de rechtmatigheid van de sticker. Als de sticker gebruikt kan worden, dan voert Zoetermeer de sticker in.

Na invoering van bovenstaande maatregelen gaat de gemeente het systeem van gedifferentieerde tarieven invoeren. Dat houdt in dat de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd is op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd. Hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder vaak een huishouden restafval hoeft in te leveren.

Planning

De nieuwe maatregelen zullen voor veel inwoners best even wennen zijn. Daarom voert de gemeente de maatregelen gefaseerd door. De voorlopige planning van de maatregelen is als volgt:

  • 1e kwartaal 2021: inwoners moeten voortaan zelf hun grofvuil naar het depot brengen. Hiervoor onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een hulpmiddel gratis beschikbaar te stellen zodat het grofvuil makkelijker te vervoeren is.
  • Vanaf het 3de kwartaal 2021: gefaseerde uitgifte PBD-containers. PBD- en restafval- containers worden vanaf dat moment 1 keer per vier weken opgehaald.
  • Vanaf het 1e kwartaal van 2022: gefaseerde plaatsing van extra ondergrondse PBD-containers.
  • Voor het invoeren van de ja/ja-sticker wacht de gemeente landelijke procedure af. Als de sticker rechtmatig is, dan voert Zoetermeer de sticker in.
  • Vanaf 1 januari 2023: invoering gedifferentieerde tarieven; hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder vaak een huishouden restafval hoeft in te leveren.

Informatievoorziening

De gemeente doet er uiteraard alles aan om de veranderingen voor de inwoners zo soepel mogelijk te laten verlopen en inwoners op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Daarom krijgen alle huishoudens voorafgaand aan elke nieuwe maatregel een brief met specifieke informatie over de nieuwe maatregel. Over elke maatregel worden ook persberichten verstuurd en komen berichten in het Stadsnieuws. Daarnaast start begin 2021 de campagne "Ik haal er alles uit". Met die campagne informeert de gemeente inwoners over het nieuwe beleid en motiveert de gemeente inwoners om hun afval steeds beter te scheiden.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.