Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Home > Inwoners > Nieuws > Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

RSS

Alle inwoners van de gemeente staan in de basisregistratie personen (BRP). Soms verstrekken we gegevens aan derden, bijvoorbeeld aan een kerk of instelling. Uw gegevens worden alléén met uw toestemming verstrekt aan particulieren. Als u wilt, kunnen we deze verstrekkingen beperken.

Privacy is belangrijk in Nederland. Daarom is het voor anderen niet mogelijk zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente. Hier zijn strenge regels voor. U heeft altijd recht op een verstrekkingsbeperking van uw gegevens. U kunt via www.zoetermeer.nl/verstrekkingsbeperking bijvoorbeeld aangeven dat u niet wilt dat woningbouwcorporaties of kerken uw gegevens krijgen. Ook staat er op deze pagina voor welke instanties de verstrekkingbeperking niet geldt.

Een verstrekkingsbeperking kunt u gratis aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente is verplicht om binnen vier weken aan uw verzoek te voldoen. De verstrekkingsbeperking blijft geldig, totdat u zelf om een wijziging vraagt. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/verstrekkingsbeperking.